تور تفلیس

تور 3 شب و 4 روز تفلیس TBILISI TOUR

  • مدت اقامت از ۳ شب و ۴ روز
  • شروع قیمت از ۶,۷۵۰,۰۰۰ تومان

با توجه به نوسان ارز و بلیط جهت کانفرم نمودن نهایی با کانتر مربوطه چک گردد.

شهرهای مورد بازدید

کشورهای مورد بازدید

خدمات تور

  • بلیط رفت و برگشت
  • ترانسفر به فرودگاه
  • ترانسفر به هتل
  • تور لیدر فارسی زبان
  • اقامت در هتل
  • بیمه مسافرتی

جزئیات تور

  • شهر مبدأ: تهران
  • محل حرکت تور: تهران
برگزار شده یکشنبه / ۲۹ بهمن ۱۴۰۲ ۳ شب و ۴ روز برگزار شده یکشنبه / ۶ اسفند ۱۴۰۲ ۳ شب و ۴ روز تاریخ برگزاری یکشنبه / ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ ۳ شب و ۴ روز
کد تور: tbs02
تاریخ اعتبار: یکشنبه / ۲۹ بهمن
پایان: چهارشنبه / ۲ اسفند
کد تور: tbs02
تاریخ اعتبار: یکشنبه / ۶ اسفند
پایان: چهارشنبه / ۹ اسفند
کد تور: tbs02
تاریخ اعتبار: یکشنبه / ۱۳ اسفند
پایان: چهارشنبه / ۱۶ اسفند

اتاق دو تخته۶,۷۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۰,۶۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۳,۹۲۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۲,۸۹۹,۹۹۹ تومان
اتاق یک تخته۱۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۹۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۶,۷۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۰,۶۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۳,۹۲۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۲,۸۹۹,۹۹۹ تومان
اتاق یک تخته۱۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۹۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۶,۷۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۰,۶۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۳,۹۲۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۲,۸۹۹,۹۹۹ تومان
اتاق یک تخته۱۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۱۹۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان

*نرخ کودک زیر 2 سال 2500.000 تومان می باشد.
*صدور بیمه الزمی بوده و از افراد بالای 60 سال مبلغ مازاد از مبلغ تور اخذ می گردد.
*طبق قوانین کشور گرجستان به مسافرین محترم توصیه می شود یه ازای اقامت هر شی هر نفر 100 الی 150 دلار همراه داشته باشند.
*حداقل اعتبار گذرنامه از زمان سفر باید 6 ماه باشد و مسئولیت کنترل پاسپورت و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر یا آژانسدرخواست کننده می باشد.