تور گرجستان

تور 4 شب و 5 روز تفلیس گرجستانtour tbilisi

 • مدت اقامت از ۴ شب و ۵ روز
 • شروع قیمت از ۸,۸۳۰,۰۰۰ تومان

شهرهای مورد بازدید

کشورهای مورد بازدید

خدمات تور

 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر به هتل
 • تور لیدر فارسی زبان
 • اقامت در هتل
 • وعده غذایی

جزئیات تور

برگزار شده چهارشنبه / ۲ اسفند ۱۴۰۲ ۴ شب و ۵ روز برگزار شده چهارشنبه / ۹ اسفند ۱۴۰۲ ۴ شب و ۵ روز
کد تور: Tbl10001
تاریخ اعتبار: چهارشنبه / ۲ اسفند
پایان: یکشنبه / ۶ اسفند
کد تور: tbs
تاریخ اعتبار: چهارشنبه / ۹ اسفند
پایان: یکشنبه / ۱۳ اسفند
نحوه رزرو هتل پولو تفلیس
 • نوع اتاقdbl
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

دوتخته۸,۸۳۰,۰۰۰ تومان
یک تخته ۱۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۸,۲۰۰,۰۰۰ ریال
هتل میکا تفلیس
 • نوع اتاقdbl
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

دوتخته۸,۹۵۰,۰۰۰ ریال
یک تخته ۱۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان
هتل ایساکا تفلیس
 • نوع اتاقdbl
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

دوتخته۹,۸۵۰,۰۰۰ ریال
یک تخته ۱۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان

دوتخته۱۳,۹۵۰,۰۰۰ ریال
یک تخته ۱۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
هتل ونسا تفلیس
 • نوع اتاقdbl
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

دوتخته۱۲,۷۵۰,۰۰۰ ریال
یک تخته ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان
هتل پارما تفلیس
 • نوع اتاقdbl
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

دوتخته۱۵,۷۵۰,۰۰۰ ریال
یک تخته ۲۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان
هتل گلدن پالاس تفلیس
 • نوع اتاقdbl
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

دوتخته۱۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال
یک تخته ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۵,۷۵۰,۰۰۰ تومان
هتل رادیوس تفلیس
 • نوع اتاقdbl
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

دوتخته۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
یک تخته ۵۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۲۷,۵۵۰,۰۰۰ تومان
هتل بیلتمور تفلیس
 • نوع اتاقdbl
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

دوتخته۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
یک تخته ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۳۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نحوه رزرو هتل پولو تفلیس
 • نوع اتاقdbl
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

دوتخته۸,۸۳۰,۰۰۰ تومان
یک تخته ۱۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۸,۲۰۰,۰۰۰ ریال
هتل میکا تفلیس
 • نوع اتاقdbl
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

دوتخته۸,۹۵۰,۰۰۰ ریال
یک تخته ۱۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان
هتل ایساکا تفلیس
 • نوع اتاقdbl
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

دوتخته۹,۸۵۰,۰۰۰ ریال
یک تخته ۱۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان

دوتخته۱۳,۹۵۰,۰۰۰ ریال
یک تخته ۱۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
هتل ونسا تفلیس
 • نوع اتاقdbl
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

دوتخته۱۲,۷۵۰,۰۰۰ ریال
یک تخته ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان
هتل پارما تفلیس
 • نوع اتاقdbl
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

دوتخته۱۵,۷۵۰,۰۰۰ ریال
یک تخته ۲۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان
هتل گلدن پالاس تفلیس
 • نوع اتاقdbl
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

دوتخته۱۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال
یک تخته ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۵,۷۵۰,۰۰۰ تومان
هتل رادیوس تفلیس
 • نوع اتاقdbl
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

دوتخته۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
یک تخته ۵۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۲۷,۵۵۰,۰۰۰ تومان
هتل بیلتمور تفلیس
 • نوع اتاقdbl
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

دوتخته۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
یک تخته ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۳۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان