تور تفلیس 3 شب و 4 روز

تور تفلیس 3 شب و 4 روزه (نوروز 1403)Tbilisi tour

  • مدت اقامت از ۳ شب و ۴ روز
  • شروع قیمت از ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان

27 اسفند به 1 فروردین 15.00.000تومان کاهش نرخ دارد -5 به 8 فروردین ماه 2.000.000 افزایش نرخ دارد

شهرهای مورد بازدید

کشورهای مورد بازدید

خدمات تور

  • بلیط رفت و برگشت
  • ترانسفر به هتل
  • تور لیدر فارسی زبان
  • اقامت در هتل
  • بیمه مسافرتی

جزئیات تور

  • شهر مبدأ: تهران
  • محل حرکت تور: تهران
  • درجه سختی: متوسط
تاریخ برگزاری یکشنبه / ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ ۳ شب و ۴ روز تاریخ برگزاری یکشنبه / ۵ فروردین ۱۴۰۳ ۳ شب و ۴ روز تاریخ برگزاری یکشنبه / ۱۲ فروردین ۱۴۰۳ ۳ شب و ۴ روز
کد تور: tbs
تاریخ اعتبار: یکشنبه / ۲۷ اسفند
پایان: چهارشنبه / ۱ فروردین
کد تور: tbs1
تاریخ اعتبار: یکشنبه / ۵ فروردین
پایان: چهارشنبه / ۸ فروردین
کد تور: tbs2
تاریخ اعتبار: یکشنبه / ۱۲ فروردین
پایان: چهارشنبه / ۱۵ فروردین

اتاق دو تخته۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۴,۶۶۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۵,۱۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۴,۶۶۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۵,۵۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال
کودک با تخت۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۶,۱۷۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۶,۳۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۹,۹۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۷,۰۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۷,۱۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۷,۲۱۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۹,۹۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۷,۲۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۹,۹۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۷,۴۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۷,۴۶۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۷,۴۸۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۷,۸۳۹,۹۹۹ تومان
اتاق یک تخته۲۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۷,۵۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۷,۵۴۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۷,۹۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۷,۹۴۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۸,۴۷۹,۹۹۹ تومان
اتاق یک تخته۲۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخترایگان

اتاق دو تخته۱۸,۵۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخترایگان

اتاق دو تخته۱۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۲۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۲۰,۳۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۲۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۲۰,۳۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۲۲,۸۹۹,۹۹۹ تومان
اتاق یک تخته۲۸,۶۶۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۲۳,۴۹۹,۹۹۹ تومان
اتاق یک تخته۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۲۵,۷۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۳۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۴,۶۶۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۵,۱۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۴,۶۶۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۵,۵۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال
کودک با تخت۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۶,۱۷۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۶,۳۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۹,۹۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۷,۰۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۷,۱۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۷,۲۱۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۹,۹۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۷,۲۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۹,۹۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۷,۴۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۷,۴۶۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۷,۴۸۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۷,۸۳۹,۹۹۹ تومان
اتاق یک تخته۲۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۷,۵۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۷,۵۴۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۷,۹۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۷,۹۴۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۸,۴۷۹,۹۹۹ تومان
اتاق یک تخته۲۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخترایگان

اتاق دو تخته۱۸,۵۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخترایگان

اتاق دو تخته۱۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۲۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۲۰,۳۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۲۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۲۰,۳۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۲۲,۸۹۹,۹۹۹ تومان
اتاق یک تخته۲۸,۶۶۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۲۳,۴۹۹,۹۹۹ تومان
اتاق یک تخته۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۲۵,۷۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۳۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۴,۶۶۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۵,۱۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۴,۶۶۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۵,۵۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال
کودک با تخت۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۶,۱۷۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۶,۳۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۹,۹۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۷,۰۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۷,۱۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۷,۲۱۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۹,۹۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۷,۲۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۹,۹۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۷,۴۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۷,۴۶۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۷,۴۸۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۷,۸۳۹,۹۹۹ تومان
اتاق یک تخته۲۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۷,۵۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۷,۵۴۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۷,۹۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۷,۹۴۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۸,۴۷۹,۹۹۹ تومان
اتاق یک تخته۲۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخترایگان

اتاق دو تخته۱۸,۵۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخترایگان

اتاق دو تخته۱۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۲۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۲۰,۳۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۲۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۲۰,۳۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۲۲,۸۹۹,۹۹۹ تومان
اتاق یک تخته۲۸,۶۶۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۲۳,۴۹۹,۹۹۹ تومان
اتاق یک تخته۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۲۵,۷۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۳۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان