با توجه به نوسانات نرخ ارز و بلیط لطفا جهت کانفرم بودن نرخ نهایی با کارشناس مربوطه چک گردد.

تور پاتایا

تور 4 شب پوکت 3 شب پاتایا

PHUKET-PATTAYA TOUR
تاریخ‌های برگزاری:
کد تور: HKT.PTY01
شروع: سه شنبه - ۲۰ دی ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۲۸ دی ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۱۹ دی ۱۴۰۱
کد تور: HKT.PTY02
شروع: پنجشنبه - ۲۲ دی ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۳۰ دی ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۲۱ دی ۱۴۰۱
کد تور: HKT.PTY03
شروع: سه شنبه - ۲۷ دی ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۵ بهمن ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۲۶ دی ۱۴۰۱
کد تور: HKT.PTY04
شروع: پنجشنبه - ۲۹ دی ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۷ بهمن ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۲۸ دی ۱۴۰۱
کد تور: HKT.PTY05
شروع: سه شنبه - ۴ بهمن ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۱۲ بهمن ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۳ بهمن ۱۴۰۱
کد تور: HKT.PTY06
شروع: پنجشنبه - ۶ بهمن ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۱۴ بهمن ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۵ بهمن ۱۴۰۱
کد تور: HKT.PTY07
شروع: سه شنبه - ۱۱ بهمن ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۱۰ بهمن ۱۴۰۱
کد تور: HKT.PTY08
شروع: پنجشنبه - ۱۳ بهمن ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۲۱ بهمن ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۱۲ بهمن ۱۴۰۱
کد تور: HKT.PTY09
شروع: سه شنبه - ۱۸ بهمن ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۲۶ بهمن ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۱۷ بهمن ۱۴۰۱
کد تور: HKT.PTY10
شروع: پنجشنبه - ۲۰ بهمن ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۲۸ بهمن ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
کد تور: HKT.PTY11
شروع: سه شنبه - ۲۵ بهمن ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۳ اسفند ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۲۴ بهمن ۱۴۰۱
کد تور: HKT.PTY12
شروع: پنجشنبه - ۲۷ بهمن ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۵ اسفند ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۲۶ بهمن ۱۴۰۱
کد تور: HKT.PTY13
شروع: سه شنبه - ۲ اسفند ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۱۰ اسفند ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۱ اسفند ۱۴۰۱
کد تور: HKT.PTY14
شروع: پنجشنبه - ۴ اسفند ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۱۲ اسفند ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۳ اسفند ۱۴۰۱
کد تور: HKT.PTY15
شروع: سه شنبه - ۹ اسفند ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۱۷ اسفند ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۸ اسفند ۱۴۰۱
کد تور: HKT.PTY16
شروع: پنجشنبه - ۱۱ اسفند ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۱۹ اسفند ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۱۰ اسفند ۱۴۰۱
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
JIRAPORN PATONG
WIZ HOTEL
۳۰,۸۹۰,۰۰۰ تومان۳۳,۵۰۰,۰۰۰ تومانرایگان۲۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
PATONG HERITAGE
FX HOTEL PATTAYA
۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان۲۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
FISHERMEN S HARBOURURBAN
GOLDEN BEACH
۳۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
PATONG RESORT
MIKE BEACH RESORT
۳۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
CREST RESORT & POOL VILLAS
THE BAY VIEW HOTEL
۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان۴۲,۵۰۰,۰۰۰ تومانرایگان۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
KALIMA RESORT & SPA
MERCURE PATTAYA OCEAN RESO
۳۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان۳۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
AVISTA GRAND KARON
MYTT BEACH
۴۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان۵۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
HYATT REGENCY
CENTARA GRAND MIRAGE
۴۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان۵۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
DUSIT THANI
INTERCONTINANTAL
۴۶,۲۷۰,۰۰۰ تومان۶۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان۴۱,۵۸۰,۰۰۰ تومان۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
CENTARA GRAND BEACH
AMARI PATTAYA
۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
JIRAPORN PATONG
WIZ HOTEL
۳۰,۸۹۰,۰۰۰ تومان۳۳,۵۰۰,۰۰۰ تومانرایگان۲۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
PATONG HERITAGE
FX HOTEL PATTAYA
۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان۲۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
FISHERMEN S HARBOURURBAN
GOLDEN BEACH
۳۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
PATONG RESORT
MIKE BEACH RESORT
۳۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
CREST RESORT & POOL VILLAS
THE BAY VIEW HOTEL
۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان۴۲,۵۰۰,۰۰۰ تومانرایگان۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
KALIMA RESORT & SPA
MERCURE PATTAYA OCEAN RESO
۳۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان۳۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
AVISTA GRAND KARON
MYTT BEACH
۴۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان۵۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
HYATT REGENCY
CENTARA GRAND MIRAGE
۴۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان۵۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
DUSIT THANI
INTERCONTINANTAL
۴۶,۲۷۰,۰۰۰ تومان۶۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان۴۱,۵۸۰,۰۰۰ تومان۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
CENTARA GRAND BEACH
AMARI PATTAYA
۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
JIRAPORN PATONG
WIZ HOTEL
۳۰,۸۹۰,۰۰۰ تومان۳۳,۵۰۰,۰۰۰ تومانرایگان۲۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
PATONG HERITAGE
FX HOTEL PATTAYA
۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان۲۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
FISHERMEN S HARBOURURBAN
GOLDEN BEACH
۳۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
PATONG RESORT
MIKE BEACH RESORT
۳۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
CREST RESORT & POOL VILLAS
THE BAY VIEW HOTEL
۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان۴۲,۵۰۰,۰۰۰ تومانرایگان۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
KALIMA RESORT & SPA
MERCURE PATTAYA OCEAN RESO
۳۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان۳۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
AVISTA GRAND KARON
MYTT BEACH
۴۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان۵۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
HYATT REGENCY
CENTARA GRAND MIRAGE
۴۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان۵۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
DUSIT THANI
INTERCONTINANTAL
۴۶,۲۷۰,۰۰۰ تومان۶۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان۴۱,۵۸۰,۰۰۰ تومان۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
CENTARA GRAND BEACH
AMARI PATTAYA
۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
JIRAPORN PATONG
WIZ HOTEL
۳۰,۸۹۰,۰۰۰ تومان۳۳,۵۰۰,۰۰۰ تومانرایگان۲۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
PATONG HERITAGE
FX HOTEL PATTAYA
۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان۲۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
FISHERMEN S HARBOURURBAN
GOLDEN BEACH
۳۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
PATONG RESORT
MIKE BEACH RESORT
۳۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
CREST RESORT & POOL VILLAS
THE BAY VIEW HOTEL
۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان۴۲,۵۰۰,۰۰۰ تومانرایگان۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
KALIMA RESORT & SPA
MERCURE PATTAYA OCEAN RESO
۳۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان۳۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
AVISTA GRAND KARON
MYTT BEACH
۴۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان۵۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
HYATT REGENCY
CENTARA GRAND MIRAGE
۴۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان۵۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
DUSIT THANI
INTERCONTINANTAL
۴۶,۲۷۰,۰۰۰ تومان۶۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان۴۱,۵۸۰,۰۰۰ تومان۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
CENTARA GRAND BEACH
AMARI PATTAYA
۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
JIRAPORN PATONG
WIZ HOTEL
۳۰,۸۹۰,۰۰۰ تومان۳۳,۵۰۰,۰۰۰ تومانرایگان۲۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
PATONG HERITAGE
FX HOTEL PATTAYA
۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان۲۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
FISHERMEN S HARBOURURBAN
GOLDEN BEACH
۳۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
PATONG RESORT
MIKE BEACH RESORT
۳۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
CREST RESORT & POOL VILLAS
THE BAY VIEW HOTEL
۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان۴۲,۵۰۰,۰۰۰ تومانرایگان۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
KALIMA RESORT & SPA
MERCURE PATTAYA OCEAN RESO
۳۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان۳۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
AVISTA GRAND KARON
MYTT BEACH
۴۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان۵۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
HYATT REGENCY
CENTARA GRAND MIRAGE
۴۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان۵۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
DUSIT THANI
INTERCONTINANTAL
۴۶,۲۷۰,۰۰۰ تومان۶۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان۴۱,۵۸۰,۰۰۰ تومان۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
CENTARA GRAND BEACH
AMARI PATTAYA
۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
JIRAPORN PATONG
WIZ HOTEL
۳۰,۸۹۰,۰۰۰ تومان۳۳,۵۰۰,۰۰۰ تومانرایگان۲۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
PATONG HERITAGE
FX HOTEL PATTAYA
۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان۲۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
FISHERMEN S HARBOURURBAN
GOLDEN BEACH
۳۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
PATONG RESORT
MIKE BEACH RESORT
۳۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
CREST RESORT & POOL VILLAS
THE BAY VIEW HOTEL
۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان۴۲,۵۰۰,۰۰۰ تومانرایگان۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
KALIMA RESORT & SPA
MERCURE PATTAYA OCEAN RESO
۳۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان۳۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
AVISTA GRAND KARON
MYTT BEACH
۴۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان۵۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
HYATT REGENCY
CENTARA GRAND MIRAGE
۴۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان۵۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
DUSIT THANI
INTERCONTINANTAL
۴۶,۲۷۰,۰۰۰ تومان۶۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان۴۱,۵۸۰,۰۰۰ تومان۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
CENTARA GRAND BEACH
AMARI PATTAYA
۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
JIRAPORN PATONG
WIZ HOTEL
۳۰,۸۹۰,۰۰۰ تومان۳۳,۵۰۰,۰۰۰ تومانرایگان۲۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
PATONG HERITAGE
FX HOTEL PATTAYA
۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان۲۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
FISHERMEN S HARBOURURBAN
GOLDEN BEACH
۳۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
PATONG RESORT
MIKE BEACH RESORT
۳۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
CREST RESORT & POOL VILLAS
THE BAY VIEW HOTEL
۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان۴۲,۵۰۰,۰۰۰ تومانرایگان۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
KALIMA RESORT & SPA
MERCURE PATTAYA OCEAN RESO
۳۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان۳۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
AVISTA GRAND KARON
MYTT BEACH
۴۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان۵۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
HYATT REGENCY
CENTARA GRAND MIRAGE
۴۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان۵۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
DUSIT THANI
INTERCONTINANTAL
۴۶,۲۷۰,۰۰۰ تومان۶۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان۴۱,۵۸۰,۰۰۰ تومان۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
CENTARA GRAND BEACH
AMARI PATTAYA
۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
JIRAPORN PATONG
WIZ HOTEL
۳۰,۸۹۰,۰۰۰ تومان۳۳,۵۰۰,۰۰۰ تومانرایگان۲۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
PATONG HERITAGE
FX HOTEL PATTAYA
۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان۲۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
FISHERMEN S HARBOURURBAN
GOLDEN BEACH
۳۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
PATONG RESORT
MIKE BEACH RESORT
۳۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
CREST RESORT & POOL VILLAS
THE BAY VIEW HOTEL
۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان۴۲,۵۰۰,۰۰۰ تومانرایگان۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
KALIMA RESORT & SPA
MERCURE PATTAYA OCEAN RESO
۳۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان۳۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
AVISTA GRAND KARON
MYTT BEACH
۴۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان۵۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
HYATT REGENCY
CENTARA GRAND MIRAGE
۴۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان۵۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
DUSIT THANI
INTERCONTINANTAL
۴۶,۲۷۰,۰۰۰ تومان۶۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان۴۱,۵۸۰,۰۰۰ تومان۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
CENTARA GRAND BEACH
AMARI PATTAYA
۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

جزییات تور

محل حرکت تور: تهران
درجه سختی: سبک
خدمات تور: پرواز ماهان- اقامت هتل با صبحانه- بیمه نامه –ترانسفر فرودگاهی –پرواز بین شهری بین بانکوک پوکت بانکوک- راهنمای فارسی زبان –ویزای تایلند

درباره تور

بلیط رفت و برگشت
ترانسفر به فرودگاه
ترانسفر به هتل
ویزای توریستی
تور لیدر فارسی زبان
ترانسفر بین شهری
بلیط پرواز بین شهری
اقامت در هتل
بیمه مسافرتی

کشورهای مورد بازدید:

شهرهای مورد بازدید:

گالری تصاویر