با توجه به نوسانات نرخ ارز و بلیط لطفا جهت کانفرم بودن نرخ نهایی با کارشناس مربوطه چک گردد.

تور ترکیبی تایلند

تور 2 شب سامویی 5 شب پوکت

SAMUI-PHUKET TOUR
تاریخ‌های برگزاری:
کد تور: USM.HKT-01
شروع: پنجشنبه - ۱۲ آبان ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۲۰ آبان ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۱۱ آبان ۱۴۰۱
کد تور: USM.HKT-02
شروع: سه شنبه - ۱۷ آبان ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۲۵ آبان ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۱۶ آبان ۱۴۰۱
کد تور: USM.HKT-03
شروع: پنجشنبه - ۱۹ آبان ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۲۷ آبان ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۱۸ آبان ۱۴۰۱
کد تور: USM.HKT-04
شروع: سه شنبه - ۲۴ آبان ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۲ آذر ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۲۳ آبان ۱۴۰۱
کد تور: USM.HKT-05
شروع: پنجشنبه - ۲۶ آبان ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۴ آذر ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۲۵ آبان ۱۴۰۱
کد تور: USM.HKT-06
شروع: سه شنبه - ۱ آذر ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۹ آذر ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۳۰ آبان ۱۴۰۱
کد تور: USM.HKT-07
شروع: پنجشنبه - ۳ آذر ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۱۱ آذر ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۲ آذر ۱۴۰۱
کد تور: USM.HKT-08
شروع: سه شنبه - ۸ آذر ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۱۶ آذر ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۷ آذر ۱۴۰۱
کد تور: USM.HKT-09
شروع: پنجشنبه - ۱۰ آذر ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۱۸ آذر ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۹ آذر ۱۴۰۱
کد تور: USM.HKT-10
شروع: سه شنبه - ۱۵ آذر ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۲۳ آذر ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۱۴ آذر ۱۴۰۱
کد تور: USM.HKT-11
شروع: پنجشنبه - ۱۷ آذر ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۲۵ آذر ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۱۶ آذر ۱۴۰۱
کد تور: USM.HKT-12
شروع: سه شنبه - ۲۲ آذر ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۳۰ آذر ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۲۱ آذر ۱۴۰۱
کد تور: USM.HKT-13
شروع: پنجشنبه - ۲۴ آذر ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۲ دی ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۲۳ آذر ۱۴۰۱
کد تور: USM.HKT-14
شروع: سه شنبه - ۲۹ آذر ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۷ دی ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۲۸ آذر ۱۴۰۱
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
IBIS SAMUI BOPHUT
JIRAPORN PATONG
۴۰,۱۵۰,۰۰۰ تومان۴۲,۹۶۰,۰۰۰ تومانرایگان۳۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
NORA BURI RESORT & SPA
PATONG RESORT
۴۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان۵۰,۴۵۰,۰۰۰ تومان۴۰,۴۸۰,۰۰۰ تومان۳۶,۹۵۰,۰۰۰ تومان
SHASA RESORT
DUANGJITT RESORT & SPA
۴۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان۵۲,۱۳۰,۰۰۰ تومان۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
HOLIDAY INN RESORT SAMUI
THE CHARM RESORT PHUKET
۴۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان۵۳,۳۸۰,۰۰۰ تومان۴۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
MUANG SPA RESORT
CREST RESORT & POOL VILLAS
۴۶,۶۵۰,۰۰۰ تومان۵۶,۲۹۰,۰۰۰ تومان۴۴,۶۵۰,۰۰۰ تومان۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ROYAL MUANG VILLAS
DIAMOND CLIFF
۴۷,۸۵۰,۰۰۰ تومان۵۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان۴۳,۷۸۰,۰۰۰ تومان۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
NEW STAR BEACH RESORT
KALIMA RESORT & SPA
۴۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان۶۰,۳۵۰,۰۰۰ تومان۴۴,۶۵۰,۰۰۰ تومان۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
AVANI CHAWENG
HILTON PHUKET ARCADIA
۴۹,۹۵۰,۰۰۰ تومان۶۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
SALA CHOENGMON
AMARI
۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۶۷,۷۹۰,۰۰۰ تومان۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
INTERCONTINENTAL SAMUI
DUSIT THANI
۵۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان۷۷,۶۷۰,۰۰۰ تومان۵۲,۴۶۰,۰۰۰ تومان۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
IBIS SAMUI BOPHUT
JIRAPORN PATONG
۴۰,۱۵۰,۰۰۰ تومان۴۲,۹۶۰,۰۰۰ تومانرایگان۳۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
NORA BURI RESORT & SPA
PATONG RESORT
۴۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان۵۰,۴۵۰,۰۰۰ تومان۴۰,۴۸۰,۰۰۰ تومان۳۶,۹۵۰,۰۰۰ تومان
SHASA RESORT
DUANGJITT RESORT & SPA
۴۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان۵۲,۱۳۰,۰۰۰ تومان۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
HOLIDAY INN RESORT SAMUI
THE CHARM RESORT PHUKET
۴۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان۵۳,۳۸۰,۰۰۰ تومان۴۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
MUANG SPA RESORT
CREST RESORT & POOL VILLAS
۴۶,۶۵۰,۰۰۰ تومان۵۶,۲۹۰,۰۰۰ تومان۴۴,۶۵۰,۰۰۰ تومان۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ROYAL MUANG VILLAS
DIAMOND CLIFF
۴۷,۸۵۰,۰۰۰ تومان۵۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان۴۳,۷۸۰,۰۰۰ تومان۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
NEW STAR BEACH RESORT
KALIMA RESORT & SPA
۴۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان۶۰,۳۵۰,۰۰۰ تومان۴۴,۶۵۰,۰۰۰ تومان۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
AVANI CHAWENG
HILTON PHUKET ARCADIA
۴۹,۹۵۰,۰۰۰ تومان۶۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
SALA CHOENGMON
AMARI
۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۶۷,۷۹۰,۰۰۰ تومان۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
INTERCONTINENTAL SAMUI
DUSIT THANI
۵۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان۷۷,۶۷۰,۰۰۰ تومان۵۲,۴۶۰,۰۰۰ تومان۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
IBIS SAMUI BOPHUT
JIRAPORN PATONG
۴۰,۱۵۰,۰۰۰ تومان۴۲,۹۶۰,۰۰۰ تومانرایگان۳۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
NORA BURI RESORT & SPA
PATONG RESORT
۴۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان۵۰,۴۵۰,۰۰۰ تومان۴۰,۴۸۰,۰۰۰ تومان۳۶,۹۵۰,۰۰۰ تومان
SHASA RESORT
DUANGJITT RESORT & SPA
۴۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان۵۲,۱۳۰,۰۰۰ تومان۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
HOLIDAY INN RESORT SAMUI
THE CHARM RESORT PHUKET
۴۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان۵۳,۳۸۰,۰۰۰ تومان۴۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
MUANG SPA RESORT
CREST RESORT & POOL VILLAS
۴۶,۶۵۰,۰۰۰ تومان۵۶,۲۹۰,۰۰۰ تومان۴۴,۶۵۰,۰۰۰ تومان۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ROYAL MUANG VILLAS
DIAMOND CLIFF
۴۷,۸۵۰,۰۰۰ تومان۵۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان۴۳,۷۸۰,۰۰۰ تومان۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
NEW STAR BEACH RESORT
KALIMA RESORT & SPA
۴۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان۶۰,۳۵۰,۰۰۰ تومان۴۴,۶۵۰,۰۰۰ تومان۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
AVANI CHAWENG
HILTON PHUKET ARCADIA
۴۹,۹۵۰,۰۰۰ تومان۶۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
SALA CHOENGMON
AMARI
۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۶۷,۷۹۰,۰۰۰ تومان۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
INTERCONTINENTAL SAMUI
DUSIT THANI
۵۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان۷۷,۶۷۰,۰۰۰ تومان۵۲,۴۶۰,۰۰۰ تومان۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
IBIS SAMUI BOPHUT
JIRAPORN PATONG
۴۰,۱۵۰,۰۰۰ تومان۴۲,۹۶۰,۰۰۰ تومانرایگان۳۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
NORA BURI RESORT & SPA
PATONG RESORT
۴۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان۵۰,۴۵۰,۰۰۰ تومان۴۰,۴۸۰,۰۰۰ تومان۳۶,۹۵۰,۰۰۰ تومان
SHASA RESORT
DUANGJITT RESORT & SPA
۴۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان۵۲,۱۳۰,۰۰۰ تومان۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
HOLIDAY INN RESORT SAMUI
THE CHARM RESORT PHUKET
۴۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان۵۳,۳۸۰,۰۰۰ تومان۴۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
MUANG SPA RESORT
CREST RESORT & POOL VILLAS
۴۶,۶۵۰,۰۰۰ تومان۵۶,۲۹۰,۰۰۰ تومان۴۴,۶۵۰,۰۰۰ تومان۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ROYAL MUANG VILLAS
DIAMOND CLIFF
۴۷,۸۵۰,۰۰۰ تومان۵۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان۴۳,۷۸۰,۰۰۰ تومان۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
NEW STAR BEACH RESORT
KALIMA RESORT & SPA
۴۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان۶۰,۳۵۰,۰۰۰ تومان۴۴,۶۵۰,۰۰۰ تومان۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
AVANI CHAWENG
HILTON PHUKET ARCADIA
۴۹,۹۵۰,۰۰۰ تومان۶۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
SALA CHOENGMON
AMARI
۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۶۷,۷۹۰,۰۰۰ تومان۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
INTERCONTINENTAL SAMUI
DUSIT THANI
۵۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان۷۷,۶۷۰,۰۰۰ تومان۵۲,۴۶۰,۰۰۰ تومان۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
IBIS SAMUI BOPHUT
JIRAPORN PATONG
۴۰,۱۵۰,۰۰۰ تومان۴۲,۹۶۰,۰۰۰ تومانرایگان۳۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
NORA BURI RESORT & SPA
PATONG RESORT
۴۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان۵۰,۴۵۰,۰۰۰ تومان۴۰,۴۸۰,۰۰۰ تومان۳۶,۹۵۰,۰۰۰ تومان
SHASA RESORT
DUANGJITT RESORT & SPA
۴۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان۵۲,۱۳۰,۰۰۰ تومان۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
HOLIDAY INN RESORT SAMUI
THE CHARM RESORT PHUKET
۴۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان۵۳,۳۸۰,۰۰۰ تومان۴۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
MUANG SPA RESORT
CREST RESORT & POOL VILLAS
۴۶,۶۵۰,۰۰۰ تومان۵۶,۲۹۰,۰۰۰ تومان۴۴,۶۵۰,۰۰۰ تومان۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ROYAL MUANG VILLAS
DIAMOND CLIFF
۴۷,۸۵۰,۰۰۰ تومان۵۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان۴۳,۷۸۰,۰۰۰ تومان۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
NEW STAR BEACH RESORT
KALIMA RESORT & SPA
۴۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان۶۰,۳۵۰,۰۰۰ تومان۴۴,۶۵۰,۰۰۰ تومان۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
AVANI CHAWENG
HILTON PHUKET ARCADIA
۴۹,۹۵۰,۰۰۰ تومان۶۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
SALA CHOENGMON
AMARI
۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۶۷,۷۹۰,۰۰۰ تومان۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
INTERCONTINENTAL SAMUI
DUSIT THANI
۵۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان۷۷,۶۷۰,۰۰۰ تومان۵۲,۴۶۰,۰۰۰ تومان۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
IBIS SAMUI BOPHUT
JIRAPORN PATONG
۴۰,۱۵۰,۰۰۰ تومان۴۲,۹۶۰,۰۰۰ تومانرایگان۳۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
NORA BURI RESORT & SPA
PATONG RESORT
۴۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان۵۰,۴۵۰,۰۰۰ تومان۴۰,۴۸۰,۰۰۰ تومان۳۶,۹۵۰,۰۰۰ تومان
SHASA RESORT
DUANGJITT RESORT & SPA
۴۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان۵۲,۱۳۰,۰۰۰ تومان۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
HOLIDAY INN RESORT SAMUI
THE CHARM RESORT PHUKET
۴۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان۵۳,۳۸۰,۰۰۰ تومان۴۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
MUANG SPA RESORT
CREST RESORT & POOL VILLAS
۴۶,۶۵۰,۰۰۰ تومان۵۶,۲۹۰,۰۰۰ تومان۴۴,۶۵۰,۰۰۰ تومان۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ROYAL MUANG VILLAS
DIAMOND CLIFF
۴۷,۸۵۰,۰۰۰ تومان۵۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان۴۳,۷۸۰,۰۰۰ تومان۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
NEW STAR BEACH RESORT
KALIMA RESORT & SPA
۴۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان۶۰,۳۵۰,۰۰۰ تومان۴۴,۶۵۰,۰۰۰ تومان۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
AVANI CHAWENG
HILTON PHUKET ARCADIA
۴۹,۹۵۰,۰۰۰ تومان۶۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
SALA CHOENGMON
AMARI
۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۶۷,۷۹۰,۰۰۰ تومان۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
INTERCONTINENTAL SAMUI
DUSIT THANI
۵۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان۷۷,۶۷۰,۰۰۰ تومان۵۲,۴۶۰,۰۰۰ تومان۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

جزییات تور

محل حرکت تور: تهران
درجه سختی: سبک
خدمات تور: پرواز ماهان- اقامت هتل با صبحانه- بیمه نامه –ترانسفر فرودگاهی - راهنمای فارسی زبان –ویزای تایلند- پرواز بین شهری بین بانکوک و پوکت و سامویی

درباره تور

بلیط رفت و برگشت
ترانسفر به فرودگاه
ترانسفر به هتل
ویزای توریستی
تور لیدر فارسی زبان
بلیط پرواز بین شهری
اقامت در هتل
بیمه مسافرتی

کشورهای مورد بازدید:

شهرهای مورد بازدید:

گالری تصاویر