تور بانکوک 7 شب و 8 روز

BANGKOK TOUR
تاریخ‌های برگزاری:
کد تور: BKK-01
شروع: سه شنبه - ۲۲ شهریور ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۳۰ شهریور ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۲۱ شهریور ۱۴۰۱
کد تور: BKK-02
شروع: پنجشنبه - ۲۴ شهریور ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۱ مهر ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۲۳ شهریور ۱۴۰۱
کد تور: BKK-03
شروع: سه شنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۶ مهر ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۲۸ شهریور ۱۴۰۱
کد تور: BKK-04
شروع: پنجشنبه - ۳۱ شهریور ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۸ مهر ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۳۰ شهریور ۱۴۰۱
کد تور: BKK-05
شروع: سه شنبه - ۵ مهر ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۱۳ مهر ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۴ مهر ۱۴۰۱
کد تور: BKK-06
شروع: پنجشنبه - ۷ مهر ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۱۵ مهر ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۶ مهر ۱۴۰۱
کد تور: BKK-07
شروع: سه شنبه - ۱۲ مهر ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۲۰ مهر ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۱۱ مهر ۱۴۰۱
کد تور: BKK-08
شروع: پنجشنبه - ۱۴ مهر ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۲۲ مهر ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۱۳ مهر ۱۴۰۱
کد تور: BKK-09
شروع: سه شنبه - ۱۹ مهر ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۲۷ مهر ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۱۸ مهر ۱۴۰۱
کد تور: BKK-10
شروع: پنجشنبه - ۲۱ مهر ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۲۹ مهر ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۲۰ مهر ۱۴۰۱
کد تور: BKK-11
شروع: سه شنبه - ۲۶ مهر ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۴ آبان ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۲۵ مهر ۱۴۰۱
کد تور: BKK-12
شروع: پنجشنبه - ۲۸ مهر ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۶ آبان ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۲۷ مهر ۱۴۰۱
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
Howard Square
۳۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان۳۴,۸۶۰,۰۰۰ تومانرایگان۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
Bangkok Palace
۳۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان۲۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان۲۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
Asia Bangkok
۳۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۷,۵۴۰,۰۰۰ تومان۲۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
Mandarin By Centerpoint
۳۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان۲۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
Centara Watergate Pavillion
۳۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۹,۹۰۰,۰۰۰ تومانرایگان۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
Novotel Sukhumvit
۳۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان۴۳,۸۹۰,۰۰۰ تومانرایگان۲۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان
Movenpick Sukhumvit
۳۶,۹۵۰,۰۰۰ تومان۴۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان۳۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان۲۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Amari Watergate
۳۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۰,۶۰۰,۰۰۰ تومان۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Grande Centre Point Ratchadamri
۴۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان۵۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان
JW Marriot Bangkok
۴۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان۶۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان۴۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
Howard Square
۳۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان۳۴,۸۶۰,۰۰۰ تومانرایگان۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
Bangkok Palace
۳۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان۲۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان۲۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
Asia Bangkok
۳۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۷,۵۴۰,۰۰۰ تومان۲۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
Mandarin By Centerpoint
۳۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان۲۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
Centara Watergate Pavillion
۳۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۹,۹۰۰,۰۰۰ تومانرایگان۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
Novotel Sukhumvit
۳۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان۴۳,۸۹۰,۰۰۰ تومانرایگان۲۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان
Movenpick Sukhumvit
۳۶,۹۵۰,۰۰۰ تومان۴۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان۳۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان۲۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Amari Watergate
۳۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۰,۶۰۰,۰۰۰ تومان۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Grande Centre Point Ratchadamri
۴۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان۵۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان
JW Marriot Bangkok
۴۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان۶۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان۴۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
Howard Square
۳۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان۳۴,۸۶۰,۰۰۰ تومانرایگان۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
Bangkok Palace
۳۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان۲۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان۲۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
Asia Bangkok
۳۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۷,۵۴۰,۰۰۰ تومان۲۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
Mandarin By Centerpoint
۳۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان۲۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
Centara Watergate Pavillion
۳۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۹,۹۰۰,۰۰۰ تومانرایگان۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
Novotel Sukhumvit
۳۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان۴۳,۸۹۰,۰۰۰ تومانرایگان۲۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان
Movenpick Sukhumvit
۳۶,۹۵۰,۰۰۰ تومان۴۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان۳۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان۲۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Amari Watergate
۳۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۰,۶۰۰,۰۰۰ تومان۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Grande Centre Point Ratchadamri
۴۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان۵۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان
JW Marriot Bangkok
۴۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان۶۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان۴۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
Howard Square
۳۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان۳۴,۸۶۰,۰۰۰ تومانرایگان۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
Bangkok Palace
۳۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان۲۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان۲۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
Asia Bangkok
۳۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۷,۵۴۰,۰۰۰ تومان۲۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
Mandarin By Centerpoint
۳۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان۲۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
Centara Watergate Pavillion
۳۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۹,۹۰۰,۰۰۰ تومانرایگان۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
Novotel Sukhumvit
۳۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان۴۳,۸۹۰,۰۰۰ تومانرایگان۲۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان
Movenpick Sukhumvit
۳۶,۹۵۰,۰۰۰ تومان۴۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان۳۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان۲۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Amari Watergate
۳۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۰,۶۰۰,۰۰۰ تومان۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Grande Centre Point Ratchadamri
۴۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان۵۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان
JW Marriot Bangkok
۴۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان۶۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان۴۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
Howard Square
۳۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان۳۴,۸۶۰,۰۰۰ تومانرایگان۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
Bangkok Palace
۳۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان۲۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان۲۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
Asia Bangkok
۳۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۷,۵۴۰,۰۰۰ تومان۲۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
Mandarin By Centerpoint
۳۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان۲۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
Centara Watergate Pavillion
۳۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۹,۹۰۰,۰۰۰ تومانرایگان۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
Novotel Sukhumvit
۳۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان۴۳,۸۹۰,۰۰۰ تومانرایگان۲۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان
Movenpick Sukhumvit
۳۶,۹۵۰,۰۰۰ تومان۴۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان۳۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان۲۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Amari Watergate
۳۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۰,۶۰۰,۰۰۰ تومان۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Grande Centre Point Ratchadamri
۴۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان۵۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان
JW Marriot Bangkok
۴۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان۶۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان۴۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
Howard Square
۳۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان۳۴,۸۶۰,۰۰۰ تومانرایگان۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
Bangkok Palace
۳۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان۲۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان۲۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
Asia Bangkok
۳۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۷,۵۴۰,۰۰۰ تومان۲۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
Mandarin By Centerpoint
۳۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان۲۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
Centara Watergate Pavillion
۳۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۹,۹۰۰,۰۰۰ تومانرایگان۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
Novotel Sukhumvit
۳۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان۴۳,۸۹۰,۰۰۰ تومانرایگان۲۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان
Movenpick Sukhumvit
۳۶,۹۵۰,۰۰۰ تومان۴۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان۳۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان۲۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Amari Watergate
۳۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۰,۶۰۰,۰۰۰ تومان۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Grande Centre Point Ratchadamri
۴۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان۵۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان
JW Marriot Bangkok
۴۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان۶۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان۴۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
Howard Square
۳۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان۳۴,۸۶۰,۰۰۰ تومانرایگان۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
Bangkok Palace
۳۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان۲۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان۲۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
Asia Bangkok
۳۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۷,۵۴۰,۰۰۰ تومان۲۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
Mandarin By Centerpoint
۳۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان۲۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
Centara Watergate Pavillion
۳۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۹,۹۰۰,۰۰۰ تومانرایگان۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
Novotel Sukhumvit
۳۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان۴۳,۸۹۰,۰۰۰ تومانرایگان۲۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان
Movenpick Sukhumvit
۳۶,۹۵۰,۰۰۰ تومان۴۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان۳۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان۲۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Amari Watergate
۳۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۰,۶۰۰,۰۰۰ تومان۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Grande Centre Point Ratchadamri
۴۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان۵۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان
JW Marriot Bangkok
۴۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان۶۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان۴۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

جزییات تور

محل حرکت تور: تهران
درجه سختی: سبک
خدمات تور: پرواز ماهان- اقامت هتل با صبحانه- بیمه نامه –ترانسفر فرودگاهی - راهنمای فارسی زبان –ویزای تایلند

درباره تور

بلیط رفت و برگشت
ترانسفر به فرودگاه
ترانسفر به هتل
ویزای توریستی
تور لیدر فارسی زبان
اقامت در هتل
بیمه مسافرتی

کشورهای مورد بازدید:

شهرهای مورد بازدید:

گالری تصاویر