به دلیل نوسانات ارزی نرخ تورها کانفرم نمی باشد لطفآ جهت کانفرم نمودن نرخ نهایی با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید.

تور دبی

تور دبی 6 شب و 7 روز

DUBAI TOUR
کد تور: DXB-01
شروع: پنجشنبه - ۱ دی ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۷ دی ۱۴۰۱
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۳۰ آذر ۱۴۰۱
کد تور: DXB-02
شروع: جمعه - ۲ دی ۱۴۰۱
پایان: پنجشنبه - ۸ دی ۱۴۰۱
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۱ دی ۱۴۰۱
کد تور: DXB-03
شروع: شنبه - ۳ دی ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۹ دی ۱۴۰۱
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۲ دی ۱۴۰۱
کد تور: DXB-04
شروع: یکشنبه - ۴ دی ۱۴۰۱
پایان: شنبه - ۱۰ دی ۱۴۰۱
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: شنبه - ۳ دی ۱۴۰۱
کد تور: DXB-05
شروع: دوشنبه - ۵ دی ۱۴۰۱
پایان: یکشنبه - ۱۱ دی ۱۴۰۱
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: یکشنبه - ۴ دی ۱۴۰۱
کد تور: DXB-06
شروع: سه شنبه - ۶ دی ۱۴۰۱
پایان: دوشنبه - ۱۲ دی ۱۴۰۱
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۵ دی ۱۴۰۱
کد تور: DXB-07
شروع: چهارشنبه - ۷ دی ۱۴۰۱
پایان: سه شنبه - ۱۳ دی ۱۴۰۱
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۶ دی ۱۴۰۱
کد تور: DXB-08
شروع: پنجشنبه - ۸ دی ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۱۴ دی ۱۴۰۱
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۷ دی ۱۴۰۱
کد تور: DXB-09
شروع: جمعه - ۹ دی ۱۴۰۱
پایان: پنجشنبه - ۱۵ دی ۱۴۰۱
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۸ دی ۱۴۰۱
کد تور: DXB-10
شروع: شنبه - ۱۰ دی ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۱۶ دی ۱۴۰۱
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۹ دی ۱۴۰۱
کد تور: DXB-11
شروع: یکشنبه - ۱۱ دی ۱۴۰۱
پایان: شنبه - ۱۷ دی ۱۴۰۱
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: شنبه - ۱۰ دی ۱۴۰۱
کد تور: DXB-12
شروع: دوشنبه - ۱۲ دی ۱۴۰۱
پایان: یکشنبه - ۱۸ دی ۱۴۰۱
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: یکشنبه - ۱۱ دی ۱۴۰۱
کد تور: DXB-13
شروع: سه شنبه - ۱۳ دی ۱۴۰۱
پایان: دوشنبه - ۱۹ دی ۱۴۰۱
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۱۲ دی ۱۴۰۱
کد تور: DXB-14
شروع: چهارشنبه - ۱۴ دی ۱۴۰۱
پایان: سه شنبه - ۲۰ دی ۱۴۰۱
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۱۳ دی ۱۴۰۱
کد تور: DXB-15
شروع: پنجشنبه - ۱۵ دی ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۲۱ دی ۱۴۰۱
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۱۴ دی ۱۴۰۱
کد تور: DXB-16
شروع: جمعه - ۱۶ دی ۱۴۰۱
پایان: پنجشنبه - ۲۲ دی ۱۴۰۱
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۱۵ دی ۱۴۰۱
کد تور: DXB-17
شروع: شنبه - ۱۷ دی ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۲۳ دی ۱۴۰۱
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۱۶ دی ۱۴۰۱
کد تور: DXB-18
شروع: یکشنبه - ۱۸ دی ۱۴۰۱
پایان: شنبه - ۲۴ دی ۱۴۰۱
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: شنبه - ۱۷ دی ۱۴۰۱
کد تور: DXB-19
شروع: دوشنبه - ۱۹ دی ۱۴۰۱
پایان: یکشنبه - ۲۵ دی ۱۴۰۱
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: یکشنبه - ۱۸ دی ۱۴۰۱
کد تور: DXB-20
شروع: سه شنبه - ۲۰ دی ۱۴۰۱
پایان: دوشنبه - ۲۶ دی ۱۴۰۱
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۱۹ دی ۱۴۰۱
کد تور: DXB-21
شروع: چهارشنبه - ۲۱ دی ۱۴۰۱
پایان: سه شنبه - ۲۷ دی ۱۴۰۱
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۲۰ دی ۱۴۰۱
کد تور: DXB-22
شروع: پنجشنبه - ۲۲ دی ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۲۸ دی ۱۴۰۱
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۲۱ دی ۱۴۰۱
کد تور: DXB-23
شروع: جمعه - ۲۳ دی ۱۴۰۱
پایان: پنجشنبه - ۲۹ دی ۱۴۰۱
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۲۲ دی ۱۴۰۱
کد تور: DXB-24
شروع: شنبه - ۲۴ دی ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۳۰ دی ۱۴۰۱
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۲۳ دی ۱۴۰۱
کد تور: DXB-25
شروع: یکشنبه - ۲۵ دی ۱۴۰۱
پایان: شنبه - ۱ بهمن ۱۴۰۱
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: شنبه - ۲۴ دی ۱۴۰۱
کد تور: DXB-26
شروع: دوشنبه - ۲۶ دی ۱۴۰۱
پایان: یکشنبه - ۲ بهمن ۱۴۰۱
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: یکشنبه - ۲۵ دی ۱۴۰۱
کد تور: DXB-27
شروع: سه شنبه - ۲۷ دی ۱۴۰۱
پایان: دوشنبه - ۳ بهمن ۱۴۰۱
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۲۶ دی ۱۴۰۱
کد تور: DXB-28
شروع: چهارشنبه - ۲۸ دی ۱۴۰۱
پایان: سه شنبه - ۴ بهمن ۱۴۰۱
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۲۷ دی ۱۴۰۱
کد تور: DXB-29
شروع: پنجشنبه - ۲۹ دی ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۵ بهمن ۱۴۰۱
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۲۸ دی ۱۴۰۱
کد تور: DXB-30
شروع: جمعه - ۳۰ دی ۱۴۰۱
پایان: پنجشنبه - ۶ بهمن ۱۴۰۱
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۲۹ دی ۱۴۰۱

جزییات تور

محل حرکت تور: تهران
خدمات تور: بلیط رفت و برگشت٫ اقامت هتل با صبحانه٫ ترانسفر فرودگاهی٫لیدر فارسی٫ویزا و بیمه

درباره تور

بلیط رفت و برگشت
ترانسفر به فرودگاه
ترانسفر به هتل
ویزای توریستی
تور لیدر فارسی زبان
اقامت در هتل
بیمه مسافرتی

کشورهای مورد بازدید:

شهرهای مورد بازدید:

گالری تصاویر