تور کوالالامپور و سنگاپور

تور کوالالامپور (4 شب کوالالامپور -3شب سنگاپور)Tour Kuala Lumpur

 • مدت اقامت از ۸ شب و ۷ روز
 • شروع قیمت از ۹۴,۵۶۰,۰۰۰ تومان

شهرهای مورد بازدید

کشورهای مورد بازدید

خدمات تور

 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر به هتل
 • ویزای توریستی
 • تور لیدر فارسی زبان
 • ترانسفر بین شهری
 • اقامت در هتل
 • وعده غذایی
 • گشت شهری
 • بیمه مسافرتی

جزئیات تور

 • شهر مبدأ: تهران
 • محل حرکت تور: تهران
 • خدمات تور: پرواز ماهان - اقامت هتل با صبحانه - ترانسفر فرودگاهی و بین شهری -ویزا سنگاپور - گشت نیم روزی در کوالا -راهنمای فارسی زبان - بیمه مسافرتی
تاریخ برگزاری پنجشنبه / ۲ فروردین ۱۴۰۳ ۸ شب و ۷ روز تاریخ برگزاری پنجشنبه / ۹ فروردین ۱۴۰۳ ۸ شب و ۷ روز
کد تور: 101
تاریخ اعتبار: چهارشنبه / ۱ فروردین
پایان: پنجشنبه / ۹ فروردین
کد تور: 102
تاریخ اعتبار: چهارشنبه / ۸ فروردین
پایان: پنجشنبه / ۱۶ فروردین
شهر: کوالالامپور
هتل ساکورا الیت کوالالامپور
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: شهر سنگاپور
هتل آکسفورد سنگاپور
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۹۴,۵۶۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۰۷,۷۶۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
هتل سیتین کوالالامپور
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: شهر سنگاپور
هتل ایبیس استایل سنگاپور
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۹۵,۷۶۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۱۰,۱۶۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
هتل تراولوج چایتا تاون کوالالامپور
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: شهر سنگاپور
هتل رویال نیوتن سنگاپور
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۹۸,۳۴۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۱۵,۳۲۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
هتل جی بای دورست کوالالامپور
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: شهر سنگاپور
هتل ایبیس استایل سنگاپور
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۹۹,۶۶۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۱۷,۶۸۹,۹۹۹ تومان
شهر: کوالالامپور
هتل مرکور کوالالامپور
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: شهر سنگاپور
هتل وی لاوندر سنگاپور
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۱۰۲,۴۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
هتل رویال کوالالامپور
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: شهر سنگاپور
هتل باس سنگاپور
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۱۰۲,۴۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
هتل دورست کوالالامپور
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: شهر سنگاپور
هتل مرکور تیرویت سنگاپور
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۱۰۵,۳۶۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۲۸,۸۸۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
هتل کورس کوالالامپور
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: شهر سنگاپور
هتل تراولتین سنگاپور
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۱۰۶,۳۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۳۰,۸۶۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
هتل پسیفیک ریجنسی کوالالامپور
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: شهر سنگاپور
هتل استودیو ام سنگاپور
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۱۰۷,۰۴۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۳۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
هتل رویال چولان
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: شهر سنگاپور
هتل مرکور سنگاپور آن استیونس
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۱۰۷,۵۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۳۳,۲۶۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
هتل کنکورد کوالالامپور
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: شهر سنگاپور
هتل اورچارد سنگاپور
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۱۱۰,۶۴۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۳۹,۴۴۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
هتل شانگری لا کوالالامپور
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: شهر سنگاپور
هتل نووتل سنگاپور استیونز
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۱۱۵,۷۴۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۴۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
هتل گرند میلنیوم کوالالامپور
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: شهر سنگاپور
هتل کاپری بای فراسر چانجی سیتی
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۱۱۹,۷۶۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۵۶,۷۸۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
هتل اینترکنتیننتال در کوالالامپور
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: شهر سنگاپور
هتل گرند کوپتورن واتر فرونت سنگاپور
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۵۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
هتل پن پسیفیک سرویست سوئیت کوالالامپور
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: شهر سنگاپور
هتل وان فارر سنگاپور
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۱۲۰,۶۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۵۹,۴۱۹,۹۹۹ تومان
شهر: کوالالامپور
هتل پارک رویال کوالالامپور
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: شهر سنگاپور
هتل گرند پارک سیتی هال سنگاپور
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۱۲۱,۵۶۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۶۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
هتل ای کیو کوالالامپور
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: شهر سنگاپور
هتل اورچارد سنگاپور
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۱۲۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۶۷,۸۸۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
هتل جی دبلیو ماریوت کوالالامپور
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: شهر سنگاپور
هتل شرایتون تاورز سنگاپور
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۱۲۸,۹۴۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۷۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
هتل ریتز کارلتون کوالالامپور
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: شهر سنگاپور
هتل پارک رویال سنگاپور
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۱۴۳,۵۸۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۰۵,۳۸۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
هتل ساکورا الیت کوالالامپور
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: شهر سنگاپور
هتل آکسفورد سنگاپور
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۹۴,۵۶۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۰۷,۷۶۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
هتل سیتین کوالالامپور
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: شهر سنگاپور
هتل ایبیس استایل سنگاپور
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۹۵,۷۶۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۱۰,۱۶۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
هتل تراولوج چایتا تاون کوالالامپور
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: شهر سنگاپور
هتل رویال نیوتن سنگاپور
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۹۸,۳۴۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۱۵,۳۲۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
هتل جی بای دورست کوالالامپور
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: شهر سنگاپور
هتل ایبیس استایل سنگاپور
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۹۹,۶۶۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۱۷,۶۸۹,۹۹۹ تومان
شهر: کوالالامپور
هتل مرکور کوالالامپور
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: شهر سنگاپور
هتل وی لاوندر سنگاپور
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۱۰۲,۴۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
هتل رویال کوالالامپور
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: شهر سنگاپور
هتل باس سنگاپور
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۱۰۲,۴۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
هتل دورست کوالالامپور
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: شهر سنگاپور
هتل مرکور تیرویت سنگاپور
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۱۰۵,۳۶۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۲۸,۸۸۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
هتل کورس کوالالامپور
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: شهر سنگاپور
هتل تراولتین سنگاپور
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۱۰۶,۳۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۳۰,۸۶۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
هتل پسیفیک ریجنسی کوالالامپور
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: شهر سنگاپور
هتل استودیو ام سنگاپور
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۱۰۷,۰۴۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۳۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
هتل رویال چولان
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: شهر سنگاپور
هتل مرکور سنگاپور آن استیونس
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۱۰۷,۵۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۳۳,۲۶۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
هتل کنکورد کوالالامپور
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: شهر سنگاپور
هتل اورچارد سنگاپور
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۱۱۰,۶۴۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۳۹,۴۴۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
هتل شانگری لا کوالالامپور
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: شهر سنگاپور
هتل نووتل سنگاپور استیونز
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۱۱۵,۷۴۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۴۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
هتل گرند میلنیوم کوالالامپور
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: شهر سنگاپور
هتل کاپری بای فراسر چانجی سیتی
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۱۱۹,۷۶۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۵۶,۷۸۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
هتل اینترکنتیننتال در کوالالامپور
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: شهر سنگاپور
هتل گرند کوپتورن واتر فرونت سنگاپور
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۵۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
هتل پن پسیفیک سرویست سوئیت کوالالامپور
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: شهر سنگاپور
هتل وان فارر سنگاپور
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۱۲۰,۶۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۵۹,۴۱۹,۹۹۹ تومان
شهر: کوالالامپور
هتل پارک رویال کوالالامپور
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: شهر سنگاپور
هتل گرند پارک سیتی هال سنگاپور
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۱۲۱,۵۶۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۶۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
هتل ای کیو کوالالامپور
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: شهر سنگاپور
هتل اورچارد سنگاپور
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۱۲۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۶۷,۸۸۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
هتل جی دبلیو ماریوت کوالالامپور
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: شهر سنگاپور
هتل شرایتون تاورز سنگاپور
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۱۲۸,۹۴۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۷۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
هتل ریتز کارلتون کوالالامپور
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: شهر سنگاپور
هتل پارک رویال سنگاپور
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۱۴۳,۵۸۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۰۵,۳۸۰,۰۰۰ تومان