تور هندوستان ویژه نوروز

تور هندوستان (2شب دهلی -1 شب آگرا -4شب گوا) نوروز 1403india tour

 • مدت اقامت از ۸ شب و ۷ روز
 • شروع قیمت از ۹۵۰ دلار + ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

شهرهای مورد بازدید

کشورهای مورد بازدید

خدمات تور

 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر به هتل
 • ویزای توریستی
 • تور لیدر فارسی زبان
 • ترانسفر بین شهری
 • بلیط پرواز بین شهری
 • اقامت در هتل
 • گشت شهری
 • بیمه مسافرتی

جزئیات تور

 • شهر مبدأ: تهران
 • محل حرکت تور: تهران
تاریخ برگزاری جمعه / ۲۵ اسفند ۱۴۰۲ ۸ شب و ۷ روز تاریخ برگزاری سه شنبه / ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ ۸ شب و ۷ روز تاریخ برگزاری جمعه / ۳ فروردین ۱۴۰۳ ۸ شب و ۷ روز تاریخ برگزاری سه شنبه / ۷ فروردین ۱۴۰۳ ۸ شب و ۷ روز
کد تور: in1
تاریخ اعتبار: جمعه / ۲۵ اسفند
پایان: شنبه / ۴ فروردین
کد تور: in2
تاریخ اعتبار: سه شنبه / ۲۹ اسفند
پایان: چهارشنبه / ۸ فروردین
کد تور: in3
تاریخ اعتبار: جمعه / ۳ فروردین
پایان: شنبه / ۱۱ فروردین
کد تور: in4
تاریخ اعتبار: سه شنبه / ۷ فروردین
پایان: چهارشنبه / ۱۵ فروردین

دوتخته۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان +
۹۵۰ دلار
تک تخته۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان +
۱,۱۵۰ دلار
کودک با تخت۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان +
۷۵۰ دلار
کودک بدون تخت۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان +
۶۵۰ دلار

دوتخته۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان +
۱,۱۰۰ دلار
تک تخته۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان +
۱,۴۵۰ دلار
کودک با تخت۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان +
۸۵۰ دلار
کودک بدون تخت۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان +
۷۰۰ دلار

دوتخته۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان +
۱,۲۰۰ دلار
تک تخته۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان +
۱,۵۵۰ دلار
کودک با تخت۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان +
۸۵۰ دلار
کودک بدون تخت۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان +
۷۴۹ دلار

دوتخته۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان +
۹۵۰ دلار
تک تخته۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان +
۱,۱۵۰ دلار
کودک با تخت۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان +
۷۵۰ دلار
کودک بدون تخت۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان +
۶۵۰ دلار

دوتخته۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان +
۱,۱۰۰ دلار
تک تخته۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان +
۱,۴۵۰ دلار
کودک با تخت۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان +
۸۵۰ دلار
کودک بدون تخت۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان +
۷۰۰ دلار

دوتخته۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان +
۱,۲۰۰ دلار
تک تخته۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان +
۱,۵۵۰ دلار
کودک با تخت۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان +
۸۵۰ دلار
کودک بدون تخت۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان +
۷۴۹ دلار

دوتخته۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان +
۹۵۰ دلار
تک تخته۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان +
۱,۱۵۰ دلار
کودک با تخت۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان +
۷۵۰ دلار
کودک بدون تخت۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان +
۶۵۰ دلار

دوتخته۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان +
۱,۱۰۰ دلار
تک تخته۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان +
۱,۴۵۰ دلار
کودک با تخت۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان +
۸۵۰ دلار
کودک بدون تخت۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان +
۷۰۰ دلار

دوتخته۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان +
۱,۲۰۰ دلار
تک تخته۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان +
۱,۵۵۰ دلار
کودک با تخت۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان +
۸۵۰ دلار
کودک بدون تخت۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان +
۷۴۹ دلار

دوتخته۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان +
۹۵۰ دلار
تک تخته۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان +
۱,۱۵۰ دلار
کودک با تخت۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان +
۷۵۰ دلار
کودک بدون تخت۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان +
۶۵۰ دلار

دوتخته۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان +
۱,۱۰۰ دلار
تک تخته۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان +
۱,۴۵۰ دلار
کودک با تخت۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان +
۸۵۰ دلار
کودک بدون تخت۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان +
۷۰۰ دلار

دوتخته۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان +
۱,۲۰۰ دلار
تک تخته۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان +
۱,۵۵۰ دلار
کودک با تخت۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان +
۸۵۰ دلار
کودک بدون تخت۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان +
۷۴۹ دلار