تور بانکوک

تور 4 شب پاتایا 3 شب بانکوک

BANGKOK-PATTAYA TOUR
تاریخ‌های برگزاری:
کد تور: BKK.PTY-01
شروع: سه شنبه - ۲۰ دی ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۲۸ دی ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۱۹ دی ۱۴۰۱
کد تور: BKK.PTY-02
شروع: پنجشنبه - ۲۲ دی ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۳۰ دی ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۲۱ دی ۱۴۰۱
کد تور: BKK.PTY-03
شروع: سه شنبه - ۲۷ دی ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۵ بهمن ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۲۶ دی ۱۴۰۱
کد تور: BKK.PTY-04
شروع: پنجشنبه - ۲۹ دی ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۷ بهمن ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۲۸ دی ۱۴۰۱
کد تور: BKK.PTY-05
شروع: سه شنبه - ۴ بهمن ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۱۲ بهمن ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۳ بهمن ۱۴۰۱
کد تور: BKK.PTY-06
شروع: پنجشنبه - ۶ بهمن ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۱۴ بهمن ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۵ بهمن ۱۴۰۱
کد تور: BKK.PTY-07
شروع: سه شنبه - ۱۱ بهمن ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۱۰ بهمن ۱۴۰۱
کد تور: BKK.PTY-08
شروع: پنجشنبه - ۱۳ بهمن ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۲۱ بهمن ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۱۲ بهمن ۱۴۰۱
کد تور: BKK.PTY-09
شروع: سه شنبه - ۱۸ بهمن ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۲۶ بهمن ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۱۷ بهمن ۱۴۰۱
کد تور: BKK.PTY-10
شروع: پنجشنبه - ۲۰ بهمن ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۲۸ بهمن ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
کد تور: BKK.PTY-11
شروع: سه شنبه - ۲۵ بهمن ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۳ اسفند ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۲۴ بهمن ۱۴۰۱
کد تور: BKK.PTY-12
شروع: پنجشنبه - ۲۷ بهمن ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۵ اسفند ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۲۶ بهمن ۱۴۰۱
کد تور: BKK.PTY-13
شروع: سه شنبه - ۲ اسفند ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۱۰ اسفند ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۱ اسفند ۱۴۰۱
کد تور: BKK.PTY-14
شروع: پنجشنبه - ۴ اسفند ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۱۲ اسفند ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۳ اسفند ۱۴۰۱
کد تور: BKK.PTY-15
شروع: سه شنبه - ۹ اسفند ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۱۷ اسفند ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۸ اسفند ۱۴۰۱
کد تور: BKK.PTY-16
شروع: پنجشنبه - ۱۱ اسفند ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۱۹ اسفند ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۱۰ اسفند ۱۴۰۱
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
WIZ HOTEL
FORUM PARK
۳۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۴,۵۰۰,۰۰۰ تومانرایگان۲۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
GOLDEN BEACH
A-ONE BANGKOK
۳۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان۳۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان۲۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان۲۴,۱۵۰,۰۰۰ تومان
NOVA PLATINIUM
GOLDEN TULIP MANDISON
۳۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان۳۸,۲۵۰,۰۰۰ تومان۲۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان۲۴,۳۵۰,۰۰۰ تومان
SUNSHINE RESIDENCE
BEL AIRE
۳۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان۴۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان۲۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان۲۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان
VISTA PATTAYA
NOVOTEL SILOM
۳۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان۴۲,۶۸۰,۰۰۰ تومان۲۹,۵۸۰,۰۰۰ تومان۲۵,۲۵۰,۰۰۰ تومان
CENTARA AZURE
MERCURE SUKHOMVIT
۳۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان۴۶,۶۵۰,۰۰۰ تومانرایگان۲۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان
DUSIT THANI
PULLMAN BANGKOK HOTEL G
۴۰,۷۰۰,۰۰۰ تومان۵۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان۳۴,۷۸۰,۰۰۰ تومان۲۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان
AVANI PATTAYA RESORT
AMARI WATERGATE
۴۱,۵۶۰,۰۰۰ تومان۵۶,۶۵۰,۰۰۰ تومان۳۵,۵۶۰,۰۰۰ تومان۲۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان
ROYAL CLIFF BEACH
SHANGRI-LA BANGKOK
۴۹,۶۵۰,۰۰۰ تومان۷۲,۷۸۰,۰۰۰ تومان۴۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان۳۱,۲۶۰,۰۰۰ تومان
AMARI PATTAYA
LEBUA AT STATE TOWER
۵۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان۷۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان۴۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان۳۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
WIZ HOTEL
FORUM PARK
۳۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۴,۵۰۰,۰۰۰ تومانرایگان۲۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
GOLDEN BEACH
A-ONE BANGKOK
۳۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان۳۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان۲۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان۲۴,۱۵۰,۰۰۰ تومان
NOVA PLATINIUM
GOLDEN TULIP MANDISON
۳۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان۳۸,۲۵۰,۰۰۰ تومان۲۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان۲۴,۳۵۰,۰۰۰ تومان
SUNSHINE RESIDENCE
BEL AIRE
۳۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان۴۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان۲۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان۲۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان
VISTA PATTAYA
NOVOTEL SILOM
۳۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان۴۲,۶۸۰,۰۰۰ تومان۲۹,۵۸۰,۰۰۰ تومان۲۵,۲۵۰,۰۰۰ تومان
CENTARA AZURE
MERCURE SUKHOMVIT
۳۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان۴۶,۶۵۰,۰۰۰ تومانرایگان۲۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان
DUSIT THANI
PULLMAN BANGKOK HOTEL G
۴۰,۷۰۰,۰۰۰ تومان۵۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان۳۴,۷۸۰,۰۰۰ تومان۲۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان
AVANI PATTAYA RESORT
AMARI WATERGATE
۴۱,۵۶۰,۰۰۰ تومان۵۶,۶۵۰,۰۰۰ تومان۳۵,۵۶۰,۰۰۰ تومان۲۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان
ROYAL CLIFF BEACH
SHANGRI-LA BANGKOK
۴۹,۶۵۰,۰۰۰ تومان۷۲,۷۸۰,۰۰۰ تومان۴۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان۳۱,۲۶۰,۰۰۰ تومان
AMARI PATTAYA
LEBUA AT STATE TOWER
۵۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان۷۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان۴۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان۳۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
WIZ HOTEL
FORUM PARK
۳۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۴,۵۰۰,۰۰۰ تومانرایگان۲۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
GOLDEN BEACH
A-ONE BANGKOK
۳۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان۳۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان۲۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان۲۴,۱۵۰,۰۰۰ تومان
NOVA PLATINIUM
GOLDEN TULIP MANDISON
۳۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان۳۸,۲۵۰,۰۰۰ تومان۲۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان۲۴,۳۵۰,۰۰۰ تومان
SUNSHINE RESIDENCE
BEL AIRE
۳۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان۴۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان۲۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان۲۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان
VISTA PATTAYA
NOVOTEL SILOM
۳۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان۴۲,۶۸۰,۰۰۰ تومان۲۹,۵۸۰,۰۰۰ تومان۲۵,۲۵۰,۰۰۰ تومان
CENTARA AZURE
MERCURE SUKHOMVIT
۳۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان۴۶,۶۵۰,۰۰۰ تومانرایگان۲۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان
DUSIT THANI
PULLMAN BANGKOK HOTEL G
۴۰,۷۰۰,۰۰۰ تومان۵۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان۳۴,۷۸۰,۰۰۰ تومان۲۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان
AVANI PATTAYA RESORT
AMARI WATERGATE
۴۱,۵۶۰,۰۰۰ تومان۵۶,۶۵۰,۰۰۰ تومان۳۵,۵۶۰,۰۰۰ تومان۲۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان
ROYAL CLIFF BEACH
SHANGRI-LA BANGKOK
۴۹,۶۵۰,۰۰۰ تومان۷۲,۷۸۰,۰۰۰ تومان۴۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان۳۱,۲۶۰,۰۰۰ تومان
AMARI PATTAYA
LEBUA AT STATE TOWER
۵۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان۷۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان۴۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان۳۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
WIZ HOTEL
FORUM PARK
۳۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۴,۵۰۰,۰۰۰ تومانرایگان۲۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
GOLDEN BEACH
A-ONE BANGKOK
۳۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان۳۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان۲۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان۲۴,۱۵۰,۰۰۰ تومان
NOVA PLATINIUM
GOLDEN TULIP MANDISON
۳۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان۳۸,۲۵۰,۰۰۰ تومان۲۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان۲۴,۳۵۰,۰۰۰ تومان
SUNSHINE RESIDENCE
BEL AIRE
۳۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان۴۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان۲۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان۲۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان
VISTA PATTAYA
NOVOTEL SILOM
۳۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان۴۲,۶۸۰,۰۰۰ تومان۲۹,۵۸۰,۰۰۰ تومان۲۵,۲۵۰,۰۰۰ تومان
CENTARA AZURE
MERCURE SUKHOMVIT
۳۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان۴۶,۶۵۰,۰۰۰ تومانرایگان۲۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان
DUSIT THANI
PULLMAN BANGKOK HOTEL G
۴۰,۷۰۰,۰۰۰ تومان۵۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان۳۴,۷۸۰,۰۰۰ تومان۲۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان
AVANI PATTAYA RESORT
AMARI WATERGATE
۴۱,۵۶۰,۰۰۰ تومان۵۶,۶۵۰,۰۰۰ تومان۳۵,۵۶۰,۰۰۰ تومان۲۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان
ROYAL CLIFF BEACH
SHANGRI-LA BANGKOK
۴۹,۶۵۰,۰۰۰ تومان۷۲,۷۸۰,۰۰۰ تومان۴۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان۳۱,۲۶۰,۰۰۰ تومان
AMARI PATTAYA
LEBUA AT STATE TOWER
۵۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان۷۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان۴۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان۳۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
WIZ HOTEL
FORUM PARK
۳۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۴,۵۰۰,۰۰۰ تومانرایگان۲۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
GOLDEN BEACH
A-ONE BANGKOK
۳۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان۳۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان۲۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان۲۴,۱۵۰,۰۰۰ تومان
NOVA PLATINIUM
GOLDEN TULIP MANDISON
۳۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان۳۸,۲۵۰,۰۰۰ تومان۲۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان۲۴,۳۵۰,۰۰۰ تومان
SUNSHINE RESIDENCE
BEL AIRE
۳۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان۴۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان۲۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان۲۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان
VISTA PATTAYA
NOVOTEL SILOM
۳۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان۴۲,۶۸۰,۰۰۰ تومان۲۹,۵۸۰,۰۰۰ تومان۲۵,۲۵۰,۰۰۰ تومان
CENTARA AZURE
MERCURE SUKHOMVIT
۳۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان۴۶,۶۵۰,۰۰۰ تومانرایگان۲۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان
DUSIT THANI
PULLMAN BANGKOK HOTEL G
۴۰,۷۰۰,۰۰۰ تومان۵۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان۳۴,۷۸۰,۰۰۰ تومان۲۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان
AVANI PATTAYA RESORT
AMARI WATERGATE
۴۱,۵۶۰,۰۰۰ تومان۵۶,۶۵۰,۰۰۰ تومان۳۵,۵۶۰,۰۰۰ تومان۲۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان
ROYAL CLIFF BEACH
SHANGRI-LA BANGKOK
۴۹,۶۵۰,۰۰۰ تومان۷۲,۷۸۰,۰۰۰ تومان۴۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان۳۱,۲۶۰,۰۰۰ تومان
AMARI PATTAYA
LEBUA AT STATE TOWER
۵۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان۷۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان۴۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان۳۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
WIZ HOTEL
FORUM PARK
۳۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۴,۵۰۰,۰۰۰ تومانرایگان۲۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
GOLDEN BEACH
A-ONE BANGKOK
۳۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان۳۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان۲۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان۲۴,۱۵۰,۰۰۰ تومان
NOVA PLATINIUM
GOLDEN TULIP MANDISON
۳۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان۳۸,۲۵۰,۰۰۰ تومان۲۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان۲۴,۳۵۰,۰۰۰ تومان
SUNSHINE RESIDENCE
BEL AIRE
۳۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان۴۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان۲۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان۲۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان
VISTA PATTAYA
NOVOTEL SILOM
۳۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان۴۲,۶۸۰,۰۰۰ تومان۲۹,۵۸۰,۰۰۰ تومان۲۵,۲۵۰,۰۰۰ تومان
CENTARA AZURE
MERCURE SUKHOMVIT
۳۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان۴۶,۶۵۰,۰۰۰ تومانرایگان۲۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان
DUSIT THANI
PULLMAN BANGKOK HOTEL G
۴۰,۷۰۰,۰۰۰ تومان۵۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان۳۴,۷۸۰,۰۰۰ تومان۲۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان
AVANI PATTAYA RESORT
AMARI WATERGATE
۴۱,۵۶۰,۰۰۰ تومان۵۶,۶۵۰,۰۰۰ تومان۳۵,۵۶۰,۰۰۰ تومان۲۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان
ROYAL CLIFF BEACH
SHANGRI-LA BANGKOK
۴۹,۶۵۰,۰۰۰ تومان۷۲,۷۸۰,۰۰۰ تومان۴۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان۳۱,۲۶۰,۰۰۰ تومان
AMARI PATTAYA
LEBUA AT STATE TOWER
۵۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان۷۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان۴۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان۳۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
WIZ HOTEL
FORUM PARK
۳۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۴,۵۰۰,۰۰۰ تومانرایگان۲۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
GOLDEN BEACH
A-ONE BANGKOK
۳۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان۳۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان۲۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان۲۴,۱۵۰,۰۰۰ تومان
NOVA PLATINIUM
GOLDEN TULIP MANDISON
۳۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان۳۸,۲۵۰,۰۰۰ تومان۲۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان۲۴,۳۵۰,۰۰۰ تومان
SUNSHINE RESIDENCE
BEL AIRE
۳۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان۴۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان۲۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان۲۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان
VISTA PATTAYA
NOVOTEL SILOM
۳۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان۴۲,۶۸۰,۰۰۰ تومان۲۹,۵۸۰,۰۰۰ تومان۲۵,۲۵۰,۰۰۰ تومان
CENTARA AZURE
MERCURE SUKHOMVIT
۳۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان۴۶,۶۵۰,۰۰۰ تومانرایگان۲۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان
DUSIT THANI
PULLMAN BANGKOK HOTEL G
۴۰,۷۰۰,۰۰۰ تومان۵۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان۳۴,۷۸۰,۰۰۰ تومان۲۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان
AVANI PATTAYA RESORT
AMARI WATERGATE
۴۱,۵۶۰,۰۰۰ تومان۵۶,۶۵۰,۰۰۰ تومان۳۵,۵۶۰,۰۰۰ تومان۲۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان
ROYAL CLIFF BEACH
SHANGRI-LA BANGKOK
۴۹,۶۵۰,۰۰۰ تومان۷۲,۷۸۰,۰۰۰ تومان۴۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان۳۱,۲۶۰,۰۰۰ تومان
AMARI PATTAYA
LEBUA AT STATE TOWER
۵۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان۷۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان۴۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان۳۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
WIZ HOTEL
FORUM PARK
۳۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۴,۵۰۰,۰۰۰ تومانرایگان۲۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
GOLDEN BEACH
A-ONE BANGKOK
۳۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان۳۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان۲۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان۲۴,۱۵۰,۰۰۰ تومان
NOVA PLATINIUM
GOLDEN TULIP MANDISON
۳۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان۳۸,۲۵۰,۰۰۰ تومان۲۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان۲۴,۳۵۰,۰۰۰ تومان
SUNSHINE RESIDENCE
BEL AIRE
۳۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان۴۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان۲۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان۲۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان
VISTA PATTAYA
NOVOTEL SILOM
۳۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان۴۲,۶۸۰,۰۰۰ تومان۲۹,۵۸۰,۰۰۰ تومان۲۵,۲۵۰,۰۰۰ تومان
CENTARA AZURE
MERCURE SUKHOMVIT
۳۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان۴۶,۶۵۰,۰۰۰ تومانرایگان۲۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان
DUSIT THANI
PULLMAN BANGKOK HOTEL G
۴۰,۷۰۰,۰۰۰ تومان۵۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان۳۴,۷۸۰,۰۰۰ تومان۲۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان
AVANI PATTAYA RESORT
AMARI WATERGATE
۴۱,۵۶۰,۰۰۰ تومان۵۶,۶۵۰,۰۰۰ تومان۳۵,۵۶۰,۰۰۰ تومان۲۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان
ROYAL CLIFF BEACH
SHANGRI-LA BANGKOK
۴۹,۶۵۰,۰۰۰ تومان۷۲,۷۸۰,۰۰۰ تومان۴۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان۳۱,۲۶۰,۰۰۰ تومان
AMARI PATTAYA
LEBUA AT STATE TOWER
۵۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان۷۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان۴۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان۳۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان

جزییات تور

محل حرکت تور: تهران
درجه سختی: سبک
خدمات تور: پرواز ماهان- اقامت هتل با صبحانه- بیمه نامه –ترانسفر فرودگاهی –ترانسفر زمینی بین بانکوک و پاتایا- راهنمای فارسی زبان –ویزای تایلند

درباره تور

بلیط رفت و برگشت
ترانسفر به فرودگاه
ترانسفر به هتل
ویزای توریستی
تور لیدر فارسی زبان
ترانسفر بین شهری
اقامت در هتل
بیمه مسافرتی

کشورهای مورد بازدید:

شهرهای مورد بازدید:

گالری تصاویر