با توجه به نوسانات نرخ ارز و بلیط لطفا جهت کانفرم بودن نرخ نهایی با کارشناس مربوطه چک گردد.

تور پوکت

تور پوکت 7 شب و 8 روز

PHUKET TOUR
تاریخ‌های برگزاری:
کد تور: HKT-01
شروع: سه شنبه - ۲۰ دی ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۲۸ دی ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۱۹ دی ۱۴۰۱
کد تور: HKT-02
شروع: پنجشنبه - ۲۲ دی ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۳۰ دی ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۲۱ دی ۱۴۰۱
کد تور: HKT-03
شروع: سه شنبه - ۲۷ دی ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۵ بهمن ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۲۶ دی ۱۴۰۱
کد تور: HKT-04
شروع: پنجشنبه - ۲۹ دی ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۷ بهمن ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۲۸ دی ۱۴۰۱
کد تور: HKT-05
شروع: سه شنبه - ۴ بهمن ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۱۲ بهمن ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۳ بهمن ۱۴۰۱
کد تور: HKT-06
شروع: پنجشنبه - ۶ بهمن ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۱۴ بهمن ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۵ بهمن ۱۴۰۱
کد تور: HKT-07
شروع: سه شنبه - ۱۱ بهمن ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۱۰ بهمن ۱۴۰۱
کد تور: HKT-08
شروع: پنجشنبه - ۱۳ بهمن ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۲۱ بهمن ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۱۲ بهمن ۱۴۰۱
کد تور: HKT-09
شروع: سه شنبه - ۱۸ بهمن ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۲۶ بهمن ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۱۷ بهمن ۱۴۰۱
کد تور: HKT-10
شروع: پنجشنبه - ۲۰ بهمن ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۲۸ بهمن ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
کد تور: HKT-11
شروع: سه شنبه - ۲۵ بهمن ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۳ اسفند ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۲۴ بهمن ۱۴۰۱
کد تور: HKT-12
شروع: پنجشنبه - ۲۷ بهمن ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۵ اسفند ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۲۶ بهمن ۱۴۰۱
کد تور: HKT-13
شروع: سه شنبه - ۲ اسفند ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۱۰ اسفند ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۱ اسفند ۱۴۰۱
کد تور: HKT-14
شروع: پنجشنبه - ۴ اسفند ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۱۲ اسفند ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۳ اسفند ۱۴۰۱
کد تور: HKT-15
شروع: سه شنبه - ۹ اسفند ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۱۷ اسفند ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۸ اسفند ۱۴۰۱
کد تور: HKT-16
شروع: پنجشنبه - ۱۱ اسفند ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۱۹ اسفند ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۱۰ اسفند ۱۴۰۱
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
JIRAPORN PATONG
۳۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان۳۹,۸۷۰,۰۰۰ تومانرایگان۲۸,۶۲۰,۰۰۰ تومان
PATONG HERITAGE
۳۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان۴۲,۲۸۰,۰۰۰ تومان۳۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان۲۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان
DEEVANA PATONG RESORT & SPA
۳۹,۸۷۰,۰۰۰ تومان۴۸,۳۰۰,۰۰۰ تومانرایگان۳۰,۲۹۰,۰۰۰ تومان
THE CHARM RESORT PHUKET
۴۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان۵۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان۳۷,۲۵۰,۰۰۰ تومان۳۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
DUANGJITT RESORT & SPA
۴۳,۷۸۰,۰۰۰ تومان۵۶,۱۵۰,۰۰۰ تومان۳۹,۴۵۰,۰۰۰ تومان۳۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
DIAMOND CLIFF
۴۵,۵۹۰,۰۰۰ تومان۵۹,۷۳۰,۰۰۰ تومان۳۹,۶۷۰,۰۰۰ تومان۳۲,۶۲۰,۰۰۰ تومان
THAVORN BEACH VILLAGE RESORT
۵۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان۷۱,۱۷۰,۰۰۰ تومان۴۴,۸۳۰,۰۰۰ تومان۳۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
AVISTA GARND KARON
۷۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۴۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان۳۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان
AMARI
۵۵,۵۵۰,۰۰۰ تومان۷۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان۴۸,۶۵۰,۰۰۰ تومان۳۶,۵۷۰,۰۰۰ تومان
CENTARA GRAND BEACH
۶۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان۹۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان۵۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان۳۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
JIRAPORN PATONG
۳۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان۳۹,۸۷۰,۰۰۰ تومانرایگان۲۸,۶۲۰,۰۰۰ تومان
PATONG HERITAGE
۳۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان۴۲,۲۸۰,۰۰۰ تومان۳۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان۲۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان
DEEVANA PATONG RESORT & SPA
۳۹,۸۷۰,۰۰۰ تومان۴۸,۳۰۰,۰۰۰ تومانرایگان۳۰,۲۹۰,۰۰۰ تومان
THE CHARM RESORT PHUKET
۴۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان۵۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان۳۷,۲۵۰,۰۰۰ تومان۳۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
DUANGJITT RESORT & SPA
۴۳,۷۸۰,۰۰۰ تومان۵۶,۱۵۰,۰۰۰ تومان۳۹,۴۵۰,۰۰۰ تومان۳۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
DIAMOND CLIFF
۴۵,۵۹۰,۰۰۰ تومان۵۹,۷۳۰,۰۰۰ تومان۳۹,۶۷۰,۰۰۰ تومان۳۲,۶۲۰,۰۰۰ تومان
THAVORN BEACH VILLAGE RESORT
۵۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان۷۱,۱۷۰,۰۰۰ تومان۴۴,۸۳۰,۰۰۰ تومان۳۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
AVISTA GARND KARON
۷۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۴۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان۳۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان
AMARI
۵۵,۵۵۰,۰۰۰ تومان۷۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان۴۸,۶۵۰,۰۰۰ تومان۳۶,۵۷۰,۰۰۰ تومان
CENTARA GRAND BEACH
۶۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان۹۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان۵۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان۳۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
JIRAPORN PATONG
۳۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان۳۹,۸۷۰,۰۰۰ تومانرایگان۲۸,۶۲۰,۰۰۰ تومان
PATONG HERITAGE
۳۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان۴۲,۲۸۰,۰۰۰ تومان۳۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان۲۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان
DEEVANA PATONG RESORT & SPA
۳۹,۸۷۰,۰۰۰ تومان۴۸,۳۰۰,۰۰۰ تومانرایگان۳۰,۲۹۰,۰۰۰ تومان
THE CHARM RESORT PHUKET
۴۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان۵۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان۳۷,۲۵۰,۰۰۰ تومان۳۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
DUANGJITT RESORT & SPA
۴۳,۷۸۰,۰۰۰ تومان۵۶,۱۵۰,۰۰۰ تومان۳۹,۴۵۰,۰۰۰ تومان۳۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
DIAMOND CLIFF
۴۵,۵۹۰,۰۰۰ تومان۵۹,۷۳۰,۰۰۰ تومان۳۹,۶۷۰,۰۰۰ تومان۳۲,۶۲۰,۰۰۰ تومان
THAVORN BEACH VILLAGE RESORT
۵۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان۷۱,۱۷۰,۰۰۰ تومان۴۴,۸۳۰,۰۰۰ تومان۳۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
AVISTA GARND KARON
۷۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۴۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان۳۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان
AMARI
۵۵,۵۵۰,۰۰۰ تومان۷۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان۴۸,۶۵۰,۰۰۰ تومان۳۶,۵۷۰,۰۰۰ تومان
CENTARA GRAND BEACH
۶۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان۹۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان۵۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان۳۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
JIRAPORN PATONG
۳۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان۳۹,۸۷۰,۰۰۰ تومانرایگان۲۸,۶۲۰,۰۰۰ تومان
PATONG HERITAGE
۳۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان۴۲,۲۸۰,۰۰۰ تومان۳۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان۲۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان
DEEVANA PATONG RESORT & SPA
۳۹,۸۷۰,۰۰۰ تومان۴۸,۳۰۰,۰۰۰ تومانرایگان۳۰,۲۹۰,۰۰۰ تومان
THE CHARM RESORT PHUKET
۴۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان۵۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان۳۷,۲۵۰,۰۰۰ تومان۳۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
DUANGJITT RESORT & SPA
۴۳,۷۸۰,۰۰۰ تومان۵۶,۱۵۰,۰۰۰ تومان۳۹,۴۵۰,۰۰۰ تومان۳۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
DIAMOND CLIFF
۴۵,۵۹۰,۰۰۰ تومان۵۹,۷۳۰,۰۰۰ تومان۳۹,۶۷۰,۰۰۰ تومان۳۲,۶۲۰,۰۰۰ تومان
THAVORN BEACH VILLAGE RESORT
۵۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان۷۱,۱۷۰,۰۰۰ تومان۴۴,۸۳۰,۰۰۰ تومان۳۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
AVISTA GARND KARON
۷۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۴۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان۳۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان
AMARI
۵۵,۵۵۰,۰۰۰ تومان۷۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان۴۸,۶۵۰,۰۰۰ تومان۳۶,۵۷۰,۰۰۰ تومان
CENTARA GRAND BEACH
۶۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان۹۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان۵۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان۳۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
JIRAPORN PATONG
۳۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان۳۹,۸۷۰,۰۰۰ تومانرایگان۲۸,۶۲۰,۰۰۰ تومان
PATONG HERITAGE
۳۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان۴۲,۲۸۰,۰۰۰ تومان۳۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان۲۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان
DEEVANA PATONG RESORT & SPA
۳۹,۸۷۰,۰۰۰ تومان۴۸,۳۰۰,۰۰۰ تومانرایگان۳۰,۲۹۰,۰۰۰ تومان
THE CHARM RESORT PHUKET
۴۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان۵۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان۳۷,۲۵۰,۰۰۰ تومان۳۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
DUANGJITT RESORT & SPA
۴۳,۷۸۰,۰۰۰ تومان۵۶,۱۵۰,۰۰۰ تومان۳۹,۴۵۰,۰۰۰ تومان۳۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
DIAMOND CLIFF
۴۵,۵۹۰,۰۰۰ تومان۵۹,۷۳۰,۰۰۰ تومان۳۹,۶۷۰,۰۰۰ تومان۳۲,۶۲۰,۰۰۰ تومان
THAVORN BEACH VILLAGE RESORT
۵۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان۷۱,۱۷۰,۰۰۰ تومان۴۴,۸۳۰,۰۰۰ تومان۳۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
AVISTA GARND KARON
۷۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۴۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان۳۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان
AMARI
۵۵,۵۵۰,۰۰۰ تومان۷۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان۴۸,۶۵۰,۰۰۰ تومان۳۶,۵۷۰,۰۰۰ تومان
CENTARA GRAND BEACH
۶۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان۹۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان۵۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان۳۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
JIRAPORN PATONG
۳۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان۳۹,۸۷۰,۰۰۰ تومانرایگان۲۸,۶۲۰,۰۰۰ تومان
PATONG HERITAGE
۳۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان۴۲,۲۸۰,۰۰۰ تومان۳۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان۲۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان
DEEVANA PATONG RESORT & SPA
۳۹,۸۷۰,۰۰۰ تومان۴۸,۳۰۰,۰۰۰ تومانرایگان۳۰,۲۹۰,۰۰۰ تومان
THE CHARM RESORT PHUKET
۴۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان۵۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان۳۷,۲۵۰,۰۰۰ تومان۳۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
DUANGJITT RESORT & SPA
۴۳,۷۸۰,۰۰۰ تومان۵۶,۱۵۰,۰۰۰ تومان۳۹,۴۵۰,۰۰۰ تومان۳۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
DIAMOND CLIFF
۴۵,۵۹۰,۰۰۰ تومان۵۹,۷۳۰,۰۰۰ تومان۳۹,۶۷۰,۰۰۰ تومان۳۲,۶۲۰,۰۰۰ تومان
THAVORN BEACH VILLAGE RESORT
۵۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان۷۱,۱۷۰,۰۰۰ تومان۴۴,۸۳۰,۰۰۰ تومان۳۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
AVISTA GARND KARON
۷۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۴۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان۳۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان
AMARI
۵۵,۵۵۰,۰۰۰ تومان۷۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان۴۸,۶۵۰,۰۰۰ تومان۳۶,۵۷۰,۰۰۰ تومان
CENTARA GRAND BEACH
۶۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان۹۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان۵۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان۳۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
JIRAPORN PATONG
۳۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان۳۹,۸۷۰,۰۰۰ تومانرایگان۲۸,۶۲۰,۰۰۰ تومان
PATONG HERITAGE
۳۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان۴۲,۲۸۰,۰۰۰ تومان۳۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان۲۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان
DEEVANA PATONG RESORT & SPA
۳۹,۸۷۰,۰۰۰ تومان۴۸,۳۰۰,۰۰۰ تومانرایگان۳۰,۲۹۰,۰۰۰ تومان
THE CHARM RESORT PHUKET
۴۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان۵۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان۳۷,۲۵۰,۰۰۰ تومان۳۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
DUANGJITT RESORT & SPA
۴۳,۷۸۰,۰۰۰ تومان۵۶,۱۵۰,۰۰۰ تومان۳۹,۴۵۰,۰۰۰ تومان۳۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
DIAMOND CLIFF
۴۵,۵۹۰,۰۰۰ تومان۵۹,۷۳۰,۰۰۰ تومان۳۹,۶۷۰,۰۰۰ تومان۳۲,۶۲۰,۰۰۰ تومان
THAVORN BEACH VILLAGE RESORT
۵۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان۷۱,۱۷۰,۰۰۰ تومان۴۴,۸۳۰,۰۰۰ تومان۳۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
AVISTA GARND KARON
۷۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۴۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان۳۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان
AMARI
۵۵,۵۵۰,۰۰۰ تومان۷۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان۴۸,۶۵۰,۰۰۰ تومان۳۶,۵۷۰,۰۰۰ تومان
CENTARA GRAND BEACH
۶۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان۹۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان۵۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان۳۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
JIRAPORN PATONG
۳۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان۳۹,۸۷۰,۰۰۰ تومانرایگان۲۸,۶۲۰,۰۰۰ تومان
PATONG HERITAGE
۳۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان۴۲,۲۸۰,۰۰۰ تومان۳۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان۲۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان
DEEVANA PATONG RESORT & SPA
۳۹,۸۷۰,۰۰۰ تومان۴۸,۳۰۰,۰۰۰ تومانرایگان۳۰,۲۹۰,۰۰۰ تومان
THE CHARM RESORT PHUKET
۴۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان۵۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان۳۷,۲۵۰,۰۰۰ تومان۳۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
DUANGJITT RESORT & SPA
۴۳,۷۸۰,۰۰۰ تومان۵۶,۱۵۰,۰۰۰ تومان۳۹,۴۵۰,۰۰۰ تومان۳۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
DIAMOND CLIFF
۴۵,۵۹۰,۰۰۰ تومان۵۹,۷۳۰,۰۰۰ تومان۳۹,۶۷۰,۰۰۰ تومان۳۲,۶۲۰,۰۰۰ تومان
THAVORN BEACH VILLAGE RESORT
۵۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان۷۱,۱۷۰,۰۰۰ تومان۴۴,۸۳۰,۰۰۰ تومان۳۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
AVISTA GARND KARON
۷۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۴۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان۳۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان
AMARI
۵۵,۵۵۰,۰۰۰ تومان۷۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان۴۸,۶۵۰,۰۰۰ تومان۳۶,۵۷۰,۰۰۰ تومان
CENTARA GRAND BEACH
۶۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان۹۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان۵۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان۳۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان

جزییات تور

محل حرکت تور: تهران
درجه سختی: سبک
خدمات تور: پرواز ماهان- اقامت هتل با صبحانه- بیمه نامه –ترانسفر فرودگاهی - راهنمای فارسی زبان –ویزای تایلند- پرواز بین شهری بین بانکوک و پوکت

درباره تور

بلیط رفت و برگشت
ترانسفر به فرودگاه
ترانسفر به هتل
ویزای توریستی
تور لیدر فارسی زبان
بلیط پرواز بین شهری
اقامت در هتل
بیمه مسافرتی

کشورهای مورد بازدید:

شهرهای مورد بازدید:

گالری تصاویر