تور چابهار

تور چابهار 3 شب و 4 روزTour Chabahar

 • مدت اقامت از ۳ شب و ۴ روز
 • شروع قیمت از ۸,۶۴۰,۰۰۰ تومان

به دلیل نوسانات ارزی نرخ تورها کانفرم نمی باشد لطفآ جهت کانفرم نمودن نرخ نهایی با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید.

شهرهای مورد بازدید

کشورهای مورد بازدید

خدمات تور

 • بلیط رفت و برگشت
 • اقامت در هتل
 • وعده غذایی

جزئیات تور

برگزار شده جمعه / ۲۷ بهمن ۱۴۰۲ ۳ شب و ۴ روز برگزار شده شنبه / ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ ۳ شب و ۴ روز برگزار شده یکشنبه / ۲۹ بهمن ۱۴۰۲ ۳ شب و ۴ روز برگزار شده دوشنبه / ۷ اسفند ۱۴۰۲ ۳ شب و ۴ روز
کد تور: Ch10010
تاریخ اعتبار: پنجشنبه / ۲۶ بهمن
پایان: دوشنبه / ۳۰ بهمن
کد تور: Ch10011
تاریخ اعتبار: جمعه / ۲۷ بهمن
پایان: سه شنبه / ۱ اسفند
کد تور: Ch10012
تاریخ اعتبار: شنبه / ۲۸ بهمن
پایان: چهارشنبه / ۲ اسفند
کد تور: Ch10012
تاریخ اعتبار: یکشنبه / ۶ اسفند
پایان: پنجشنبه / ۱۰ اسفند
هتل سپیده چابهار
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۸,۶۴۰,۰۰۰ تومان
هتل آذین چابهار
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۹,۹۴۰,۰۰۰ تومان
هتل شاهان چابهار
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۹,۴۸۰,۰۰۰ تومان
هتل لاله چابهار
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۱۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
هتل فردوس چابهار
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۱۱,۹۹۰,۰۰۱ تومان
هتل لیپار چابهار
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۱۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
هتل سپیده چابهار
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۸,۶۴۰,۰۰۰ تومان
هتل آذین چابهار
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۹,۹۴۰,۰۰۰ تومان
هتل شاهان چابهار
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۹,۴۸۰,۰۰۰ تومان
هتل لاله چابهار
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۱۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
هتل فردوس چابهار
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۱۱,۹۹۰,۰۰۱ تومان
هتل لیپار چابهار
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۱۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
هتل سپیده چابهار
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۸,۶۴۰,۰۰۰ تومان
هتل آذین چابهار
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۹,۹۴۰,۰۰۰ تومان
هتل شاهان چابهار
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۹,۴۸۰,۰۰۰ تومان
هتل لاله چابهار
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۱۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
هتل فردوس چابهار
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۱۱,۹۹۰,۰۰۱ تومان
هتل لیپار چابهار
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۱۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
هتل سپیده چابهار
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۸,۶۴۰,۰۰۰ تومان
هتل آذین چابهار
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۹,۹۴۰,۰۰۰ تومان
هتل شاهان چابهار
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۹,۴۸۰,۰۰۰ تومان
هتل لاله چابهار
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۱۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
هتل فردوس چابهار
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۱۱,۹۹۰,۰۰۱ تومان
هتل لیپار چابهار
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۱۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان