با توجه به نوسانات نرخ ارز و بلیط لطفا جهت کانفرم بودن نرخ نهایی با کارشناس مربوطه چک گردد.

تور بانکوک 7 شب و 8 روز

BANGKOK TOUR
تاریخ‌های برگزاری:
کد تور: BKK-01
شروع: سه شنبه - ۲۰ دی ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۲۸ دی ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۱۹ دی ۱۴۰۱
کد تور: BKK-02
شروع: پنجشنبه - ۲۲ دی ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۳۰ دی ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۲۱ دی ۱۴۰۱
کد تور: BKK-03
شروع: سه شنبه - ۲۷ دی ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۵ بهمن ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۲۶ دی ۱۴۰۱
کد تور: BKK-04
شروع: پنجشنبه - ۲۹ دی ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۷ بهمن ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۲۸ دی ۱۴۰۱
کد تور: BKK-05
شروع: سه شنبه - ۴ بهمن ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۱۲ بهمن ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۳ بهمن ۱۴۰۱
کد تور: BKK-06
شروع: پنجشنبه - ۶ بهمن ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۱۴ بهمن ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۵ بهمن ۱۴۰۱
کد تور: BKK-07
شروع: سه شنبه - ۱۱ بهمن ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۱۰ بهمن ۱۴۰۱
کد تور: BKK-08
شروع: پنجشنبه - ۱۳ بهمن ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۲۱ بهمن ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۱۲ بهمن ۱۴۰۱
کد تور: BKK-09
شروع: سه شنبه - ۱۸ بهمن ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۲۶ بهمن ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۱۷ بهمن ۱۴۰۱
کد تور: BKK-10
شروع: پنجشنبه - ۲۰ بهمن ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۲۸ بهمن ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
کد تور: BKK-11
شروع: سه شنبه - ۲۵ بهمن ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۳ اسفند ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۲۴ بهمن ۱۴۰۱
کد تور: BKK-12
شروع: پنجشنبه - ۲۷ بهمن ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۵ بهمن ۱۴۰۱
مدت سفر: ۲۲ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۲۶ بهمن ۱۴۰۱
کد تور: BKK-13
شروع: سه شنبه - ۲ اسفند ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۱۰ اسفند ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۱ اسفند ۱۴۰۱
کد تور: BKK-14
شروع: پنجشنبه - ۴ اسفند ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۱۲ اسفند ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۳ اسفند ۱۴۰۱
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
FORUM PARK
۳۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان۳۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان۲۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان۲۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
PRINCE PALACE
۳۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان۲۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان۲۳,۵۵۰,۰۰۰ تومان
A-ONE BANGKOK
۳۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان۳۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان۲۷,۷۵۰,۰۰۰ تومان۲۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
MANDARIN BY CENTERPOINT
۳۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان۳۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
CENTARA WATERGATE PAVILLION
۳۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان۴۷,۲۰۰,۰۰۰ تومانرایگان۲۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
MERCURE SUKHUMVIT
۳۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان۴۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۶,۱۵۰,۰۰۰ تومان
PULLMAN BANGKOK HOTEL G
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
CENTARA GRAND AT CENTRAWORLD
۴۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومانرایگان۲۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان
SHANGRI-LA HOTEL BANGKOK
۵۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان۷۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
LEBUA AT STATE TOWER
۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۷۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
FORUM PARK
۳۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان۳۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان۲۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان۲۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
PRINCE PALACE
۳۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان۲۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان۲۳,۵۵۰,۰۰۰ تومان
A-ONE BANGKOK
۳۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان۳۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان۲۷,۷۵۰,۰۰۰ تومان۲۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
MANDARIN BY CENTERPOINT
۳۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان۳۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
CENTARA WATERGATE PAVILLION
۳۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان۴۷,۲۰۰,۰۰۰ تومانرایگان۲۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
MERCURE SUKHUMVIT
۳۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان۴۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۶,۱۵۰,۰۰۰ تومان
PULLMAN BANGKOK HOTEL G
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
CENTARA GRAND AT CENTRAWORLD
۴۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومانرایگان۲۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان
SHANGRI-LA HOTEL BANGKOK
۵۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان۷۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
LEBUA AT STATE TOWER
۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۷۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
FORUM PARK
۳۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان۳۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان۲۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان۲۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
PRINCE PALACE
۳۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان۲۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان۲۳,۵۵۰,۰۰۰ تومان
A-ONE BANGKOK
۳۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان۳۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان۲۷,۷۵۰,۰۰۰ تومان۲۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
MANDARIN BY CENTERPOINT
۳۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان۳۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
CENTARA WATERGATE PAVILLION
۳۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان۴۷,۲۰۰,۰۰۰ تومانرایگان۲۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
MERCURE SUKHUMVIT
۳۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان۴۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۶,۱۵۰,۰۰۰ تومان
PULLMAN BANGKOK HOTEL G
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
CENTARA GRAND AT CENTRAWORLD
۴۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومانرایگان۲۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان
SHANGRI-LA HOTEL BANGKOK
۵۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان۷۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
LEBUA AT STATE TOWER
۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۷۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
FORUM PARK
۳۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان۳۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان۲۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان۲۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
PRINCE PALACE
۳۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان۲۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان۲۳,۵۵۰,۰۰۰ تومان
A-ONE BANGKOK
۳۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان۳۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان۲۷,۷۵۰,۰۰۰ تومان۲۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
MANDARIN BY CENTERPOINT
۳۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان۳۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
CENTARA WATERGATE PAVILLION
۳۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان۴۷,۲۰۰,۰۰۰ تومانرایگان۲۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
MERCURE SUKHUMVIT
۳۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان۴۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۶,۱۵۰,۰۰۰ تومان
PULLMAN BANGKOK HOTEL G
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
CENTARA GRAND AT CENTRAWORLD
۴۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومانرایگان۲۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان
SHANGRI-LA HOTEL BANGKOK
۵۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان۷۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
LEBUA AT STATE TOWER
۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۷۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
FORUM PARK
۳۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان۳۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان۲۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان۲۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
PRINCE PALACE
۳۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان۲۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان۲۳,۵۵۰,۰۰۰ تومان
A-ONE BANGKOK
۳۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان۳۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان۲۷,۷۵۰,۰۰۰ تومان۲۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
MANDARIN BY CENTERPOINT
۳۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان۳۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
CENTARA WATERGATE PAVILLION
۳۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان۴۷,۲۰۰,۰۰۰ تومانرایگان۲۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
MERCURE SUKHUMVIT
۳۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان۴۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۶,۱۵۰,۰۰۰ تومان
PULLMAN BANGKOK HOTEL G
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
CENTARA GRAND AT CENTRAWORLD
۴۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومانرایگان۲۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان
SHANGRI-LA HOTEL BANGKOK
۵۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان۷۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
LEBUA AT STATE TOWER
۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۷۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
FORUM PARK
۳۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان۳۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان۲۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان۲۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
PRINCE PALACE
۳۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان۲۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان۲۳,۵۵۰,۰۰۰ تومان
A-ONE BANGKOK
۳۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان۳۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان۲۷,۷۵۰,۰۰۰ تومان۲۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
MANDARIN BY CENTERPOINT
۳۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان۳۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
CENTARA WATERGATE PAVILLION
۳۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان۴۷,۲۰۰,۰۰۰ تومانرایگان۲۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
MERCURE SUKHUMVIT
۳۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان۴۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۶,۱۵۰,۰۰۰ تومان
PULLMAN BANGKOK HOTEL G
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
CENTARA GRAND AT CENTRAWORLD
۴۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومانرایگان۲۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان
SHANGRI-LA HOTEL BANGKOK
۵۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان۷۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
LEBUA AT STATE TOWER
۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۷۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
FORUM PARK
۳۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان۳۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان۲۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان۲۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
PRINCE PALACE
۳۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان۲۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان۲۳,۵۵۰,۰۰۰ تومان
A-ONE BANGKOK
۳۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان۳۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان۲۷,۷۵۰,۰۰۰ تومان۲۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
MANDARIN BY CENTERPOINT
۳۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان۳۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
CENTARA WATERGATE PAVILLION
۳۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان۴۷,۲۰۰,۰۰۰ تومانرایگان۲۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
MERCURE SUKHUMVIT
۳۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان۴۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۶,۱۵۰,۰۰۰ تومان
PULLMAN BANGKOK HOTEL G
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
CENTARA GRAND AT CENTRAWORLD
۴۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومانرایگان۲۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان
SHANGRI-LA HOTEL BANGKOK
۵۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان۷۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
LEBUA AT STATE TOWER
۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۷۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
FORUM PARK
۳۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان۳۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان۲۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان۲۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
PRINCE PALACE
۳۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان۲۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان۲۳,۵۵۰,۰۰۰ تومان
A-ONE BANGKOK
۳۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان۳۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان۲۷,۷۵۰,۰۰۰ تومان۲۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
MANDARIN BY CENTERPOINT
۳۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان۳۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
CENTARA WATERGATE PAVILLION
۳۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان۴۷,۲۰۰,۰۰۰ تومانرایگان۲۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
MERCURE SUKHUMVIT
۳۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان۴۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۶,۱۵۰,۰۰۰ تومان
PULLMAN BANGKOK HOTEL G
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
CENTARA GRAND AT CENTRAWORLD
۴۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومانرایگان۲۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان
SHANGRI-LA HOTEL BANGKOK
۵۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان۷۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
LEBUA AT STATE TOWER
۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۷۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

جزییات تور

محل حرکت تور: تهران
درجه سختی: سبک
خدمات تور: پرواز ماهان- اقامت هتل با صبحانه- بیمه نامه –ترانسفر فرودگاهی - راهنمای فارسی زبان –ویزای تایلند

درباره تور

بلیط رفت و برگشت
ترانسفر به فرودگاه
ترانسفر به هتل
ویزای توریستی
تور لیدر فارسی زبان
اقامت در هتل
بیمه مسافرتی

کشورهای مورد بازدید:

شهرهای مورد بازدید:

گالری تصاویر