تور کوش آداسی

تور کوش آداسی 6 شب و 7 روز

KUSHADASI TOUR
تاریخ‌های برگزاری:
کد تور: KUSH-01
شروع: شنبه - ۲۲ مرداد ۱۴۰۱
پایان: یکشنبه - ۳۰ مرداد ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۲۱ مرداد ۱۴۰۱
کد تور: KUSH-02
شروع: پنجشنبه - ۲۷ مرداد ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۴ شهریور ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۲۶ مرداد ۱۴۰۱
کد تور: KUSH-03
شروع: شنبه - ۲۹ مرداد ۱۴۰۱
پایان: یکشنبه - ۶ شهریور ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۲۸ مرداد ۱۴۰۱
کد تور: KUSH-04
شروع: پنجشنبه - ۳ شهریور ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۱۱ شهریور ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۲ شهریور ۱۴۰۱
کد تور: KUSH-05
شروع: شنبه - ۵ شهریور ۱۴۰۱
پایان: یکشنبه - ۱۳ شهریور ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۴ شهریور ۱۴۰۱
کد تور: KUSH-06
شروع: پنجشنبه - ۱۰ شهریور ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۱۸ شهریور ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۹ شهریور ۱۴۰۱
کد تور: KUSH-07
شروع: شنبه - ۱۲ شهریور ۱۴۰۱
پایان: یکشنبه - ۲۰ شهریور ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۱۱ شهریور ۱۴۰۱
کد تور: KUSH-08
شروع: پنجشنبه - ۱۷ شهریور ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۲۵ شهریور ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۱۶ شهریور ۱۴۰۱
کد تور: KUSH-09
شروع: شنبه - ۱۹ شهریور ۱۴۰۱
پایان: یکشنبه - ۲۷ شهریور ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۱۸ شهریور ۱۴۰۱
کد تور: KUSH-10
شروع: پنجشنبه - ۲۴ شهریور ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۱ مهر ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۲۳ شهریور ۱۴۰۱
کد تور: KUSH-11
شروع: پنجشنبه - ۳۱ شهریور ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۸ مهر ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۳۰ شهریور ۱۴۰۱
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت انتخاب
PAPILLONADA
۱۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان۱۳,۸۸۰,۰۰۰ تومان۱۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان
DABAKLAR KUSADASI HOTEL
۱۴,۸۵۰,۰۰۰ تومان۱۷,۹۵۰,۰۰۰ تومان۱۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
ROYAL PALACE
۱۶,۵۸۰,۰۰۰ تومان۲۰,۵۴۰,۰۰۰ تومان۱۲,۶۲۰,۰۰۰ تومان
CITY'S HILL
۱۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۴,۰۲۰,۰۰۰ تومان۱۳,۷۸۰,۰۰۰ تومان
LADONIA ADAKULE
۱۹,۶۷۰,۰۰۰ تومان۲۵,۱۸۰,۰۰۰ تومان۱۴,۱۷۰,۰۰۰ تومان
LABRANDA EPHESUS PRINCESS
۲۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
FANTASIA DELUXE
۲۵,۰۸۰,۰۰۰ تومان۳۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان۱۶,۵۸۰,۰۰۰ تومان
PALM WINGS KUSADASI
۲۷,۲۱۰,۰۰۰ تومان۴۰,۱۹۰,۰۰۰ تومان۱۷,۹۳۰,۰۰۰ تومان
INFINITY BY YELKEN
۲۹,۵۳۰,۰۰۰ تومان۳۹,۹۶۰,۰۰۰ تومان۱۹,۲۹۰,۰۰۰ تومان
TUSAN BEACH RESORT
۳۱,۲۷۰,۰۰۰ تومان۴۲,۵۷۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۶۰,۰۰۰ تومان
ARIA CLAROS BEACH AND SPA RESORT
۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۵۱,۲۶۰,۰۰۰ تومان۲۰,۸۳۰,۰۰۰ تومان
AQUA FANTASY AQUAPARK
۳۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۹,۵۲۰,۰۰۰ تومان۲۲,۲۸۰,۰۰۰ تومان
PALOMA PASA
۴۰,۱۴۰,۰۰۰ تومان۵۵,۸۸۰,۰۰۰ تومان۲۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
CLUB MARVY
۵۶,۳۸۰,۰۰۰ تومان۸۰,۲۴۰,۰۰۰ تومان۳۲,۵۲۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت انتخاب
PAPILLONADA
۱۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان۱۳,۸۸۰,۰۰۰ تومان۱۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان
DABAKLAR KUSADASI HOTEL
۱۴,۸۵۰,۰۰۰ تومان۱۷,۹۵۰,۰۰۰ تومان۱۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
ROYAL PALACE
۱۶,۵۸۰,۰۰۰ تومان۲۰,۵۴۰,۰۰۰ تومان۱۲,۶۲۰,۰۰۰ تومان
CITY'S HILL
۱۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۴,۰۲۰,۰۰۰ تومان۱۳,۷۸۰,۰۰۰ تومان
LADONIA ADAKULE
۱۹,۶۷۰,۰۰۰ تومان۲۵,۱۸۰,۰۰۰ تومان۱۴,۱۷۰,۰۰۰ تومان
LABRANDA EPHESUS PRINCESS
۲۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
FANTASIA DELUXE
۲۵,۰۸۰,۰۰۰ تومان۳۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان۱۶,۵۸۰,۰۰۰ تومان
PALM WINGS KUSADASI
۲۷,۲۱۰,۰۰۰ تومان۴۰,۱۹۰,۰۰۰ تومان۱۷,۹۳۰,۰۰۰ تومان
INFINITY BY YELKEN
۲۹,۵۳۰,۰۰۰ تومان۳۹,۹۶۰,۰۰۰ تومان۱۹,۲۹۰,۰۰۰ تومان
TUSAN BEACH RESORT
۳۱,۲۷۰,۰۰۰ تومان۴۲,۵۷۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۶۰,۰۰۰ تومان
ARIA CLAROS BEACH AND SPA RESORT
۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۵۱,۲۶۰,۰۰۰ تومان۲۰,۸۳۰,۰۰۰ تومان
AQUA FANTASY AQUAPARK
۳۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۹,۵۲۰,۰۰۰ تومان۲۲,۲۸۰,۰۰۰ تومان
PALOMA PASA
۴۰,۱۴۰,۰۰۰ تومان۵۵,۸۸۰,۰۰۰ تومان۲۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
CLUB MARVY
۵۶,۳۸۰,۰۰۰ تومان۸۰,۲۴۰,۰۰۰ تومان۳۲,۵۲۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت انتخاب
PAPILLONADA
۱۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان۱۳,۸۸۰,۰۰۰ تومان۱۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان
DABAKLAR KUSADASI HOTEL
۱۴,۸۵۰,۰۰۰ تومان۱۷,۹۵۰,۰۰۰ تومان۱۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
ROYAL PALACE
۱۶,۵۸۰,۰۰۰ تومان۲۰,۵۴۰,۰۰۰ تومان۱۲,۶۲۰,۰۰۰ تومان
CITY'S HILL
۱۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۴,۰۲۰,۰۰۰ تومان۱۳,۷۸۰,۰۰۰ تومان
LADONIA ADAKULE
۱۹,۶۷۰,۰۰۰ تومان۲۵,۱۸۰,۰۰۰ تومان۱۴,۱۷۰,۰۰۰ تومان
LABRANDA EPHESUS PRINCESS
۲۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
FANTASIA DELUXE
۲۵,۰۸۰,۰۰۰ تومان۳۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان۱۶,۵۸۰,۰۰۰ تومان
PALM WINGS KUSADASI
۲۷,۲۱۰,۰۰۰ تومان۴۰,۱۹۰,۰۰۰ تومان۱۷,۹۳۰,۰۰۰ تومان
INFINITY BY YELKEN
۲۹,۵۳۰,۰۰۰ تومان۳۹,۹۶۰,۰۰۰ تومان۱۹,۲۹۰,۰۰۰ تومان
TUSAN BEACH RESORT
۳۱,۲۷۰,۰۰۰ تومان۴۲,۵۷۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۶۰,۰۰۰ تومان
ARIA CLAROS BEACH AND SPA RESORT
۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۵۱,۲۶۰,۰۰۰ تومان۲۰,۸۳۰,۰۰۰ تومان
AQUA FANTASY AQUAPARK
۳۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۹,۵۲۰,۰۰۰ تومان۲۲,۲۸۰,۰۰۰ تومان
PALOMA PASA
۴۰,۱۴۰,۰۰۰ تومان۵۵,۸۸۰,۰۰۰ تومان۲۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
CLUB MARVY
۵۶,۳۸۰,۰۰۰ تومان۸۰,۲۴۰,۰۰۰ تومان۳۲,۵۲۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت انتخاب
PAPILLONADA
۱۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان۱۳,۸۸۰,۰۰۰ تومان۱۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان
DABAKLAR KUSADASI HOTEL
۱۴,۸۵۰,۰۰۰ تومان۱۷,۹۵۰,۰۰۰ تومان۱۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
ROYAL PALACE
۱۶,۵۸۰,۰۰۰ تومان۲۰,۵۴۰,۰۰۰ تومان۱۲,۶۲۰,۰۰۰ تومان
CITY'S HILL
۱۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۴,۰۲۰,۰۰۰ تومان۱۳,۷۸۰,۰۰۰ تومان
LADONIA ADAKULE
۱۹,۶۷۰,۰۰۰ تومان۲۵,۱۸۰,۰۰۰ تومان۱۴,۱۷۰,۰۰۰ تومان
LABRANDA EPHESUS PRINCESS
۲۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
FANTASIA DELUXE
۲۵,۰۸۰,۰۰۰ تومان۳۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان۱۶,۵۸۰,۰۰۰ تومان
PALM WINGS KUSADASI
۲۷,۲۱۰,۰۰۰ تومان۴۰,۱۹۰,۰۰۰ تومان۱۷,۹۳۰,۰۰۰ تومان
INFINITY BY YELKEN
۲۹,۵۳۰,۰۰۰ تومان۳۹,۹۶۰,۰۰۰ تومان۱۹,۲۹۰,۰۰۰ تومان
TUSAN BEACH RESORT
۳۱,۲۷۰,۰۰۰ تومان۴۲,۵۷۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۶۰,۰۰۰ تومان
ARIA CLAROS BEACH AND SPA RESORT
۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۵۱,۲۶۰,۰۰۰ تومان۲۰,۸۳۰,۰۰۰ تومان
AQUA FANTASY AQUAPARK
۳۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۹,۵۲۰,۰۰۰ تومان۲۲,۲۸۰,۰۰۰ تومان
PALOMA PASA
۴۰,۱۴۰,۰۰۰ تومان۵۵,۸۸۰,۰۰۰ تومان۲۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
CLUB MARVY
۵۶,۳۸۰,۰۰۰ تومان۸۰,۲۴۰,۰۰۰ تومان۳۲,۵۲۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت انتخاب
PAPILLONADA
۱۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان۱۳,۸۸۰,۰۰۰ تومان۱۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان
DABAKLAR KUSADASI HOTEL
۱۴,۸۵۰,۰۰۰ تومان۱۷,۹۵۰,۰۰۰ تومان۱۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
ROYAL PALACE
۱۶,۵۸۰,۰۰۰ تومان۲۰,۵۴۰,۰۰۰ تومان۱۲,۶۲۰,۰۰۰ تومان
CITY'S HILL
۱۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۴,۰۲۰,۰۰۰ تومان۱۳,۷۸۰,۰۰۰ تومان
LADONIA ADAKULE
۱۹,۶۷۰,۰۰۰ تومان۲۵,۱۸۰,۰۰۰ تومان۱۴,۱۷۰,۰۰۰ تومان
LABRANDA EPHESUS PRINCESS
۲۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
FANTASIA DELUXE
۲۵,۰۸۰,۰۰۰ تومان۳۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان۱۶,۵۸۰,۰۰۰ تومان
PALM WINGS KUSADASI
۲۷,۲۱۰,۰۰۰ تومان۴۰,۱۹۰,۰۰۰ تومان۱۷,۹۳۰,۰۰۰ تومان
INFINITY BY YELKEN
۲۹,۵۳۰,۰۰۰ تومان۳۹,۹۶۰,۰۰۰ تومان۱۹,۲۹۰,۰۰۰ تومان
TUSAN BEACH RESORT
۳۱,۲۷۰,۰۰۰ تومان۴۲,۵۷۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۶۰,۰۰۰ تومان
ARIA CLAROS BEACH AND SPA RESORT
۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۵۱,۲۶۰,۰۰۰ تومان۲۰,۸۳۰,۰۰۰ تومان
AQUA FANTASY AQUAPARK
۳۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۹,۵۲۰,۰۰۰ تومان۲۲,۲۸۰,۰۰۰ تومان
PALOMA PASA
۴۰,۱۴۰,۰۰۰ تومان۵۵,۸۸۰,۰۰۰ تومان۲۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
CLUB MARVY
۵۶,۳۸۰,۰۰۰ تومان۸۰,۲۴۰,۰۰۰ تومان۳۲,۵۲۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت انتخاب
PAPILLONADA
۱۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان۱۳,۸۸۰,۰۰۰ تومان۱۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان
DABAKLAR KUSADASI HOTEL
۱۴,۸۵۰,۰۰۰ تومان۱۷,۹۵۰,۰۰۰ تومان۱۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
ROYAL PALACE
۱۶,۵۸۰,۰۰۰ تومان۲۰,۵۴۰,۰۰۰ تومان۱۲,۶۲۰,۰۰۰ تومان
CITY'S HILL
۱۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۴,۰۲۰,۰۰۰ تومان۱۳,۷۸۰,۰۰۰ تومان
LADONIA ADAKULE
۱۹,۶۷۰,۰۰۰ تومان۲۵,۱۸۰,۰۰۰ تومان۱۴,۱۷۰,۰۰۰ تومان
LABRANDA EPHESUS PRINCESS
۲۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
FANTASIA DELUXE
۲۵,۰۸۰,۰۰۰ تومان۳۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان۱۶,۵۸۰,۰۰۰ تومان
PALM WINGS KUSADASI
۲۷,۲۱۰,۰۰۰ تومان۴۰,۱۹۰,۰۰۰ تومان۱۷,۹۳۰,۰۰۰ تومان
INFINITY BY YELKEN
۲۹,۵۳۰,۰۰۰ تومان۳۹,۹۶۰,۰۰۰ تومان۱۹,۲۹۰,۰۰۰ تومان
TUSAN BEACH RESORT
۳۱,۲۷۰,۰۰۰ تومان۴۲,۵۷۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۶۰,۰۰۰ تومان
ARIA CLAROS BEACH AND SPA RESORT
۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۵۱,۲۶۰,۰۰۰ تومان۲۰,۸۳۰,۰۰۰ تومان
AQUA FANTASY AQUAPARK
۳۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۹,۵۲۰,۰۰۰ تومان۲۲,۲۸۰,۰۰۰ تومان
PALOMA PASA
۴۰,۱۴۰,۰۰۰ تومان۵۵,۸۸۰,۰۰۰ تومان۲۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
CLUB MARVY
۵۶,۳۸۰,۰۰۰ تومان۸۰,۲۴۰,۰۰۰ تومان۳۲,۵۲۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت انتخاب
PAPILLONADA
۱۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان۱۳,۸۸۰,۰۰۰ تومان۱۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان
DABAKLAR KUSADASI HOTEL
۱۴,۸۵۰,۰۰۰ تومان۱۷,۹۵۰,۰۰۰ تومان۱۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
ROYAL PALACE
۱۶,۵۸۰,۰۰۰ تومان۲۰,۵۴۰,۰۰۰ تومان۱۲,۶۲۰,۰۰۰ تومان
CITY'S HILL
۱۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۴,۰۲۰,۰۰۰ تومان۱۳,۷۸۰,۰۰۰ تومان
LADONIA ADAKULE
۱۹,۶۷۰,۰۰۰ تومان۲۵,۱۸۰,۰۰۰ تومان۱۴,۱۷۰,۰۰۰ تومان
LABRANDA EPHESUS PRINCESS
۲۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
FANTASIA DELUXE
۲۵,۰۸۰,۰۰۰ تومان۳۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان۱۶,۵۸۰,۰۰۰ تومان
PALM WINGS KUSADASI
۲۷,۲۱۰,۰۰۰ تومان۴۰,۱۹۰,۰۰۰ تومان۱۷,۹۳۰,۰۰۰ تومان
INFINITY BY YELKEN
۲۹,۵۳۰,۰۰۰ تومان۳۹,۹۶۰,۰۰۰ تومان۱۹,۲۹۰,۰۰۰ تومان
TUSAN BEACH RESORT
۳۱,۲۷۰,۰۰۰ تومان۴۲,۵۷۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۶۰,۰۰۰ تومان
ARIA CLAROS BEACH AND SPA RESORT
۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۵۱,۲۶۰,۰۰۰ تومان۲۰,۸۳۰,۰۰۰ تومان
AQUA FANTASY AQUAPARK
۳۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۹,۵۲۰,۰۰۰ تومان۲۲,۲۸۰,۰۰۰ تومان
PALOMA PASA
۴۰,۱۴۰,۰۰۰ تومان۵۵,۸۸۰,۰۰۰ تومان۲۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
CLUB MARVY
۵۶,۳۸۰,۰۰۰ تومان۸۰,۲۴۰,۰۰۰ تومان۳۲,۵۲۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت انتخاب
PAPILLONADA
۱۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان۱۳,۸۸۰,۰۰۰ تومان۱۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان
DABAKLAR KUSADASI HOTEL
۱۴,۸۵۰,۰۰۰ تومان۱۷,۹۵۰,۰۰۰ تومان۱۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
ROYAL PALACE
۱۶,۵۸۰,۰۰۰ تومان۲۰,۵۴۰,۰۰۰ تومان۱۲,۶۲۰,۰۰۰ تومان
CITY'S HILL
۱۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۴,۰۲۰,۰۰۰ تومان۱۳,۷۸۰,۰۰۰ تومان
LADONIA ADAKULE
۱۹,۶۷۰,۰۰۰ تومان۲۵,۱۸۰,۰۰۰ تومان۱۴,۱۷۰,۰۰۰ تومان
LABRANDA EPHESUS PRINCESS
۲۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
FANTASIA DELUXE
۲۵,۰۸۰,۰۰۰ تومان۳۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان۱۶,۵۸۰,۰۰۰ تومان
PALM WINGS KUSADASI
۲۷,۲۱۰,۰۰۰ تومان۴۰,۱۹۰,۰۰۰ تومان۱۷,۹۳۰,۰۰۰ تومان
INFINITY BY YELKEN
۲۹,۵۳۰,۰۰۰ تومان۳۹,۹۶۰,۰۰۰ تومان۱۹,۲۹۰,۰۰۰ تومان
TUSAN BEACH RESORT
۳۱,۲۷۰,۰۰۰ تومان۴۲,۵۷۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۶۰,۰۰۰ تومان
ARIA CLAROS BEACH AND SPA RESORT
۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۵۱,۲۶۰,۰۰۰ تومان۲۰,۸۳۰,۰۰۰ تومان
AQUA FANTASY AQUAPARK
۳۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۹,۵۲۰,۰۰۰ تومان۲۲,۲۸۰,۰۰۰ تومان
PALOMA PASA
۴۰,۱۴۰,۰۰۰ تومان۵۵,۸۸۰,۰۰۰ تومان۲۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
CLUB MARVY
۵۶,۳۸۰,۰۰۰ تومان۸۰,۲۴۰,۰۰۰ تومان۳۲,۵۲۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت انتخاب
PAPILLONADA
۱۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان۱۳,۸۸۰,۰۰۰ تومان۱۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان
DABAKLAR KUSADASI HOTEL
۱۴,۸۵۰,۰۰۰ تومان۱۷,۹۵۰,۰۰۰ تومان۱۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
ROYAL PALACE
۱۶,۵۸۰,۰۰۰ تومان۲۰,۵۴۰,۰۰۰ تومان۱۲,۶۲۰,۰۰۰ تومان
CITY'S HILL
۱۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۴,۰۲۰,۰۰۰ تومان۱۳,۷۸۰,۰۰۰ تومان
LADONIA ADAKULE
۱۹,۶۷۰,۰۰۰ تومان۲۵,۱۸۰,۰۰۰ تومان۱۴,۱۷۰,۰۰۰ تومان
LABRANDA EPHESUS PRINCESS
۲۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
FANTASIA DELUXE
۲۵,۰۸۰,۰۰۰ تومان۳۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان۱۶,۵۸۰,۰۰۰ تومان
PALM WINGS KUSADASI
۲۷,۲۱۰,۰۰۰ تومان۴۰,۱۹۰,۰۰۰ تومان۱۷,۹۳۰,۰۰۰ تومان
INFINITY BY YELKEN
۲۹,۵۳۰,۰۰۰ تومان۳۹,۹۶۰,۰۰۰ تومان۱۹,۲۹۰,۰۰۰ تومان
TUSAN BEACH RESORT
۳۱,۲۷۰,۰۰۰ تومان۴۲,۵۷۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۶۰,۰۰۰ تومان
ARIA CLAROS BEACH AND SPA RESORT
۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۵۱,۲۶۰,۰۰۰ تومان۲۰,۸۳۰,۰۰۰ تومان
AQUA FANTASY AQUAPARK
۳۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۹,۵۲۰,۰۰۰ تومان۲۲,۲۸۰,۰۰۰ تومان
PALOMA PASA
۴۰,۱۴۰,۰۰۰ تومان۵۵,۸۸۰,۰۰۰ تومان۲۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
CLUB MARVY
۵۶,۳۸۰,۰۰۰ تومان۸۰,۲۴۰,۰۰۰ تومان۳۲,۵۲۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت انتخاب
PAPILLONADA
۱۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان۱۳,۸۸۰,۰۰۰ تومان۱۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان
DABAKLAR KUSADASI HOTEL
۱۴,۸۵۰,۰۰۰ تومان۱۷,۹۵۰,۰۰۰ تومان۱۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
ROYAL PALACE
۱۶,۵۸۰,۰۰۰ تومان۲۰,۵۴۰,۰۰۰ تومان۱۲,۶۲۰,۰۰۰ تومان
CITY'S HILL
۱۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۴,۰۲۰,۰۰۰ تومان۱۳,۷۸۰,۰۰۰ تومان
LADONIA ADAKULE
۱۹,۶۷۰,۰۰۰ تومان۲۵,۱۸۰,۰۰۰ تومان۱۴,۱۷۰,۰۰۰ تومان
LABRANDA EPHESUS PRINCESS
۲۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
FANTASIA DELUXE
۲۵,۰۸۰,۰۰۰ تومان۳۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان۱۶,۵۸۰,۰۰۰ تومان
PALM WINGS KUSADASI
۲۷,۲۱۰,۰۰۰ تومان۴۰,۱۹۰,۰۰۰ تومان۱۷,۹۳۰,۰۰۰ تومان
INFINITY BY YELKEN
۲۹,۵۳۰,۰۰۰ تومان۳۹,۹۶۰,۰۰۰ تومان۱۹,۲۹۰,۰۰۰ تومان
TUSAN BEACH RESORT
۳۱,۲۷۰,۰۰۰ تومان۴۲,۵۷۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۶۰,۰۰۰ تومان
ARIA CLAROS BEACH AND SPA RESORT
۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۵۱,۲۶۰,۰۰۰ تومان۲۰,۸۳۰,۰۰۰ تومان
AQUA FANTASY AQUAPARK
۳۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۹,۵۲۰,۰۰۰ تومان۲۲,۲۸۰,۰۰۰ تومان
PALOMA PASA
۴۰,۱۴۰,۰۰۰ تومان۵۵,۸۸۰,۰۰۰ تومان۲۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
CLUB MARVY
۵۶,۳۸۰,۰۰۰ تومان۸۰,۲۴۰,۰۰۰ تومان۳۲,۵۲۰,۰۰۰ تومان

جزییات تور

محل حرکت تور: تهران
خدمات تور: بلیط رفت و برگشت فرودگاه ازمیر (مستقیم) | ۶ شب و ۷ روز اقامت در هتل طبق سرویس هتل | ترانسفر فرودگاهی | لیدر فارسی زبان | پوشش بیمه

درباره تور

بلیط رفت و برگشت
ترانسفر به فرودگاه
ترانسفر به هتل
تور لیدر فارسی زبان
اقامت در هتل
وعده غذایی
بیمه مسافرتی

کشورهای مورد بازدید:

شهرهای مورد بازدید:

گالری تصاویر