با توجه به نوسانات نرخ ارز و بلیط لطفا جهت کانفرم بودن نرخ نهایی با کارشناس مربوطه چک گردد.

تور پاتایا 7 شب و 8 روز

PATAYA TOUR
تاریخ‌های برگزاری:
کد تور: PTY-01
شروع: سه شنبه - ۲۰ دی ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۲۸ دی ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۱۹ دی ۱۴۰۱
کد تور: PTY-02
شروع: پنجشنبه - ۲۲ دی ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۳۰ دی ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۲۱ دی ۱۴۰۱
کد تور: PTY-03
شروع: سه شنبه - ۲۷ دی ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۵ بهمن ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۲۶ دی ۱۴۰۱
کد تور: PTY-04
شروع: پنجشنبه - ۲۹ دی ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۷ بهمن ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۲۸ دی ۱۴۰۱
کد تور: PTY-05
شروع: سه شنبه - ۴ بهمن ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۱۲ بهمن ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۳ بهمن ۱۴۰۱
کد تور: PTY-14
شروع: سه شنبه - ۴ بهمن ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۱۲ اسفند ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳۸ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۳ بهمن ۱۴۰۱
کد تور: PTY-06
شروع: پنجشنبه - ۶ بهمن ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۱۴ بهمن ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۵ بهمن ۱۴۰۱
کد تور: PTY-07
شروع: سه شنبه - ۱۱ بهمن ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۱۰ بهمن ۱۴۰۱
کد تور: PTY-08
شروع: پنجشنبه - ۱۳ بهمن ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۲۱ بهمن ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۱۲ بهمن ۱۴۰۱
کد تور: PTY-09
شروع: سه شنبه - ۱۸ بهمن ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۲۶ بهمن ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۱۷ بهمن ۱۴۰۱
کد تور: PTY-10
شروع: پنجشنبه - ۲۰ بهمن ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۲۸ بهمن ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
کد تور: PTY-11
شروع: سه شنبه - ۲۵ بهمن ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۳ اسفند ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۲۴ بهمن ۱۴۰۱
کد تور: PTY-12
شروع: پنجشنبه - ۲۷ بهمن ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۵ اسفند ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۲۶ بهمن ۱۴۰۱
کد تور: PTY-13
شروع: سه شنبه - ۲ اسفند ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۱۰ اسفند ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۱ اسفند ۱۴۰۱
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
WIZ HOTEL
۲۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۳,۵۰۰,۰۰۰ تومانرایگان۲۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
MIKE GARDEN RESORT
۳۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان۳۵,۳۰۰,۰۰۰ تومانرایگان۲۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
SUNSHINE RESIDENCE
۳۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
VISTA PATTAYA
۳۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان۴۰,۱۵۰,۰۰۰ تومان۲۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
GOLDEN TULIP PATTAYA BEACH RESORT
۳۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
SIGNATURE PATTAYA
۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان۴۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
DUSIT THANI
۳۹,۸۵۰,۰۰۰ تومان۵۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
AVANI PATAYYA RESORT
۴۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان۵۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان۳۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان۲۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
ROYAL CLIFF BEACH
۴۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۶۶,۶۵۰,۰۰۰ تومان۳۹,۹۵۰,۰۰۰ تومان۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
AMARI PATTAYA
۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان۶۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
WIZ HOTEL
۲۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۳,۵۰۰,۰۰۰ تومانرایگان۲۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
MIKE GARDEN RESORT
۳۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان۳۵,۳۰۰,۰۰۰ تومانرایگان۲۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
SUNSHINE RESIDENCE
۳۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
VISTA PATTAYA
۳۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان۴۰,۱۵۰,۰۰۰ تومان۲۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
GOLDEN TULIP PATTAYA BEACH RESORT
۳۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
SIGNATURE PATTAYA
۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان۴۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
DUSIT THANI
۳۹,۸۵۰,۰۰۰ تومان۵۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
AVANI PATAYYA RESORT
۴۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان۵۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان۳۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان۲۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
ROYAL CLIFF BEACH
۴۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۶۶,۶۵۰,۰۰۰ تومان۳۹,۹۵۰,۰۰۰ تومان۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
AMARI PATTAYA
۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان۶۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
WIZ HOTEL
۲۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۳,۵۰۰,۰۰۰ تومانرایگان۲۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
MIKE GARDEN RESORT
۳۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان۳۵,۳۰۰,۰۰۰ تومانرایگان۲۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
SUNSHINE RESIDENCE
۳۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
VISTA PATTAYA
۳۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان۴۰,۱۵۰,۰۰۰ تومان۲۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
GOLDEN TULIP PATTAYA BEACH RESORT
۳۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
SIGNATURE PATTAYA
۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان۴۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
DUSIT THANI
۳۹,۸۵۰,۰۰۰ تومان۵۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
AVANI PATAYYA RESORT
۴۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان۵۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان۳۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان۲۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
ROYAL CLIFF BEACH
۴۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۶۶,۶۵۰,۰۰۰ تومان۳۹,۹۵۰,۰۰۰ تومان۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
AMARI PATTAYA
۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان۶۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
WIZ HOTEL
۲۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۳,۵۰۰,۰۰۰ تومانرایگان۲۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
MIKE GARDEN RESORT
۳۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان۳۵,۳۰۰,۰۰۰ تومانرایگان۲۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
SUNSHINE RESIDENCE
۳۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
VISTA PATTAYA
۳۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان۴۰,۱۵۰,۰۰۰ تومان۲۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
GOLDEN TULIP PATTAYA BEACH RESORT
۳۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
SIGNATURE PATTAYA
۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان۴۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
DUSIT THANI
۳۹,۸۵۰,۰۰۰ تومان۵۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
AVANI PATAYYA RESORT
۴۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان۵۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان۳۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان۲۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
ROYAL CLIFF BEACH
۴۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۶۶,۶۵۰,۰۰۰ تومان۳۹,۹۵۰,۰۰۰ تومان۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
AMARI PATTAYA
۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان۶۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
WIZ HOTEL
۲۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۳,۵۰۰,۰۰۰ تومانرایگان۲۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
MIKE GARDEN RESORT
۳۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان۳۵,۳۰۰,۰۰۰ تومانرایگان۲۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
SUNSHINE RESIDENCE
۳۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
VISTA PATTAYA
۳۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان۴۰,۱۵۰,۰۰۰ تومان۲۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
GOLDEN TULIP PATTAYA BEACH RESORT
۳۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
SIGNATURE PATTAYA
۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان۴۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
DUSIT THANI
۳۹,۸۵۰,۰۰۰ تومان۵۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
AVANI PATAYYA RESORT
۴۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان۵۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان۳۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان۲۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
ROYAL CLIFF BEACH
۴۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۶۶,۶۵۰,۰۰۰ تومان۳۹,۹۵۰,۰۰۰ تومان۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
AMARI PATTAYA
۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان۶۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

جزییات تور

محل حرکت تور: تهران
درجه سختی: سبک
خدمات تور: پرواز ماهان- اقامت هتل با صبحانه- بیمه نامه –ترانسفر فرودگاهی - راهنمای فارسی زبان –ویزای تایلند

درباره تور

بلیط رفت و برگشت
ترانسفر به فرودگاه
ترانسفر به هتل
ویزای توریستی
تور لیدر فارسی زبان
ترانسفر بین شهری
اقامت در هتل
بیمه مسافرتی

کشورهای مورد بازدید:

شهرهای مورد بازدید:

گالری تصاویر