تور چابهار

تور چابهار 2 شب و 3 روزTour Chabahar

 • مدت اقامت از ۲شب و ۳ روز
 • شروع قیمت از ۷,۲۵۰,۰۰۰ تومان

به دلیل نوسانات ارزی نرخ تورها کانفرم نمی باشد لطفآ جهت کانفرم نمودن نرخ نهایی با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید.

شهرهای مورد بازدید

کشورهای مورد بازدید

خدمات تور

 • بلیط رفت و برگشت
 • اقامت در هتل
 • وعده غذایی

جزئیات تور

 • شهر مبدأ: تهران
 • محل حرکت تور: تهران
 • خدمات تور: پرواز رفت و برگشت، اقامت هتل با صبحانه و خدمات تفریحی
برگزار شده دوشنبه / ۷ اسفند ۱۴۰۲ ۲شب و ۳ روز برگزار شده جمعه / ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ ۲شب و ۳ روز برگزار شده شنبه / ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ ۲شب و ۳ روز برگزار شده یکشنبه / ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ ۲شب و ۳ روز تاریخ برگزاری دوشنبه / ۱۴ اسفند ۱۴۰۲ ۲شب و ۳ روز تاریخ برگزاری جمعه / ۱۸ اسفند ۱۴۰۲ ۲شب و ۳ روز تاریخ برگزاری شنبه / ۱۹ اسفند ۱۴۰۲ ۲شب و ۳ روز تاریخ برگزاری یکشنبه / ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ ۲شب و ۳ روز تاریخ برگزاری دوشنبه / ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ ۲شب و ۳ روز
کد تور: CH1001
تاریخ اعتبار: یکشنبه / ۶ اسفند
پایان: چهارشنبه / ۹ اسفند
کد تور: CH1002
تاریخ اعتبار: پنجشنبه / ۱۰ اسفند
پایان: یکشنبه / ۱۳ اسفند
کد تور: CH1001
تاریخ اعتبار: جمعه / ۱۱ اسفند
پایان: دوشنبه / ۱۴ اسفند
کد تور: CH1001
تاریخ اعتبار: شنبه / ۱۲ اسفند
پایان: سه شنبه / ۱۵ اسفند
کد تور: CH1001
تاریخ اعتبار: یکشنبه / ۱۳ اسفند
پایان: چهارشنبه / ۱۶ اسفند
کد تور: CH1001
تاریخ اعتبار: پنجشنبه / ۱۷ اسفند
پایان: یکشنبه / ۲۰ اسفند
کد تور: CH1001
تاریخ اعتبار: جمعه / ۱۸ اسفند
پایان: دوشنبه / ۲۱ اسفند
کد تور: CH1001
تاریخ اعتبار: شنبه / ۱۹ اسفند
پایان: سه شنبه / ۲۲ اسفند
کد تور: CH1001
تاریخ اعتبار: یکشنبه / ۲۰ اسفند
پایان: چهارشنبه / ۲۳ اسفند
هتل سپیده چابهار
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۷,۲۵۰,۰۰۰ تومان
هتل شاهان چابهار
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۷,۸۹۰,۰۰۰ تومان
هتل آذین چابهار
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۸,۱۹۰,۰۰۰ تومان
هتل لاله چابهار
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل فردوس چابهار
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هتل لیپار چابهار
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۱۱,۹۰۰,۰۰۱ تومان
هتل سپیده چابهار
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۷,۲۵۰,۰۰۰ تومان
هتل شاهان چابهار
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۷,۸۹۰,۰۰۰ تومان
هتل آذین چابهار
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۸,۱۹۰,۰۰۰ تومان
هتل لاله چابهار
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل فردوس چابهار
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هتل لیپار چابهار
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۱۱,۹۰۰,۰۰۱ تومان
هتل سپیده چابهار
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۷,۲۵۰,۰۰۰ تومان
هتل شاهان چابهار
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۷,۸۹۰,۰۰۰ تومان
هتل آذین چابهار
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۸,۱۹۰,۰۰۰ تومان
هتل لاله چابهار
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل فردوس چابهار
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هتل لیپار چابهار
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۱۱,۹۰۰,۰۰۱ تومان
هتل سپیده چابهار
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۷,۲۵۰,۰۰۰ تومان
هتل شاهان چابهار
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۷,۸۹۰,۰۰۰ تومان
هتل آذین چابهار
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۸,۱۹۰,۰۰۰ تومان
هتل لاله چابهار
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل فردوس چابهار
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هتل لیپار چابهار
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۱۱,۹۰۰,۰۰۱ تومان
هتل سپیده چابهار
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۷,۲۵۰,۰۰۰ تومان
هتل شاهان چابهار
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۷,۸۹۰,۰۰۰ تومان
هتل آذین چابهار
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۸,۱۹۰,۰۰۰ تومان
هتل لاله چابهار
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل فردوس چابهار
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هتل لیپار چابهار
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۱۱,۹۰۰,۰۰۱ تومان
هتل سپیده چابهار
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۷,۲۵۰,۰۰۰ تومان
هتل شاهان چابهار
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۷,۸۹۰,۰۰۰ تومان
هتل آذین چابهار
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۸,۱۹۰,۰۰۰ تومان
هتل لاله چابهار
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل فردوس چابهار
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هتل لیپار چابهار
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۱۱,۹۰۰,۰۰۱ تومان
هتل سپیده چابهار
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۷,۲۵۰,۰۰۰ تومان
هتل شاهان چابهار
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۷,۸۹۰,۰۰۰ تومان
هتل آذین چابهار
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۸,۱۹۰,۰۰۰ تومان
هتل لاله چابهار
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل فردوس چابهار
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هتل لیپار چابهار
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۱۱,۹۰۰,۰۰۱ تومان
هتل سپیده چابهار
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۷,۲۵۰,۰۰۰ تومان
هتل شاهان چابهار
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۷,۸۹۰,۰۰۰ تومان
هتل آذین چابهار
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۸,۱۹۰,۰۰۰ تومان
هتل لاله چابهار
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل فردوس چابهار
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هتل لیپار چابهار
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۱۱,۹۰۰,۰۰۱ تومان
هتل سپیده چابهار
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۷,۲۵۰,۰۰۰ تومان
هتل شاهان چابهار
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۷,۸۹۰,۰۰۰ تومان
هتل آذین چابهار
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۸,۱۹۰,۰۰۰ تومان
هتل لاله چابهار
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل فردوس چابهار
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هتل لیپار چابهار
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۱۱,۹۰۰,۰۰۱ تومان