تور هندوستان

تور هندوستان (3شب دهلی -2 شب آگرا -2شب جیپور) نوروز 1403india tour

 • مدت اقامت از ۸ شب و ۷ روز
 • شروع قیمت از ۶۵۰ دلار + ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

شهرهای مورد بازدید

کشورهای مورد بازدید

خدمات تور

 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر به هتل
 • ویزای توریستی
 • سیم‌کارت
 • تور لیدر فارسی زبان
 • ترانسفر بین شهری
 • اقامت در هتل
 • گشت شهری
 • بیمه مسافرتی

جزئیات تور

 • شهر مبدأ: تهران
 • محل حرکت تور: تهران
تاریخ برگزاری جمعه / ۲۵ اسفند ۱۴۰۲ ۸ شب و ۷ روز تاریخ برگزاری سه شنبه / ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ ۸ شب و ۷ روز تاریخ برگزاری جمعه / ۳ فروردین ۱۴۰۳ ۸ شب و ۷ روز تاریخ برگزاری سه شنبه / ۷ فروردین ۱۴۰۳ ۸ شب و ۷ روز
کد تور: ind
تاریخ اعتبار: جمعه / ۲۵ اسفند
پایان: شنبه / ۴ فروردین
کد تور: ind1
تاریخ اعتبار: سه شنبه / ۲۹ اسفند
پایان: چهارشنبه / ۸ فروردین
کد تور: ind2
تاریخ اعتبار: جمعه / ۳ فروردین
پایان: شنبه / ۱۱ فروردین
کد تور: ind3
تاریخ اعتبار: سه شنبه / ۷ فروردین
پایان: چهارشنبه / ۱۵ فروردین

اتاق دوتخته۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان +
۶۵۰ دلار
اتاق یک تخته۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان +
۸۰۰ دلار
اتاق کودک۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان +
۵۵۰ دلار
بدون اتاق کودک۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان +
۴۵۰ دلار

اتاق دوتخته۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان +
۷۰۰ دلار
اتاق یک تخته۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان +
۹۵۰ دلار
اتاق کودک۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان +
۶۰۰ دلار
بدون اتاق کودک۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان +
۵۰۰ دلار

اتاق دوتخته۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان +
۸۰۰ دلار
اتاق یک تخته۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان +
۱,۱۰۰ دلار
اتاق کودک۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان +
۶۵۰ دلار
بدون اتاق کودک۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان +
۵۵۰ دلار

اتاق دوتخته۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان +
۶۵۰ دلار
اتاق یک تخته۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان +
۸۰۰ دلار
اتاق کودک۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان +
۵۵۰ دلار
بدون اتاق کودک۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان +
۴۵۰ دلار

اتاق دوتخته۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان +
۷۰۰ دلار
اتاق یک تخته۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان +
۹۵۰ دلار
اتاق کودک۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان +
۶۰۰ دلار
بدون اتاق کودک۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان +
۵۰۰ دلار

اتاق دوتخته۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان +
۸۰۰ دلار
اتاق یک تخته۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان +
۱,۱۰۰ دلار
اتاق کودک۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان +
۶۵۰ دلار
بدون اتاق کودک۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان +
۵۵۰ دلار

اتاق دوتخته۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان +
۶۵۰ دلار
اتاق یک تخته۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان +
۸۰۰ دلار
اتاق کودک۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان +
۵۵۰ دلار
بدون اتاق کودک۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان +
۴۵۰ دلار

اتاق دوتخته۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان +
۷۰۰ دلار
اتاق یک تخته۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان +
۹۵۰ دلار
اتاق کودک۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان +
۶۰۰ دلار
بدون اتاق کودک۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان +
۵۰۰ دلار

اتاق دوتخته۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان +
۸۰۰ دلار
اتاق یک تخته۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان +
۱,۱۰۰ دلار
اتاق کودک۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان +
۶۵۰ دلار
بدون اتاق کودک۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان +
۵۵۰ دلار

اتاق دوتخته۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان +
۶۵۰ دلار
اتاق یک تخته۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان +
۸۰۰ دلار
اتاق کودک۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان +
۵۵۰ دلار
بدون اتاق کودک۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان +
۴۵۰ دلار

اتاق دوتخته۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان +
۷۰۰ دلار
اتاق یک تخته۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان +
۹۵۰ دلار
اتاق کودک۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان +
۶۰۰ دلار
بدون اتاق کودک۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان +
۵۰۰ دلار

اتاق دوتخته۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان +
۸۰۰ دلار
اتاق یک تخته۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان +
۱,۱۰۰ دلار
اتاق کودک۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان +
۶۵۰ دلار
بدون اتاق کودک۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان +
۵۵۰ دلار

در تاریخ 29 اسفند و 2 فروردین 200 دلار اقزایش نرخ دارد