تور مشهد

تور مشهد 3شب و 4 روزTour Mashhad

 • مدت اقامت از ۳ شب و ۴ روز
 • شروع قیمت از ۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان

شهرهای مورد بازدید

کشورهای مورد بازدید

خدمات تور

 • بلیط رفت و برگشت
 • اقامت در هتل
 • وعده غذایی

جزئیات تور

 • شهر مبدأ: تهران
 • محل حرکت تور: تهران
تاریخ برگزاری دوشنبه / ۷ اسفند ۱۴۰۲ ۳ شب و ۴ روز تاریخ برگزاری جمعه / ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ ۳ شب و ۴ روز تاریخ برگزاری شنبه / ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ ۳ شب و ۴ روز تاریخ برگزاری یکشنبه / ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ ۳ شب و ۴ روز تاریخ برگزاری دوشنبه / ۱۴ اسفند ۱۴۰۲ ۳ شب و ۴ روز تاریخ برگزاری جمعه / ۱۸ اسفند ۱۴۰۲ ۳ شب و ۴ روز تاریخ برگزاری شنبه / ۱۹ اسفند ۱۴۰۲ ۳ شب و ۴ روز تاریخ برگزاری یکشنبه / ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ ۳ شب و ۴ روز تاریخ برگزاری دوشنبه / ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ ۳ شب و ۴ روز
کد تور: M10010
تاریخ اعتبار: یکشنبه / ۶ اسفند
پایان: پنجشنبه / ۱۰ اسفند
کد تور: M10011
تاریخ اعتبار: پنجشنبه / ۱۰ اسفند
پایان: دوشنبه / ۱۴ اسفند
کد تور: M10010
تاریخ اعتبار: جمعه / ۱۱ اسفند
پایان: سه شنبه / ۱۵ اسفند
کد تور: M10010
تاریخ اعتبار: شنبه / ۱۲ اسفند
پایان: چهارشنبه / ۱۶ اسفند
کد تور: M10010
تاریخ اعتبار: یکشنبه / ۱۳ اسفند
پایان: پنجشنبه / ۱۷ اسفند
کد تور: M10010
تاریخ اعتبار: پنجشنبه / ۱۷ اسفند
پایان: دوشنبه / ۲۱ اسفند
کد تور: M10010
تاریخ اعتبار: جمعه / ۱۸ اسفند
پایان: سه شنبه / ۲۲ اسفند
کد تور: M10010
تاریخ اعتبار: شنبه / ۱۹ اسفند
پایان: چهارشنبه / ۲۳ اسفند
کد تور: M10010
تاریخ اعتبار: یکشنبه / ۲۰ اسفند
پایان: پنجشنبه / ۲۴ اسفند
هتل انقلاب مشهد
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان
هتل پرستاره مشهد
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان
قیمت رزرو هتل سارینا مشهد
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۵,۵۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت های رزرو هتل عماد مشهد
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل سهند 2 مشهد
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۶,۶۹۰,۰۰۰ تومان
هتل کیانا
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۷,۷۶۹,۹۹۹ تومان
هتل جواد مشهد
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان
هتل درویشی مشهد
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۸,۶۸۰,۰۰۰ تومان
هتل الماس 2 مشهد
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل قصر طلایی مشهد
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۹,۰۰۰,۰۰۱ تومان
هتل انقلاب مشهد
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان
هتل پرستاره مشهد
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان
قیمت رزرو هتل سارینا مشهد
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۵,۵۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت های رزرو هتل عماد مشهد
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل سهند 2 مشهد
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۶,۶۹۰,۰۰۰ تومان
هتل کیانا
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۷,۷۶۹,۹۹۹ تومان
هتل جواد مشهد
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان
هتل درویشی مشهد
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۸,۶۸۰,۰۰۰ تومان
هتل الماس 2 مشهد
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل قصر طلایی مشهد
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۹,۰۰۰,۰۰۱ تومان
هتل انقلاب مشهد
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان
هتل پرستاره مشهد
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان
قیمت رزرو هتل سارینا مشهد
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۵,۵۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت های رزرو هتل عماد مشهد
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل سهند 2 مشهد
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۶,۶۹۰,۰۰۰ تومان
هتل کیانا
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۷,۷۶۹,۹۹۹ تومان
هتل جواد مشهد
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان
هتل درویشی مشهد
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۸,۶۸۰,۰۰۰ تومان
هتل الماس 2 مشهد
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل قصر طلایی مشهد
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۹,۰۰۰,۰۰۱ تومان
هتل انقلاب مشهد
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان
هتل پرستاره مشهد
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان
قیمت رزرو هتل سارینا مشهد
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۵,۵۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت های رزرو هتل عماد مشهد
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل سهند 2 مشهد
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۶,۶۹۰,۰۰۰ تومان
هتل کیانا
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۷,۷۶۹,۹۹۹ تومان
هتل جواد مشهد
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان
هتل درویشی مشهد
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۸,۶۸۰,۰۰۰ تومان
هتل الماس 2 مشهد
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل قصر طلایی مشهد
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۹,۰۰۰,۰۰۱ تومان
هتل انقلاب مشهد
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان
هتل پرستاره مشهد
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان
قیمت رزرو هتل سارینا مشهد
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۵,۵۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت های رزرو هتل عماد مشهد
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل سهند 2 مشهد
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۶,۶۹۰,۰۰۰ تومان
هتل کیانا
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۷,۷۶۹,۹۹۹ تومان
هتل جواد مشهد
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان
هتل درویشی مشهد
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۸,۶۸۰,۰۰۰ تومان
هتل الماس 2 مشهد
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل قصر طلایی مشهد
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۹,۰۰۰,۰۰۱ تومان
هتل انقلاب مشهد
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان
هتل پرستاره مشهد
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان
قیمت رزرو هتل سارینا مشهد
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۵,۵۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت های رزرو هتل عماد مشهد
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل سهند 2 مشهد
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۶,۶۹۰,۰۰۰ تومان
هتل کیانا
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۷,۷۶۹,۹۹۹ تومان
هتل جواد مشهد
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان
هتل درویشی مشهد
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۸,۶۸۰,۰۰۰ تومان
هتل الماس 2 مشهد
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل قصر طلایی مشهد
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۹,۰۰۰,۰۰۱ تومان
هتل انقلاب مشهد
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان
هتل پرستاره مشهد
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان
قیمت رزرو هتل سارینا مشهد
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۵,۵۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت های رزرو هتل عماد مشهد
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل سهند 2 مشهد
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۶,۶۹۰,۰۰۰ تومان
هتل کیانا
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۷,۷۶۹,۹۹۹ تومان
هتل جواد مشهد
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان
هتل درویشی مشهد
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۸,۶۸۰,۰۰۰ تومان
هتل الماس 2 مشهد
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل قصر طلایی مشهد
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۹,۰۰۰,۰۰۱ تومان
هتل انقلاب مشهد
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان
هتل پرستاره مشهد
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان
قیمت رزرو هتل سارینا مشهد
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۵,۵۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت های رزرو هتل عماد مشهد
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل سهند 2 مشهد
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۶,۶۹۰,۰۰۰ تومان
هتل کیانا
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۷,۷۶۹,۹۹۹ تومان
هتل جواد مشهد
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان
هتل درویشی مشهد
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۸,۶۸۰,۰۰۰ تومان
هتل الماس 2 مشهد
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل قصر طلایی مشهد
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۹,۰۰۰,۰۰۱ تومان
هتل انقلاب مشهد
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان
هتل پرستاره مشهد
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان
قیمت رزرو هتل سارینا مشهد
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۵,۵۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت های رزرو هتل عماد مشهد
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل سهند 2 مشهد
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۶,۶۹۰,۰۰۰ تومان
هتل کیانا
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۷,۷۶۹,۹۹۹ تومان
هتل جواد مشهد
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان
هتل درویشی مشهد
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۸,۶۸۰,۰۰۰ تومان
هتل الماس 2 مشهد
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل قصر طلایی مشهد
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۹,۰۰۰,۰۰۱ تومان