تور قشم 3 شب و 4 روزTour Qeshm

  • مدت اقامت از ۳ شب و ۴ روز
  • شروع قیمت از ۵,۲۵۰,۰۰۰ تومان

شهرهای مورد بازدید

کشورهای مورد بازدید

خدمات تور

  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل
  • وعده غذایی

جزئیات تور

  • شهر مبدأ: تهران
  • محل حرکت تور: تهران
تاریخ برگزاری یکشنبه / ۱۲ آذر ۱۴۰۲ ۳ شب و ۴ روز تاریخ برگزاری چهارشنبه / ۱۵ آذر ۱۴۰۲ ۳ شب و ۴ روز تاریخ برگزاری شنبه / ۱۸ آذر ۱۴۰۲ ۳ شب و ۴ روز
کد تور: Q10010
تاریخ اعتبار: شنبه / ۱۱ آذر
پایان: چهارشنبه / ۱۵ آذر
کد تور: Q10011
تاریخ اعتبار: سه شنبه / ۱۴ آذر
پایان: شنبه / ۱۸ آذر
کد تور: Q10012
تاریخ اعتبار: جمعه / ۱۷ آذر
پایان: سه شنبه / ۲۱ آذر

اتاق دوتخته۵,۲۵۰,۰۰۰ تومان

اتاق دوتخته۵,۲۶۰,۰۰۰ تومان

اتاق دوتخته۵,۵۵۰,۰۰۰ تومان

اتاق دوتخته۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دوتخته۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دوتخته۶,۳۹۹,۹۹۹ تومان

اتاق دوتخته۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دوتخته۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دوتخته۸,۲۵۰,۰۰۰ تومان

اتاق دوتخته۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دوتخته۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دوتخته۵,۲۵۰,۰۰۰ تومان

اتاق دوتخته۵,۲۶۰,۰۰۰ تومان

اتاق دوتخته۵,۵۵۰,۰۰۰ تومان

اتاق دوتخته۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دوتخته۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دوتخته۶,۳۹۹,۹۹۹ تومان

اتاق دوتخته۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دوتخته۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دوتخته۸,۲۵۰,۰۰۰ تومان

اتاق دوتخته۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دوتخته۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دوتخته۵,۲۵۰,۰۰۰ تومان

اتاق دوتخته۵,۲۶۰,۰۰۰ تومان

اتاق دوتخته۵,۵۵۰,۰۰۰ تومان

اتاق دوتخته۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دوتخته۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دوتخته۶,۳۹۹,۹۹۹ تومان

اتاق دوتخته۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دوتخته۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دوتخته۸,۲۵۰,۰۰۰ تومان

اتاق دوتخته۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دوتخته۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان