تور هندوستان

3 شب دهلی 2 شب آگرا 2 شب جیپورIndia tour

 • مدت اقامت از ۷ شب و ۸ روز
 • شروع قیمت از ۳۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان

به دلیل نوسانات ارزی نرخ تورها کانفرم نمی باشد لطفآ جهت کانفرم نمودن نرخ نهایی با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید.

شهرهای مورد بازدید

کشورهای مورد بازدید

خدمات تور

 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر به هتل
 • ویزای توریستی
 • تور لیدر فارسی زبان
 • ترانسفر بین شهری
 • اقامت در هتل
 • گشت شهری
 • بیمه مسافرتی

جزئیات تور

 • شهر مبدأ: تهران
 • محل حرکت تور: تهران
 • محدوده سنی: بزرگسال
برگزار شده سه شنبه / ۳ بهمن ۱۴۰۲ ۷ شب و ۸ روز برگزار شده جمعه / ۶ بهمن ۱۴۰۲ ۷ شب و ۸ روز برگزار شده سه شنبه / ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ ۷ شب و ۸ روز برگزار شده جمعه / ۱۳ بهمن ۱۴۰۲ ۷ شب و ۸ روز برگزار شده سه شنبه / ۱۷ بهمن ۱۴۰۲ ۷ شب و ۸ روز برگزار شده جمعه / ۲۰ بهمن ۱۴۰۲ ۷ شب و ۸ روز برگزار شده سه شنبه / ۲۴ بهمن ۱۴۰۲ ۷ شب و ۸ روز برگزار شده جمعه / ۲۷ بهمن ۱۴۰۲ ۷ شب و ۸ روز
کد تور: DEL-101
تاریخ اعتبار: سه شنبه / ۳ بهمن
پایان: سه شنبه / ۱۰ بهمن
کد تور: DEL-101
تاریخ اعتبار: جمعه / ۶ بهمن
پایان: جمعه / ۱۳ بهمن
کد تور: DEL-101
تاریخ اعتبار: سه شنبه / ۱۰ بهمن
پایان: سه شنبه / ۱۷ بهمن
کد تور: DEL-101
تاریخ اعتبار: جمعه / ۱۳ بهمن
پایان: جمعه / ۲۰ بهمن
کد تور: DEL-101
تاریخ اعتبار: سه شنبه / ۱۷ بهمن
پایان: سه شنبه / ۲۴ بهمن
کد تور: DEL-101
تاریخ اعتبار: جمعه / ۲۰ بهمن
پایان: جمعه / ۲۷ بهمن
کد تور: DEL-101
تاریخ اعتبار: سه شنبه / ۲۴ بهمن
پایان: سه شنبه / ۱ اسفند
کد تور: DEL-101
تاریخ اعتبار: جمعه / ۲۷ بهمن
پایان: جمعه / ۴ اسفند
شهر: جیپور
هتل سنترال جیپور

اتاق دو تخته۳۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۴۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۲۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت۱۷,۹۹۵,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۳۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۴۷,۹۹۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۲۶,۹۹۵,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت۱۷,۹۹۵,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۳۷,۹۹۵,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۵۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۲۸,۹۹۵,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت۱۷,۹۹۵,۰۰۰ تومان
شهر: جیپور
هتل سنترال جیپور

اتاق دو تخته۳۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۴۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۲۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت۱۷,۹۹۵,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۳۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۴۷,۹۹۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۲۶,۹۹۵,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت۱۷,۹۹۵,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۳۷,۹۹۵,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۵۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۲۸,۹۹۵,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت۱۷,۹۹۵,۰۰۰ تومان
شهر: جیپور
هتل سنترال جیپور

اتاق دو تخته۳۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۴۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۲۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت۱۷,۹۹۵,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۳۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۴۷,۹۹۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۲۶,۹۹۵,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت۱۷,۹۹۵,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۳۷,۹۹۵,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۵۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۲۸,۹۹۵,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت۱۷,۹۹۵,۰۰۰ تومان
شهر: جیپور
هتل سنترال جیپور

اتاق دو تخته۳۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۴۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۲۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت۱۷,۹۹۵,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۳۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۴۷,۹۹۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۲۶,۹۹۵,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت۱۷,۹۹۵,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۳۷,۹۹۵,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۵۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۲۸,۹۹۵,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت۱۷,۹۹۵,۰۰۰ تومان
شهر: جیپور
هتل سنترال جیپور

اتاق دو تخته۳۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۴۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۲۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت۱۷,۹۹۵,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۳۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۴۷,۹۹۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۲۶,۹۹۵,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت۱۷,۹۹۵,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۳۷,۹۹۵,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۵۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۲۸,۹۹۵,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت۱۷,۹۹۵,۰۰۰ تومان
شهر: جیپور
هتل سنترال جیپور

اتاق دو تخته۳۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۴۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۲۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت۱۷,۹۹۵,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۳۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۴۷,۹۹۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۲۶,۹۹۵,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت۱۷,۹۹۵,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۳۷,۹۹۵,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۵۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۲۸,۹۹۵,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت۱۷,۹۹۵,۰۰۰ تومان
شهر: جیپور
هتل سنترال جیپور

اتاق دو تخته۳۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۴۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۲۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت۱۷,۹۹۵,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۳۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۴۷,۹۹۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۲۶,۹۹۵,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت۱۷,۹۹۵,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۳۷,۹۹۵,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۵۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۲۸,۹۹۵,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت۱۷,۹۹۵,۰۰۰ تومان
شهر: جیپور
هتل سنترال جیپور

اتاق دو تخته۳۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۴۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۲۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت۱۷,۹۹۵,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۳۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۴۷,۹۹۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۲۶,۹۹۵,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت۱۷,۹۹۵,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۳۷,۹۹۵,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۵۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۲۸,۹۹۵,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت۱۷,۹۹۵,۰۰۰ تومان