تور تفلیس ویژه ژانویه

تور تفلیس Tour Tbilisi

 • مدت اقامت از ۷ شب و ۸ روز
 • شروع قیمت از ۹,۶۵۰,۰۰۰ تومان

شهرهای مورد بازدید

کشورهای مورد بازدید

خدمات تور

 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر به هتل
 • تور لیدر فارسی زبان
 • اقامت در هتل
 • وعده غذایی
 • بیمه مسافرتی

جزئیات تور

برگزار شده یکشنبه / ۲۹ بهمن ۱۴۰۲ ۷ شب و ۸ روز برگزار شده چهارشنبه / ۲ اسفند ۱۴۰۲ ۷ شب و ۸ روز برگزار شده یکشنبه / ۶ اسفند ۱۴۰۲ ۷ شب و ۸ روز برگزار شده چهارشنبه / ۹ اسفند ۱۴۰۲ ۷ شب و ۸ روز
کد تور: Tbl10001
تاریخ اعتبار: یکشنبه / ۲۹ بهمن
پایان: یکشنبه / ۶ اسفند
کد تور: tbs02
تاریخ اعتبار: چهارشنبه / ۲ اسفند
پایان: چهارشنبه / ۹ اسفند
کد تور: tbs3
تاریخ اعتبار: یکشنبه / ۶ اسفند
پایان: یکشنبه / ۱۳ اسفند
کد تور: tbs4
تاریخ اعتبار: چهارشنبه / ۹ اسفند
پایان: چهارشنبه / ۱۶ اسفند
نحوه رزرو هتل پولو تفلیس
 • نوع اتاقdbl
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۹,۶۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۱۱,۴۸۰,۰۰۰ تومان
هتل میکا تفلیس
 • نوع اتاقdbl

اتاق دوتخته۱۰,۱۱۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۱۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان

اتاق دوتخته۱۱,۴۸۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۱۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دوتخته۱۴,۵۷۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۲۲,۹۹۹,۹۹۸ تومان
هتل ونسا تفلیس
 • نوع اتاقdbl

اتاق دوتخته۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۲۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان
هتل پارما تفلیس

اتاق دوتخته۲۰,۹۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۳۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان

اتاق دوتخته۲۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۳۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دوتخته۴۶,۹۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۸۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دوتخته۵۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۸۴,۶۵۰,۰۰۰ تومان
نحوه رزرو هتل پولو تفلیس
 • نوع اتاقdbl
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۹,۶۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۱۱,۴۸۰,۰۰۰ تومان
هتل میکا تفلیس
 • نوع اتاقdbl

اتاق دوتخته۱۰,۱۱۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۱۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان

اتاق دوتخته۱۱,۴۸۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۱۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دوتخته۱۴,۵۷۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۲۲,۹۹۹,۹۹۸ تومان
هتل ونسا تفلیس
 • نوع اتاقdbl

اتاق دوتخته۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۲۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان
هتل پارما تفلیس

اتاق دوتخته۲۰,۹۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۳۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان

اتاق دوتخته۲۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۳۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دوتخته۴۶,۹۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۸۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دوتخته۵۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۸۴,۶۵۰,۰۰۰ تومان
نحوه رزرو هتل پولو تفلیس
 • نوع اتاقdbl
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۹,۶۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۱۱,۴۸۰,۰۰۰ تومان
هتل میکا تفلیس
 • نوع اتاقdbl

اتاق دوتخته۱۰,۱۱۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۱۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان

اتاق دوتخته۱۱,۴۸۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۱۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دوتخته۱۴,۵۷۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۲۲,۹۹۹,۹۹۸ تومان
هتل ونسا تفلیس
 • نوع اتاقdbl

اتاق دوتخته۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۲۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان
هتل پارما تفلیس

اتاق دوتخته۲۰,۹۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۳۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان

اتاق دوتخته۲۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۳۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دوتخته۴۶,۹۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۸۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دوتخته۵۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۸۴,۶۵۰,۰۰۰ تومان
نحوه رزرو هتل پولو تفلیس
 • نوع اتاقdbl
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۹,۶۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۱۱,۴۸۰,۰۰۰ تومان
هتل میکا تفلیس
 • نوع اتاقdbl

اتاق دوتخته۱۰,۱۱۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۱۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان

اتاق دوتخته۱۱,۴۸۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۱۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دوتخته۱۴,۵۷۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۲۲,۹۹۹,۹۹۸ تومان
هتل ونسا تفلیس
 • نوع اتاقdbl

اتاق دوتخته۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۲۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان
هتل پارما تفلیس

اتاق دوتخته۲۰,۹۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۳۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان

اتاق دوتخته۲۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۳۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دوتخته۴۶,۹۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۸۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دوتخته۵۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۸۴,۶۵۰,۰۰۰ تومان