تور تفلیس 6 شب و 5 روز

تور تفلیس 4 شب و 5 روز (نوروز 1403)Tbilisi tour

  • مدت اقامت از ۴ شب و ۵ روز
  • شروع قیمت از ۱۵,۳۵۰,۰۰۰ تومان

27 اسفند به 1 فروردین 15.00.000تومان کاهش نرخ دارد -5 به 8 فروردین ماه 2.000.000 افزایش نرخ دارد

شهرهای مورد بازدید

کشورهای مورد بازدید

خدمات تور

  • بلیط رفت و برگشت
  • ترانسفر به هتل
  • تور لیدر فارسی زبان
  • اقامت در هتل
  • بیمه مسافرتی

جزئیات تور

  • شهر مبدأ: تهران
  • محل حرکت تور: تهران
  • درجه سختی: متوسط
تاریخ برگزاری چهارشنبه / ۱ فروردین ۱۴۰۳ ۴ شب و ۵ روز تاریخ برگزاری چهارشنبه / ۸ فروردین ۱۴۰۳ ۴ شب و ۵ روز تاریخ برگزاری یکشنبه / ۱۲ فروردین ۱۴۰۳ ۴ شب و ۵ روز
کد تور: tbs1
تاریخ اعتبار: چهارشنبه / ۱ فروردین
پایان: یکشنبه / ۵ فروردین
کد تور: tbs2
تاریخ اعتبار: چهارشنبه / ۸ فروردین
پایان: یکشنبه / ۱۲ فروردین
کد تور: tbs3
تاریخ اعتبار: چهارشنبه / ۱۵ فروردین
پایان: یکشنبه / ۱۹ فروردین

اتاق دو تخته۱۵,۳۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۶,۸۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۵,۵۷۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۷,۲۶۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۸,۳۲۰,۰۰۰ ریال
کودک با تخت۱۵,۸۹۹,۹۹۹ تومان

اتاق دو تخته۱۶,۹۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۷,۱۶۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۵,۸۹۹,۹۹۹ تومان

اتاق دو تخته۱۷۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۷,۸۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۷۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۰,۸۷۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۸,۱۱۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۷,۴۹۹,۹۹۹ تومان

اتاق دو تخته۱۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۸۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۷,۴۹۹,۹۹۹ تومان

اتاق دو تخته۱۸,۶۶۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۸,۶۷۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۸,۷۶۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۸,۹۶۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۲۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۲۰,۶۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخترایگان

اتاق دو تخته۲۰,۷۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۲,۹۹۹,۹۹۹ تومان
کودک با تخترایگان

اتاق دو تخته۲۰,۵۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۲۰,۳۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۲۰,۵۶۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۲۰,۹۷۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۲۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۳۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۲۰,۳۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۲۴,۴۷۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۳۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۲۰,۳۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۲۵,۸۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۳۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۲۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۲۶,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۳۵,۹۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۲۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۲۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۴۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۲۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۵,۳۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۶,۸۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۵,۵۷۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۷,۲۶۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۸,۳۲۰,۰۰۰ ریال
کودک با تخت۱۵,۸۹۹,۹۹۹ تومان

اتاق دو تخته۱۶,۹۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۷,۱۶۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۵,۸۹۹,۹۹۹ تومان

اتاق دو تخته۱۷۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۷,۸۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۷۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۰,۸۷۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۸,۱۱۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۷,۴۹۹,۹۹۹ تومان

اتاق دو تخته۱۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۸۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۷,۴۹۹,۹۹۹ تومان

اتاق دو تخته۱۸,۶۶۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۸,۶۷۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۸,۷۶۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۸,۹۶۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۲۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۲۰,۶۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخترایگان

اتاق دو تخته۲۰,۷۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۲,۹۹۹,۹۹۹ تومان
کودک با تخترایگان

اتاق دو تخته۲۰,۵۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۲۰,۳۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۲۰,۵۶۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۲۰,۹۷۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۲۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۳۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۲۰,۳۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۲۴,۴۷۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۳۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۲۰,۳۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۲۵,۸۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۳۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۲۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۲۶,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۳۵,۹۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۲۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۲۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۴۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۲۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۵,۳۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۶,۸۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۵,۵۷۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۷,۲۶۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۸,۳۲۰,۰۰۰ ریال
کودک با تخت۱۵,۸۹۹,۹۹۹ تومان

اتاق دو تخته۱۶,۹۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۷,۱۶۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۵,۸۹۹,۹۹۹ تومان

اتاق دو تخته۱۷۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۷,۸۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۷۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۰,۸۷۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۸,۱۱۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۷,۴۹۹,۹۹۹ تومان

اتاق دو تخته۱۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۸۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۷,۴۹۹,۹۹۹ تومان

اتاق دو تخته۱۸,۶۶۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۸,۶۷۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۸,۷۶۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۸,۹۶۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۲۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۲۰,۶۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخترایگان

اتاق دو تخته۲۰,۷۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۲,۹۹۹,۹۹۹ تومان
کودک با تخترایگان

اتاق دو تخته۲۰,۵۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۲۰,۳۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۲۰,۵۶۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۲۰,۹۷۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۲۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۳۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۲۰,۳۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۲۴,۴۷۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۳۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۲۰,۳۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۲۵,۸۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۳۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۲۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۲۶,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۳۵,۹۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۲۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۲۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۴۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۲۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان