با توجه به نوسانات نرخ ارز و بلیط لطفا جهت کانفرم بودن نرخ نهایی با کارشناس مربوطه چک گردد.

تور 5 شب پوکت 2 شب بانکوک

BANGKOK-PHUKET TOUR
تاریخ‌های برگزاری:
کد تور: HKT.BKK-01
شروع: سه شنبه - ۲۰ دی ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۲۸ دی ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۱۹ دی ۱۴۰۱
کد تور: HKT.BKK-02
شروع: پنجشنبه - ۲۲ دی ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۳۰ دی ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۲۱ دی ۱۴۰۱
کد تور: HKT.BKK-03
شروع: سه شنبه - ۲۷ دی ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۵ بهمن ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۲۶ دی ۱۴۰۱
کد تور: HKT.BKK-04
شروع: پنجشنبه - ۲۹ دی ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۷ بهمن ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۲۸ دی ۱۴۰۱
کد تور: HKT.BKK-05
شروع: سه شنبه - ۴ بهمن ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۱۲ بهمن ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۳ بهمن ۱۴۰۱
کد تور: HKT.BKK-06
شروع: پنجشنبه - ۶ بهمن ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۱۴ بهمن ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۵ بهمن ۱۴۰۱
کد تور: HKT.BKK-07
شروع: سه شنبه - ۱۱ بهمن ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۱۰ بهمن ۱۴۰۱
کد تور: HKT.BKK-08
شروع: پنجشنبه - ۱۳ بهمن ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۲۱ بهمن ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۱۲ بهمن ۱۴۰۱
کد تور: HKT.BKK-09
شروع: سه شنبه - ۱۸ بهمن ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۲۶ بهمن ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۱۷ بهمن ۱۴۰۱
کد تور: HKT.BKK-10
شروع: پنجشنبه - ۲۰ بهمن ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۲۸ بهمن ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
کد تور: HKT.BKK-11
شروع: سه شنبه - ۲۵ بهمن ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۳ اسفند ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۲۴ بهمن ۱۴۰۱
کد تور: HKT.BKK-12
شروع: پنجشنبه - ۲۷ بهمن ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۵ اسفند ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۲۶ بهمن ۱۴۰۱
کد تور: HKT.BKK-13
شروع: سه شنبه - ۲ اسفند ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۱۰ اسفند ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۱ اسفند ۱۴۰۱
کد تور: HKT.BKK-14
شروع: پنجشنبه - ۴ اسفند ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۱۲ اسفند ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۳ اسفند ۱۴۰۱
کد تور: HKT.BKK-15
شروع: سه شنبه - ۹ اسفند ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۱۷ اسفند ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۸ اسفند ۱۴۰۱
کد تور: HKT.BKK-16
شروع: پنجشنبه - ۱۱ اسفند ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۱۹ اسفند ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۱۰ اسفند ۱۴۰۱
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
JIRAPORN PATONG
FORUM PARK
۳۵,۹۷۰,۰۰۰ تومان۴۰,۲۷۰,۰۰۰ تومانرایگان۲۸,۸۹۰,۰۰۰ تومان
PATONG HERITAGE
PRINCE PALACE HOTEL
۳۷,۱۹۰,۰۰۰ تومان۴۲,۶۸۰,۰۰۰ تومان۳۳,۲۸۰,۰۰۰ تومان۲۹,۳۹۰,۰۰۰ تومان
FESHERMEN HARBOUR URBAN
A-ONE BANGKOK
۳۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان۴۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان۳۳,۵۸۰,۰۰۰ تومان۲۹,۵۴۰,۰۰۰ تومان
DEEVANA PATONG RESORT & SPA
IBIS SUKHUMVIT
۳۹,۶۷۰,۰۰۰ تومان۴۷,۶۷۰,۰۰۰ تومانرایگان۳۰,۳۵۰,۰۰۰ تومان
THE CHARM RESORT PHUKET
RAMADA PLAZA MENAM RIVERSIDE
۴۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۷,۳۵۰,۰۰۰ تومان۳۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
DIAMOND CLIFF
MERCURE SUKHOMVIT
۴۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان۵۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان۳۹,۵۱۰,۰۰۰ تومان۳۲,۶۷۰,۰۰۰ تومان
AVISTA GRANDE KARON
AMARI WATERGATE
۵۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان۷۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان۴۶,۴۵۰,۰۰۰ تومان۳۵,۷۵۰,۰۰۰ تومان
HYATT REGENCY
ORIENTAL RESIDENCE BANGKOK
۵۶,۷۸۰,۰۰۰ تومان۸۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان۴۹,۷۹۰,۰۰۰ تومان۳۷,۲۵۰,۰۰۰ تومان
CENTERA GRAND BEACH
SHANGRI-LA HOTEL BANGKOK
۶۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان۹۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان۵۳,۸۷۰,۰۰۰ تومان۳۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان
LE MERIDIEN PHUKET BEACH RESORT
LEBUA AT STATE TOWER
۷۱,۵۷۰,۰۰۰ تومان۱۱۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان۶۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان۴۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
JIRAPORN PATONG
FORUM PARK
۳۵,۹۷۰,۰۰۰ تومان۴۰,۲۷۰,۰۰۰ تومانرایگان۲۸,۸۹۰,۰۰۰ تومان
PATONG HERITAGE
PRINCE PALACE HOTEL
۳۷,۱۹۰,۰۰۰ تومان۴۲,۶۸۰,۰۰۰ تومان۳۳,۲۸۰,۰۰۰ تومان۲۹,۳۹۰,۰۰۰ تومان
FESHERMEN HARBOUR URBAN
A-ONE BANGKOK
۳۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان۴۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان۳۳,۵۸۰,۰۰۰ تومان۲۹,۵۴۰,۰۰۰ تومان
DEEVANA PATONG RESORT & SPA
IBIS SUKHUMVIT
۳۹,۶۷۰,۰۰۰ تومان۴۷,۶۷۰,۰۰۰ تومانرایگان۳۰,۳۵۰,۰۰۰ تومان
THE CHARM RESORT PHUKET
RAMADA PLAZA MENAM RIVERSIDE
۴۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۷,۳۵۰,۰۰۰ تومان۳۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
DIAMOND CLIFF
MERCURE SUKHOMVIT
۴۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان۵۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان۳۹,۵۱۰,۰۰۰ تومان۳۲,۶۷۰,۰۰۰ تومان
AVISTA GRANDE KARON
AMARI WATERGATE
۵۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان۷۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان۴۶,۴۵۰,۰۰۰ تومان۳۵,۷۵۰,۰۰۰ تومان
HYATT REGENCY
ORIENTAL RESIDENCE BANGKOK
۵۶,۷۸۰,۰۰۰ تومان۸۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان۴۹,۷۹۰,۰۰۰ تومان۳۷,۲۵۰,۰۰۰ تومان
CENTERA GRAND BEACH
SHANGRI-LA HOTEL BANGKOK
۶۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان۹۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان۵۳,۸۷۰,۰۰۰ تومان۳۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان
LE MERIDIEN PHUKET BEACH RESORT
LEBUA AT STATE TOWER
۷۱,۵۷۰,۰۰۰ تومان۱۱۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان۶۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان۴۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
JIRAPORN PATONG
FORUM PARK
۳۵,۹۷۰,۰۰۰ تومان۴۰,۲۷۰,۰۰۰ تومانرایگان۲۸,۸۹۰,۰۰۰ تومان
PATONG HERITAGE
PRINCE PALACE HOTEL
۳۷,۱۹۰,۰۰۰ تومان۴۲,۶۸۰,۰۰۰ تومان۳۳,۲۸۰,۰۰۰ تومان۲۹,۳۹۰,۰۰۰ تومان
FESHERMEN HARBOUR URBAN
A-ONE BANGKOK
۳۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان۴۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان۳۳,۵۸۰,۰۰۰ تومان۲۹,۵۴۰,۰۰۰ تومان
DEEVANA PATONG RESORT & SPA
IBIS SUKHUMVIT
۳۹,۶۷۰,۰۰۰ تومان۴۷,۶۷۰,۰۰۰ تومانرایگان۳۰,۳۵۰,۰۰۰ تومان
THE CHARM RESORT PHUKET
RAMADA PLAZA MENAM RIVERSIDE
۴۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۷,۳۵۰,۰۰۰ تومان۳۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
DIAMOND CLIFF
MERCURE SUKHOMVIT
۴۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان۵۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان۳۹,۵۱۰,۰۰۰ تومان۳۲,۶۷۰,۰۰۰ تومان
AVISTA GRANDE KARON
AMARI WATERGATE
۵۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان۷۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان۴۶,۴۵۰,۰۰۰ تومان۳۵,۷۵۰,۰۰۰ تومان
HYATT REGENCY
ORIENTAL RESIDENCE BANGKOK
۵۶,۷۸۰,۰۰۰ تومان۸۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان۴۹,۷۹۰,۰۰۰ تومان۳۷,۲۵۰,۰۰۰ تومان
CENTERA GRAND BEACH
SHANGRI-LA HOTEL BANGKOK
۶۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان۹۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان۵۳,۸۷۰,۰۰۰ تومان۳۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان
LE MERIDIEN PHUKET BEACH RESORT
LEBUA AT STATE TOWER
۷۱,۵۷۰,۰۰۰ تومان۱۱۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان۶۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان۴۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
JIRAPORN PATONG
FORUM PARK
۳۵,۹۷۰,۰۰۰ تومان۴۰,۲۷۰,۰۰۰ تومانرایگان۲۸,۸۹۰,۰۰۰ تومان
PATONG HERITAGE
PRINCE PALACE HOTEL
۳۷,۱۹۰,۰۰۰ تومان۴۲,۶۸۰,۰۰۰ تومان۳۳,۲۸۰,۰۰۰ تومان۲۹,۳۹۰,۰۰۰ تومان
FESHERMEN HARBOUR URBAN
A-ONE BANGKOK
۳۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان۴۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان۳۳,۵۸۰,۰۰۰ تومان۲۹,۵۴۰,۰۰۰ تومان
DEEVANA PATONG RESORT & SPA
IBIS SUKHUMVIT
۳۹,۶۷۰,۰۰۰ تومان۴۷,۶۷۰,۰۰۰ تومانرایگان۳۰,۳۵۰,۰۰۰ تومان
THE CHARM RESORT PHUKET
RAMADA PLAZA MENAM RIVERSIDE
۴۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۷,۳۵۰,۰۰۰ تومان۳۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
DIAMOND CLIFF
MERCURE SUKHOMVIT
۴۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان۵۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان۳۹,۵۱۰,۰۰۰ تومان۳۲,۶۷۰,۰۰۰ تومان
AVISTA GRANDE KARON
AMARI WATERGATE
۵۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان۷۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان۴۶,۴۵۰,۰۰۰ تومان۳۵,۷۵۰,۰۰۰ تومان
HYATT REGENCY
ORIENTAL RESIDENCE BANGKOK
۵۶,۷۸۰,۰۰۰ تومان۸۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان۴۹,۷۹۰,۰۰۰ تومان۳۷,۲۵۰,۰۰۰ تومان
CENTERA GRAND BEACH
SHANGRI-LA HOTEL BANGKOK
۶۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان۹۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان۵۳,۸۷۰,۰۰۰ تومان۳۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان
LE MERIDIEN PHUKET BEACH RESORT
LEBUA AT STATE TOWER
۷۱,۵۷۰,۰۰۰ تومان۱۱۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان۶۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان۴۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
JIRAPORN PATONG
FORUM PARK
۳۵,۹۷۰,۰۰۰ تومان۴۰,۲۷۰,۰۰۰ تومانرایگان۲۸,۸۹۰,۰۰۰ تومان
PATONG HERITAGE
PRINCE PALACE HOTEL
۳۷,۱۹۰,۰۰۰ تومان۴۲,۶۸۰,۰۰۰ تومان۳۳,۲۸۰,۰۰۰ تومان۲۹,۳۹۰,۰۰۰ تومان
FESHERMEN HARBOUR URBAN
A-ONE BANGKOK
۳۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان۴۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان۳۳,۵۸۰,۰۰۰ تومان۲۹,۵۴۰,۰۰۰ تومان
DEEVANA PATONG RESORT & SPA
IBIS SUKHUMVIT
۳۹,۶۷۰,۰۰۰ تومان۴۷,۶۷۰,۰۰۰ تومانرایگان۳۰,۳۵۰,۰۰۰ تومان
THE CHARM RESORT PHUKET
RAMADA PLAZA MENAM RIVERSIDE
۴۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۷,۳۵۰,۰۰۰ تومان۳۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
DIAMOND CLIFF
MERCURE SUKHOMVIT
۴۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان۵۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان۳۹,۵۱۰,۰۰۰ تومان۳۲,۶۷۰,۰۰۰ تومان
AVISTA GRANDE KARON
AMARI WATERGATE
۵۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان۷۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان۴۶,۴۵۰,۰۰۰ تومان۳۵,۷۵۰,۰۰۰ تومان
HYATT REGENCY
ORIENTAL RESIDENCE BANGKOK
۵۶,۷۸۰,۰۰۰ تومان۸۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان۴۹,۷۹۰,۰۰۰ تومان۳۷,۲۵۰,۰۰۰ تومان
CENTERA GRAND BEACH
SHANGRI-LA HOTEL BANGKOK
۶۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان۹۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان۵۳,۸۷۰,۰۰۰ تومان۳۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان
LE MERIDIEN PHUKET BEACH RESORT
LEBUA AT STATE TOWER
۷۱,۵۷۰,۰۰۰ تومان۱۱۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان۶۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان۴۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
JIRAPORN PATONG
FORUM PARK
۳۵,۹۷۰,۰۰۰ تومان۴۰,۲۷۰,۰۰۰ تومانرایگان۲۸,۸۹۰,۰۰۰ تومان
PATONG HERITAGE
PRINCE PALACE HOTEL
۳۷,۱۹۰,۰۰۰ تومان۴۲,۶۸۰,۰۰۰ تومان۳۳,۲۸۰,۰۰۰ تومان۲۹,۳۹۰,۰۰۰ تومان
FESHERMEN HARBOUR URBAN
A-ONE BANGKOK
۳۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان۴۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان۳۳,۵۸۰,۰۰۰ تومان۲۹,۵۴۰,۰۰۰ تومان
DEEVANA PATONG RESORT & SPA
IBIS SUKHUMVIT
۳۹,۶۷۰,۰۰۰ تومان۴۷,۶۷۰,۰۰۰ تومانرایگان۳۰,۳۵۰,۰۰۰ تومان
THE CHARM RESORT PHUKET
RAMADA PLAZA MENAM RIVERSIDE
۴۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۷,۳۵۰,۰۰۰ تومان۳۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
DIAMOND CLIFF
MERCURE SUKHOMVIT
۴۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان۵۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان۳۹,۵۱۰,۰۰۰ تومان۳۲,۶۷۰,۰۰۰ تومان
AVISTA GRANDE KARON
AMARI WATERGATE
۵۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان۷۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان۴۶,۴۵۰,۰۰۰ تومان۳۵,۷۵۰,۰۰۰ تومان
HYATT REGENCY
ORIENTAL RESIDENCE BANGKOK
۵۶,۷۸۰,۰۰۰ تومان۸۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان۴۹,۷۹۰,۰۰۰ تومان۳۷,۲۵۰,۰۰۰ تومان
CENTERA GRAND BEACH
SHANGRI-LA HOTEL BANGKOK
۶۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان۹۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان۵۳,۸۷۰,۰۰۰ تومان۳۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان
LE MERIDIEN PHUKET BEACH RESORT
LEBUA AT STATE TOWER
۷۱,۵۷۰,۰۰۰ تومان۱۱۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان۶۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان۴۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
JIRAPORN PATONG
FORUM PARK
۳۵,۹۷۰,۰۰۰ تومان۴۰,۲۷۰,۰۰۰ تومانرایگان۲۸,۸۹۰,۰۰۰ تومان
PATONG HERITAGE
PRINCE PALACE HOTEL
۳۷,۱۹۰,۰۰۰ تومان۴۲,۶۸۰,۰۰۰ تومان۳۳,۲۸۰,۰۰۰ تومان۲۹,۳۹۰,۰۰۰ تومان
FESHERMEN HARBOUR URBAN
A-ONE BANGKOK
۳۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان۴۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان۳۳,۵۸۰,۰۰۰ تومان۲۹,۵۴۰,۰۰۰ تومان
DEEVANA PATONG RESORT & SPA
IBIS SUKHUMVIT
۳۹,۶۷۰,۰۰۰ تومان۴۷,۶۷۰,۰۰۰ تومانرایگان۳۰,۳۵۰,۰۰۰ تومان
THE CHARM RESORT PHUKET
RAMADA PLAZA MENAM RIVERSIDE
۴۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۷,۳۵۰,۰۰۰ تومان۳۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
DIAMOND CLIFF
MERCURE SUKHOMVIT
۴۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان۵۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان۳۹,۵۱۰,۰۰۰ تومان۳۲,۶۷۰,۰۰۰ تومان
AVISTA GRANDE KARON
AMARI WATERGATE
۵۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان۷۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان۴۶,۴۵۰,۰۰۰ تومان۳۵,۷۵۰,۰۰۰ تومان
HYATT REGENCY
ORIENTAL RESIDENCE BANGKOK
۵۶,۷۸۰,۰۰۰ تومان۸۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان۴۹,۷۹۰,۰۰۰ تومان۳۷,۲۵۰,۰۰۰ تومان
CENTERA GRAND BEACH
SHANGRI-LA HOTEL BANGKOK
۶۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان۹۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان۵۳,۸۷۰,۰۰۰ تومان۳۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان
LE MERIDIEN PHUKET BEACH RESORT
LEBUA AT STATE TOWER
۷۱,۵۷۰,۰۰۰ تومان۱۱۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان۶۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان۴۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
JIRAPORN PATONG
FORUM PARK
۳۵,۹۷۰,۰۰۰ تومان۴۰,۲۷۰,۰۰۰ تومانرایگان۲۸,۸۹۰,۰۰۰ تومان
PATONG HERITAGE
PRINCE PALACE HOTEL
۳۷,۱۹۰,۰۰۰ تومان۴۲,۶۸۰,۰۰۰ تومان۳۳,۲۸۰,۰۰۰ تومان۲۹,۳۹۰,۰۰۰ تومان
FESHERMEN HARBOUR URBAN
A-ONE BANGKOK
۳۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان۴۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان۳۳,۵۸۰,۰۰۰ تومان۲۹,۵۴۰,۰۰۰ تومان
DEEVANA PATONG RESORT & SPA
IBIS SUKHUMVIT
۳۹,۶۷۰,۰۰۰ تومان۴۷,۶۷۰,۰۰۰ تومانرایگان۳۰,۳۵۰,۰۰۰ تومان
THE CHARM RESORT PHUKET
RAMADA PLAZA MENAM RIVERSIDE
۴۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۷,۳۵۰,۰۰۰ تومان۳۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
DIAMOND CLIFF
MERCURE SUKHOMVIT
۴۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان۵۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان۳۹,۵۱۰,۰۰۰ تومان۳۲,۶۷۰,۰۰۰ تومان
AVISTA GRANDE KARON
AMARI WATERGATE
۵۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان۷۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان۴۶,۴۵۰,۰۰۰ تومان۳۵,۷۵۰,۰۰۰ تومان
HYATT REGENCY
ORIENTAL RESIDENCE BANGKOK
۵۶,۷۸۰,۰۰۰ تومان۸۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان۴۹,۷۹۰,۰۰۰ تومان۳۷,۲۵۰,۰۰۰ تومان
CENTERA GRAND BEACH
SHANGRI-LA HOTEL BANGKOK
۶۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان۹۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان۵۳,۸۷۰,۰۰۰ تومان۳۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان
LE MERIDIEN PHUKET BEACH RESORT
LEBUA AT STATE TOWER
۷۱,۵۷۰,۰۰۰ تومان۱۱۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان۶۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان۴۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان

جزییات تور

محل حرکت تور: تهران
درجه سختی: سبک
خدمات تور: پرواز ماهان- اقامت هتل با صبحانه- بیمه نامه –ترانسفر فرودگاهی - راهنمای فارسی زبان –ویزای تایلند- پرواز بین شهری بین بانکوک و پوکت

درباره تور

بلیط رفت و برگشت
ترانسفر به فرودگاه
ترانسفر به هتل
ویزای توریستی
تور لیدر فارسی زبان
بلیط پرواز بین شهری
اقامت در هتل
بیمه مسافرتی

کشورهای مورد بازدید:

شهرهای مورد بازدید:

گالری تصاویر