با توجه به نوسانات نرخ ارز و بلیط لطفا جهت کانفرم بودن نرخ نهایی با کارشناس مربوطه چک گردد.

تور پوکت

تور پوکت 7 شب و 8 روز

PHUKET TOUR
تاریخ‌های برگزاری:
کد تور: HKT-02
شروع: سه شنبه - ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲
پایان: چهارشنبه - ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
کد تور: HKT-03
شروع: پنجشنبه - ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
پایان: جمعه - ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
کد تور: HKT-04
شروع: سه شنبه - ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
پایان: چهارشنبه - ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
کد تور: HKT-05
شروع: پنجشنبه - ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
پایان: جمعه - ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
کد تور: HKT-06
شروع: سه شنبه - ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۲
پایان: جمعه - ۵ خرداد ۱۴۰۲
مدت سفر: ۱۰ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲
کد تور: HKT-07
شروع: پنجشنبه - ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
پایان: سه شنبه - ۹ خرداد ۱۴۰۲
مدت سفر: ۱۲ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
کد تور: HKT-08
شروع: سه شنبه - ۲ خرداد ۱۴۰۲
پایان: چهارشنبه - ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۱ خرداد ۱۴۰۲
کد تور: HKT-09
شروع: پنجشنبه - ۴ خرداد ۱۴۰۲
پایان: جمعه - ۱۲ خرداد ۱۴۰۲
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۳ خرداد ۱۴۰۲
کد تور: HKT-10
شروع: سه شنبه - ۹ خرداد ۱۴۰۲
پایان: چهارشنبه - ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۸ خرداد ۱۴۰۲
کد تور: HKT-11
شروع: پنجشنبه - ۱۱ خرداد ۱۴۰۲
پایان: جمعه - ۱۹ خرداد ۱۴۰۲
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
کد تور: HKT-12
شروع: سه شنبه - ۱۶ خرداد ۱۴۰۲
پایان: چهارشنبه - ۲۴ خرداد ۱۴۰۲
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۱۵ خرداد ۱۴۰۲
کد تور: HKT-13
شروع: پنجشنبه - ۱۸ خرداد ۱۴۰۲
پایان: جمعه - ۲۶ خرداد ۱۴۰۲
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
کد تور: HKT-14
شروع: سه شنبه - ۲۳ خرداد ۱۴۰۲
پایان: چهارشنبه - ۳۱ خرداد ۱۴۰۲
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۲۲ خرداد ۱۴۰۲
کد تور: HKT-15
شروع: پنجشنبه - ۲۵ خرداد ۱۴۰۲
پایان: جمعه - ۲ تیر ۱۴۰۲
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۲۴ خرداد ۱۴۰۲
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
JIRAPORN PATONG
۳۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان۲۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
PATONG HERITAGE
۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان۴۰,۸۵۰,۰۰۰ تومانرایگان۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
DEEVANA PATONG RESORT & SPA
۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان۴۴,۵۰۰,۰۰۰ تومانرایگان۳۰,۸۵۰,۰۰۰ تومان
THE CHARM RESORT PHUKET
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۴۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
DUANGJITT RESORT & SPA
۴۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان۵۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
DIAMOND CLIFF
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان۴۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
THAVORN BEACH VILLAGE RESORT
۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
AVISTA GARND KARON
۵۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان۷۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان۴۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
AMARI
۵۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۸۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
CENTARA GRAND BEACH
۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۸۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
JIRAPORN PATONG
۳۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان۲۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
PATONG HERITAGE
۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان۴۰,۸۵۰,۰۰۰ تومانرایگان۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
DEEVANA PATONG RESORT & SPA
۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان۴۴,۵۰۰,۰۰۰ تومانرایگان۳۰,۸۵۰,۰۰۰ تومان
THE CHARM RESORT PHUKET
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۴۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
DUANGJITT RESORT & SPA
۴۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان۵۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
DIAMOND CLIFF
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان۴۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
THAVORN BEACH VILLAGE RESORT
۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
AVISTA GARND KARON
۵۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان۷۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان۴۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
AMARI
۵۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۸۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
CENTARA GRAND BEACH
۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۸۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان

جزییات تور

محل حرکت تور: تهران
خدمات تور: پرواز ماهان- اقامت هتل با صبحانه- بیمه نامه –ترانسفر فرودگاهی - بلیط داخلی - راهنمای فارسی زبان –ویزای تایلند

درباره تور

بلیط رفت و برگشت
ترانسفر به فرودگاه
ترانسفر به هتل
ویزای توریستی
تور لیدر فارسی زبان
بلیط پرواز بین شهری
اقامت در هتل
بیمه مسافرتی

کشورهای مورد بازدید:

شهرهای مورد بازدید:

گالری تصاویر