تور مالزی پاییز

تور مالزی 7 شب و 8 روزMalaysia tour

 • مدت اقامت از ۷ شب و ۸ روز
 • شروع قیمت از ۳۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان

به دلیل نوسانات ارزی نرخ تورها کانفرم نمی باشد لطفآ جهت کانفرم نمودن نرخ نهایی با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید.

شهرهای مورد بازدید

کشورهای مورد بازدید

خدمات تور

 • بلیط رفت و برگشت
 • سیم‌کارت
 • تور لیدر فارسی زبان
 • اقامت در هتل
 • وعده غذایی
 • گشت شهری
 • بیمه مسافرتی

جزئیات تور

 • شهر مبدأ: تهران
 • محل حرکت تور: تهران
برگزار شده پنجشنبه / ۱۰ اسفند ۱۴۰۲ ۷ شب و ۸ روز تاریخ برگزاری پنجشنبه / ۱۷ اسفند ۱۴۰۲ ۷ شب و ۸ روز
کد تور: M1001
تاریخ اعتبار: پنجشنبه / ۱۰ اسفند
پایان: جمعه / ۱۸ اسفند
کد تور: M1002
تاریخ اعتبار: پنجشنبه / ۱۷ اسفند
پایان: جمعه / ۲۵ اسفند

اتاق دوتخته۳۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۳۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دوتخته۳۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۳۸,۱۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دوتخته۳۵,۲۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۴۰,۵۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دوتخته۳۶,۰۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۴۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دوتخته۳۶,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۴۳,۰۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دوتخته۳۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۴۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دوتخته۳۸,۲۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۴۶,۴۸۹,۹۹۸ تومان

اتاق دوتخته۳۸,۸۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۴۷,۷۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دوتخته۳۹,۲۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۴۸,۶۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دوتخته۳۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۴۹,۰۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دوتخته۴۰,۱۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۵۰,۳۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دوتخته۴۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۵۴,۲۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دوتخته۴۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۵۷,۲۸۹,۹۹۸ تومان

اتاق دوتخته۴۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۶۴,۶۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دوتخته۵۵,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۸۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دوتخته۳۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۳۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دوتخته۳۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۳۸,۱۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دوتخته۳۵,۲۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۴۰,۵۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دوتخته۳۶,۰۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۴۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دوتخته۳۶,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۴۳,۰۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دوتخته۳۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۴۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دوتخته۳۸,۲۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۴۶,۴۸۹,۹۹۸ تومان

اتاق دوتخته۳۸,۸۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۴۷,۷۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دوتخته۳۹,۲۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۴۸,۶۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دوتخته۳۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۴۹,۰۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دوتخته۴۰,۱۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۵۰,۳۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دوتخته۴۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۵۴,۲۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دوتخته۴۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۵۷,۲۸۹,۹۹۸ تومان

اتاق دوتخته۴۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۶۴,۶۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دوتخته۵۵,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۸۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان