چرا در هواپیما سمت چپ است ؟

در هواپیما در سمت چپ است ، چرا ؟ آیا تاکنون با خود سوال کرده اید ؟ امروز با ایلیاگشت همراه باشید تا پاسخ این سوال خود را بیابید.  

در هواپیما سمت چپ است

شاید بتوان دلایل زیادی را برای سمت چپ قرار دادن درهای هواپیما پیدا کرد؛ یکی از این دلایل، راحتی خلبان و مسافران است. در سال های خیلی دور، هواپیما ها برای سوار و پیاده کردن مسافران تا نزدیکی فرودگاه می رفتند. به تجربه ثابت شد که اگر صندلی هواپیما در سمت چپ قرار بگیرد خلبان ها راحت تر می توانند در هنگامی که در حال نزدیک شدن به ساختمان هستند بال سمت چپ را ببینند و هواپیما را به کنترل خود در بیاورند. اینکه درها در سمت چپ است مسافران راحت تر می توانند در ترمینال ها جابجا شوند و مجبور نیستند که هواپیما را دور بزنند. یکی دیگر از دلایل، کشتی ها هستند، هنگامی که سفرهای دریایی تازه در جهان متداول شده بود هنوز در کشتی ها از سکان هدایت استفاده نمی شد و برای راندن کشتی از پاروهایی به کار گزفته می شد که در سمت راست قرار داشتند به همین دلیل کشتی ها مجبور بودند از سمت چپ پهلو بگیرند تا پارو به اسکله برخورد نکند. از زمانی که در هواپیما از پله ورود و خروج استفاده می شود سازندگان هواپیما در تصمیمی قرارداد بستند که این در همیشه در سمت چپ باشد. بخش سوخت گیری، بارگیری و قسمت چمدان مسافران در سمت راست قرار دارد اگر درب هواپیما هم در سمت راست بود آن وقت ورودی و خروجی با کارهای دیگر تداخل پیدا می کرد. این که درها در سمت چپ است باعث می شود که خلبان هر وقت نیاز بود موتور سمت راست را روشن نگه دارد.

در هواپیما سمت چپ است

از دلایل دیگر آن این است که لازم است تا به وسیله روشن گذاشتن موتورهای آن برق های هواپیما تا زمانی که روی زمین است و هنوز به پرواز در نیامده روشن بماند. در هواپیمای دو موتوره و چهار موتوره تعدادی از موتورها باید قبل از آمدن مسافران روشن باشند تا برق لازم هواپیما و روشنایی سالن های هواپیما تامین شود. موتور سمت چپ را تا بسته شدن کامل درهای هواپیما نمی توان روشن کرد.

در هواپیما سمت چپ است

امیدواریم با گزارش امروز ایلیاگشت پاسخ سوالات خود را گرفته باشید.

 

کلمه‌های کلیدی: