تور کیش

تور کیش 5 ستاره 1402

کد تور: 1072
شروع: دوشنبه - ۲۱ فروردین ۱۴۰۲
پایان: پنجشنبه - ۲۴ فروردین ۱۴۰۲
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: یکشنبه - ۲۰ فروردین ۱۴۰۲
کد تور: 1073
شروع: سه شنبه - ۲۲ فروردین ۱۴۰۲
پایان: جمعه - ۲۵ فروردین ۱۴۰۲
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۲۱ فروردین ۱۴۰۲
کد تور: 1074
شروع: چهارشنبه - ۲۳ فروردین ۱۴۰۲
پایان: شنبه - ۲۶ فروردین ۱۴۰۲
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۲۲ فروردین ۱۴۰۲
کد تور: 1075
شروع: پنجشنبه - ۲۴ فروردین ۱۴۰۲
پایان: یکشنبه - ۲۷ فروردین ۱۴۰۲
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۲۳ فروردین ۱۴۰۲
کد تور: 1076
شروع: جمعه - ۲۵ فروردین ۱۴۰۲
پایان: دوشنبه - ۲۸ فروردین ۱۴۰۲
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۲۴ فروردین ۱۴۰۲
کد تور: 1077
شروع: شنبه - ۲۶ فروردین ۱۴۰۲
پایان: سه شنبه - ۲۹ فروردین ۱۴۰۲
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۲۵ فروردین ۱۴۰۲
کد تور: 1078
شروع: یکشنبه - ۲۷ فروردین ۱۴۰۲
پایان: چهارشنبه - ۳۰ فروردین ۱۴۰۲
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: شنبه - ۲۶ فروردین ۱۴۰۲
کد تور: 1079
شروع: دوشنبه - ۲۸ فروردین ۱۴۰۲
پایان: پنجشنبه - ۳۱ فروردین ۱۴۰۲
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: یکشنبه - ۲۷ فروردین ۱۴۰۲
کد تور: 1080
شروع: سه شنبه - ۲۹ فروردین ۱۴۰۲
پایان: جمعه - ۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۲۸ فروردین ۱۴۰۲
کد تور: 1081
شروع: چهارشنبه - ۳۰ فروردین ۱۴۰۲
پایان: شنبه - ۲ اردیبهشت ۱۴۰۲
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۲۹ فروردین ۱۴۰۲
کد تور: 1082
شروع: پنجشنبه - ۳۱ فروردین ۱۴۰۲
پایان: یکشنبه - ۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۳۰ فروردین ۱۴۰۲

جزییات تور

محل حرکت تور: تهران
درجه سختی: سبک
خدمات تور: پرواز رفت و برگشت /اقامت هتل ۵ ستاره /صبحانه / ترانسفر / خدمات گردشگری و تفریحی

درباره تور

بلیط رفت و برگشت
ترانسفر به هتل
اقامت در هتل
وعده غذایی

کشورهای مورد بازدید:

شهرهای مورد بازدید: