تور کیش نرخ ویژه

کد تور: 1001
شروع: سه شنبه - ۱ فروردین ۱۴۰۲
پایان: جمعه - ۴ فروردین ۱۴۰۲
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۲۹ اسفند ۱۴۰۱
کد تور: 1002
شروع: دوشنبه - ۲۱ فروردین ۱۴۰۲
پایان: پنجشنبه - ۲۴ فروردین ۱۴۰۲
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: یکشنبه - ۲۰ فروردین ۱۴۰۲
کد تور: 1003
شروع: سه شنبه - ۲۲ فروردین ۱۴۰۲
پایان: جمعه - ۲۵ فروردین ۱۴۰۲
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۲۱ فروردین ۱۴۰۲
کد تور: 1004
شروع: چهارشنبه - ۲۳ فروردین ۱۴۰۲
پایان: شنبه - ۲۶ فروردین ۱۴۰۲
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۲۲ فروردین ۱۴۰۲
کد تور: 1005
شروع: پنجشنبه - ۲۴ فروردین ۱۴۰۲
پایان: یکشنبه - ۲۷ فروردین ۱۴۰۲
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۲۳ فروردین ۱۴۰۲
کد تور: 1006
شروع: جمعه - ۲۵ فروردین ۱۴۰۲
پایان: دوشنبه - ۲۸ فروردین ۱۴۰۲
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۲۴ فروردین ۱۴۰۲
کد تور: 1007
شروع: شنبه - ۲۶ فروردین ۱۴۰۲
پایان: سه شنبه - ۲۹ فروردین ۱۴۰۲
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۲۵ فروردین ۱۴۰۲
کد تور: 1008
شروع: یکشنبه - ۲۷ فروردین ۱۴۰۲
پایان: چهارشنبه - ۳۰ فروردین ۱۴۰۲
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: شنبه - ۲۶ فروردین ۱۴۰۲
کد تور: 1009
شروع: دوشنبه - ۲۸ فروردین ۱۴۰۲
پایان: پنجشنبه - ۳۱ فروردین ۱۴۰۲
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: یکشنبه - ۲۷ فروردین ۱۴۰۲
کد تور: 1010
شروع: سه شنبه - ۲۹ فروردین ۱۴۰۲
پایان: جمعه - ۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۲۸ فروردین ۱۴۰۲
کد تور: 1011
شروع: چهارشنبه - ۳۰ فروردین ۱۴۰۲
پایان: شنبه - ۲ اردیبهشت ۱۴۰۲
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۲۹ فروردین ۱۴۰۲
کد تور: 1012
شروع: پنجشنبه - ۳۱ فروردین ۱۴۰۲
پایان: یکشنبه - ۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۳۰ فروردین ۱۴۰۲

جزییات تور

محل حرکت تور: تهران
درجه سختی: سبک
خدمات تور: پرواز رفت و برگشت / اقامت هتل /صبحانه - استقبال فرودگاهی خدمات گردشگری

درباره تور

بلیط رفت و برگشت
ترانسفر به هتل
اقامت در هتل

کشورهای مورد بازدید:

شهرهای مورد بازدید:

شرح

جزیره کیش یکی از زیباترین جزایر مرجانی خلیج فارس است ، جزیره کیش که به مروارید خلیج فارس مشهور و نخستین منطقه آزاد تجاری – صنعتی کشور به شمار می آید