با توجه به نوسانات نرخ ارز و بلیط لطفا جهت کانفرم بودن نرخ نهایی با کارشناس مربوطه چک گردد.

تور ترکیبی تایلند

تور 4 شب پاتایا 3 شب بانکوک

BANGKOK-PATTAYA TOUR
تاریخ‌های برگزاری:
کد تور: BKK.PTY-01
شروع: سه شنبه - ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲
پایان: چهارشنبه - ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
کد تور: BKK.PTY-02
شروع: پنجشنبه - ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
پایان: جمعه - ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
کد تور: BKK.PTY-03
شروع: سه شنبه - ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
پایان: چهارشنبه - ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
کد تور: BKK.PTY-04
شروع: پنجشنبه - ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
پایان: جمعه - ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
کد تور: BKK.PTY-05
شروع: سه شنبه - ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۲
پایان: جمعه - ۵ خرداد ۱۴۰۲
مدت سفر: ۱۰ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲
کد تور: BKK.PTY-06
شروع: پنجشنبه - ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
پایان: سه شنبه - ۹ خرداد ۱۴۰۲
مدت سفر: ۱۲ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
کد تور: BKK.PTY-07
شروع: سه شنبه - ۲ خرداد ۱۴۰۲
پایان: چهارشنبه - ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۱ خرداد ۱۴۰۲
کد تور: BKK.PTY-08
شروع: پنجشنبه - ۴ خرداد ۱۴۰۲
پایان: جمعه - ۱۲ خرداد ۱۴۰۲
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۳ خرداد ۱۴۰۲
کد تور: BKK.PTY-09
شروع: سه شنبه - ۹ خرداد ۱۴۰۲
پایان: چهارشنبه - ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۸ خرداد ۱۴۰۲
کد تور: BKK.PTY-10
شروع: پنجشنبه - ۱۱ خرداد ۱۴۰۲
پایان: جمعه - ۱۹ خرداد ۱۴۰۲
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
کد تور: BKK.PTY-11
شروع: سه شنبه - ۱۶ خرداد ۱۴۰۲
پایان: چهارشنبه - ۲۴ خرداد ۱۴۰۲
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۱۵ خرداد ۱۴۰۲
کد تور: BKK.PTY-12
شروع: پنجشنبه - ۱۸ خرداد ۱۴۰۲
پایان: جمعه - ۲۶ خرداد ۱۴۰۲
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
کد تور: BKK.PTY-13
شروع: سه شنبه - ۲۳ خرداد ۱۴۰۲
پایان: چهارشنبه - ۳۱ خرداد ۱۴۰۲
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۲۲ خرداد ۱۴۰۲
کد تور: BKK.PTY-14
شروع: پنجشنبه - ۲۵ خرداد ۱۴۰۲
پایان: جمعه - ۲ تیر ۱۴۰۲
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۲۴ خرداد ۱۴۰۲
کد تور: BKK.PTY-15
شروع: سه شنبه - ۳۰ خرداد ۱۴۰۲
پایان: چهارشنبه - ۷ تیر ۱۴۰۲
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۲۹ خرداد ۱۴۰۲
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
WIZ HOTEL
FORUM PARK
۳۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان۳۶,۶۵۰,۰۰۰ تومانرایگان۲۶,۵۵۰,۰۰۰ تومان
GOLDEN BEACH
A-ONE BANGKOK
۳۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان۴۰,۱۵۰,۰۰۰ تومان۳۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان۲۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان
NOVA PLATINIUM
GOLDEN TULIP MANDISON
۳۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان۲۸,۱۵۰,۰۰۰ تومان
SUNSHINE RESIDENCE
BEL AIRE
۳۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
VISTA PATTAYA
NOVOTEL SILOM
۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان۴۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
CENTARA AZURE
MERCURE SUKHOMVIT
۳۹,۸۵۰,۰۰۰ تومان۵۱,۹۸۰,۰۰۰ تومانرایگان۲۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان
DUSIT THANI
PULLMAN BANGKOK HOTEL G
۴۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
AVANI PATTAYA RESORT
AMARI WATERGATE
۴۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان۶۷,۸۸۰,۰۰۰ تومان۴۲,۷۸۰,۰۰۰ تومان۳۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ROYAL CLIFF BEACH
SHANGRI-LA BANGKOK
۵۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان۵۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۶,۱۵۰,۰۰۰ تومان
AMARI PATTAYA
LEBUA AT STATE TOWER
۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۸۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
WIZ HOTEL
FORUM PARK
۳۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان۳۶,۶۵۰,۰۰۰ تومانرایگان۲۶,۵۵۰,۰۰۰ تومان
GOLDEN BEACH
A-ONE BANGKOK
۳۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان۴۰,۱۵۰,۰۰۰ تومان۳۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان۲۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان
NOVA PLATINIUM
GOLDEN TULIP MANDISON
۳۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان۲۸,۱۵۰,۰۰۰ تومان
SUNSHINE RESIDENCE
BEL AIRE
۳۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
VISTA PATTAYA
NOVOTEL SILOM
۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان۴۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
CENTARA AZURE
MERCURE SUKHOMVIT
۳۹,۸۵۰,۰۰۰ تومان۵۱,۹۸۰,۰۰۰ تومانرایگان۲۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان
DUSIT THANI
PULLMAN BANGKOK HOTEL G
۴۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
AVANI PATTAYA RESORT
AMARI WATERGATE
۴۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان۶۷,۸۸۰,۰۰۰ تومان۴۲,۷۸۰,۰۰۰ تومان۳۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ROYAL CLIFF BEACH
SHANGRI-LA BANGKOK
۵۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان۵۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۶,۱۵۰,۰۰۰ تومان
AMARI PATTAYA
LEBUA AT STATE TOWER
۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۸۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
WIZ HOTEL
FORUM PARK
۳۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان۳۶,۶۵۰,۰۰۰ تومانرایگان۲۶,۵۵۰,۰۰۰ تومان
GOLDEN BEACH
A-ONE BANGKOK
۳۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان۴۰,۱۵۰,۰۰۰ تومان۳۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان۲۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان
NOVA PLATINIUM
GOLDEN TULIP MANDISON
۳۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان۲۸,۱۵۰,۰۰۰ تومان
SUNSHINE RESIDENCE
BEL AIRE
۳۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
VISTA PATTAYA
NOVOTEL SILOM
۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان۴۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
CENTARA AZURE
MERCURE SUKHOMVIT
۳۹,۸۵۰,۰۰۰ تومان۵۱,۹۸۰,۰۰۰ تومانرایگان۲۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان
DUSIT THANI
PULLMAN BANGKOK HOTEL G
۴۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
AVANI PATTAYA RESORT
AMARI WATERGATE
۴۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان۶۷,۸۸۰,۰۰۰ تومان۴۲,۷۸۰,۰۰۰ تومان۳۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ROYAL CLIFF BEACH
SHANGRI-LA BANGKOK
۵۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان۵۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۶,۱۵۰,۰۰۰ تومان
AMARI PATTAYA
LEBUA AT STATE TOWER
۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۸۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

جزییات تور

محل حرکت تور: تهران
خدمات تور: پرواز ماهان- اقامت هتل با صبحانه- بیمه نامه –ترانسفر فرودگاهی - ترانسفر داخلی - راهنمای فارسی زبان –ویزای تایلند

درباره تور

بلیط رفت و برگشت
ترانسفر به فرودگاه
ترانسفر به هتل
ویزای توریستی
تور لیدر فارسی زبان
ترانسفر بین شهری
اقامت در هتل
بیمه مسافرتی

کشورهای مورد بازدید:

شهرهای مورد بازدید:

گالری تصاویر