تور کوالالامپور

تور کوالالامپور 7شب و 6 روزTour Kuala Lumpur

 • مدت اقامت از ۷شب و ۶ روز
 • شروع قیمت از ۷۹,۱۴۰,۰۰۰ تومان

شهرهای مورد بازدید

کشورهای مورد بازدید

خدمات تور

 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر به هتل
 • ویزای توریستی
 • سیم‌کارت
 • تور لیدر فارسی زبان
 • ترانسفر بین شهری
 • اقامت در هتل
 • وعده غذایی
 • گشت شهری
 • بیمه مسافرتی

جزئیات تور

 • شهر مبدأ: تهران
 • محل حرکت تور: تهران
تاریخ برگزاری پنجشنبه / ۲ فروردین ۱۴۰۳ ۷شب و ۶ روز تاریخ برگزاری پنجشنبه / ۹ فروردین ۱۴۰۳ ۷شب و ۶ روز
کد تور: 1001
تاریخ اعتبار: چهارشنبه / ۱ فروردین
پایان: پنجشنبه / ۹ فروردین
کد تور: 1001
تاریخ اعتبار: چهارشنبه / ۸ فروردین
پایان: چهارشنبه / ۱۶ اسفند

اتاق دو تخته۷۹,۱۴۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۸۳,۲۸۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۸۰,۳۴۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۸۵,۶۲۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۸۰,۹۴۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۸۶,۸۸۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۸۲,۰۸۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۸۹,۱۶۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۸۲,۶۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۹۰,۲۴۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۸۳,۳۴۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۹۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۸۳,۸۸۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۹۲,۷۶۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۸۵,۶۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۹۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۸۵,۷۴۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۹۶,۴۲۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۸۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۹۶,۵۴۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۸۶,۲۸۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۹۷,۶۲۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۸۶,۶۴۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۹۸,۲۲۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۸۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۹۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۸۹,۲۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۰۳,۴۴۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۸۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۰۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۹۰,۶۶۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۰۶,۳۸۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۹۰,۶۶۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۰۶,۳۲۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۹۴,۸۶۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۱۴,۷۸۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۹۵,۸۸۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۱۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۹۶,۷۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۱۸,۳۸۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۹۶,۷۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۱۸,۳۸۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۹۸,۲۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۹۹,۶۶۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۲۴,۲۶۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۰۳,۸۶۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۳۲,۶۶۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۰۵,۷۸۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۳۶,۶۲۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۷۹,۱۴۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۸۳,۲۸۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۸۰,۳۴۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۸۵,۶۲۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۸۰,۹۴۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۸۶,۸۸۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۸۲,۰۸۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۸۹,۱۶۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۸۲,۶۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۹۰,۲۴۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۸۳,۳۴۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۹۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۸۳,۸۸۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۹۲,۷۶۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۸۵,۶۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۹۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۸۵,۷۴۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۹۶,۴۲۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۸۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۹۶,۵۴۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۸۶,۲۸۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۹۷,۶۲۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۸۶,۶۴۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۹۸,۲۲۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۸۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۹۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۸۹,۲۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۰۳,۴۴۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۸۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۰۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۹۰,۶۶۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۰۶,۳۸۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۹۰,۶۶۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۰۶,۳۲۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۹۴,۸۶۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۱۴,۷۸۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۹۵,۸۸۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۱۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۹۶,۷۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۱۸,۳۸۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۹۶,۷۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۱۸,۳۸۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۹۸,۲۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۹۹,۶۶۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۲۴,۲۶۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۰۳,۸۶۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۳۲,۶۶۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۰۵,۷۸۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۳۶,۶۲۰,۰۰۰ تومان