تور قشم 2شب و 3 روزTour Qeshm

 • مدت اقامت از ۲شب و۳ روز
 • شروع قیمت از ۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان

به دلیل نوسانات ارزی نرخ تورها کانفرم نمی باشد لطفآ جهت کانفرم نمودن نرخ نهایی با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید.

شهرهای مورد بازدید

کشورهای مورد بازدید

خدمات تور

 • بلیط رفت و برگشت
 • اقامت در هتل

جزئیات تور

 • شهر مبدأ: تهران
 • محل حرکت تور: تهران
 • خدمات تور: بلیط رفت و برگشت اقامت هتل و تفریحات جزیره
تاریخ برگزاری یکشنبه / ۶ اسفند ۱۴۰۲ ۲شب و۳ روز تاریخ برگزاری دوشنبه / ۷ اسفند ۱۴۰۲ ۲شب و۳ روز تاریخ برگزاری جمعه / ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ ۲شب و۳ روز تاریخ برگزاری شنبه / ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ ۲شب و۳ روز تاریخ برگزاری یکشنبه / ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ ۲شب و۳ روز تاریخ برگزاری جمعه / ۱۸ اسفند ۱۴۰۲ ۲شب و۳ روز تاریخ برگزاری شنبه / ۱۹ اسفند ۱۴۰۲ ۲شب و۳ روز تاریخ برگزاری یکشنبه / ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ ۲شب و۳ روز
کد تور: Q1001
تاریخ اعتبار: شنبه / ۵ اسفند
پایان: سه شنبه / ۸ اسفند
کد تور: Q1002
تاریخ اعتبار: یکشنبه / ۶ اسفند
پایان: چهارشنبه / ۹ اسفند
کد تور: Q1003
تاریخ اعتبار: پنجشنبه / ۱۰ اسفند
پایان: یکشنبه / ۱۳ اسفند
کد تور: Q1003
تاریخ اعتبار: جمعه / ۱۱ اسفند
پایان: دوشنبه / ۱۴ اسفند
کد تور: Q1003
تاریخ اعتبار: شنبه / ۱۲ اسفند
پایان: سه شنبه / ۱۵ اسفند
کد تور: Q1003
تاریخ اعتبار: پنجشنبه / ۱۷ اسفند
پایان: یکشنبه / ۲۰ اسفند
کد تور: Q1003
تاریخ اعتبار: جمعه / ۱۸ اسفند
پایان: دوشنبه / ۲۱ اسفند
کد تور: Q1003
تاریخ اعتبار: شنبه / ۱۹ اسفند
پایان: سه شنبه / ۲۲ اسفند
هتل قباد قشم
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
هتل الوند 1 قشم
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
هتل کیمیا قشم
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان
هتل رخسار قشم
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان
هتل شمس قشم
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
هتل آرتا قشم
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان
هتل ارم قشم
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان
هتل آتامان قشم
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
هتل آوینا قشم
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان
هتل آراکتا قشم
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
هتل قباد قشم
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
هتل الوند 1 قشم
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
هتل کیمیا قشم
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان
هتل رخسار قشم
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان
هتل شمس قشم
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
هتل آرتا قشم
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان
هتل ارم قشم
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان
هتل آتامان قشم
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
هتل آوینا قشم
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان
هتل آراکتا قشم
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
هتل قباد قشم
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
هتل الوند 1 قشم
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
هتل کیمیا قشم
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان
هتل رخسار قشم
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان
هتل شمس قشم
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
هتل آرتا قشم
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان
هتل ارم قشم
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان
هتل آتامان قشم
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
هتل آوینا قشم
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان
هتل آراکتا قشم
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
هتل قباد قشم
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
هتل الوند 1 قشم
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
هتل کیمیا قشم
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان
هتل رخسار قشم
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان
هتل شمس قشم
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
هتل آرتا قشم
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان
هتل ارم قشم
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان
هتل آتامان قشم
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
هتل آوینا قشم
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان
هتل آراکتا قشم
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
هتل قباد قشم
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
هتل الوند 1 قشم
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
هتل کیمیا قشم
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان
هتل رخسار قشم
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان
هتل شمس قشم
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
هتل آرتا قشم
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان
هتل ارم قشم
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان
هتل آتامان قشم
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
هتل آوینا قشم
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان
هتل آراکتا قشم
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
هتل قباد قشم
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
هتل الوند 1 قشم
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
هتل کیمیا قشم
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان
هتل رخسار قشم
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان
هتل شمس قشم
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
هتل آرتا قشم
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان
هتل ارم قشم
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان
هتل آتامان قشم
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
هتل آوینا قشم
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان
هتل آراکتا قشم
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
هتل قباد قشم
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
هتل الوند 1 قشم
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
هتل کیمیا قشم
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان
هتل رخسار قشم
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان
هتل شمس قشم
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
هتل آرتا قشم
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان
هتل ارم قشم
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان
هتل آتامان قشم
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
هتل آوینا قشم
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان
هتل آراکتا قشم
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
هتل قباد قشم
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
هتل الوند 1 قشم
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
هتل کیمیا قشم
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان
هتل رخسار قشم
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان
هتل شمس قشم
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
هتل آرتا قشم
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان
هتل ارم قشم
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان
هتل آتامان قشم
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
هتل آوینا قشم
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان
هتل آراکتا قشم
 • نوع اتاقدبل
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان