با توجه به نوسانات نرخ ارز و بلیط لطفا جهت کانفرم بودن نرخ نهایی با کارشناس مربوطه چک گردد

تور ایروان

تور ایروان 3 شب و 4 روز

YEREVAN TOUR
کد تور: EVN-01
شروع: یکشنبه - ۱ آبان ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۴ آبان ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: شنبه - ۳۰ مهر ۱۴۰۱
کد تور: EVN-02
شروع: دوشنبه - ۲ آبان ۱۴۰۱
پایان: پنجشنبه - ۵ آبان ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: یکشنبه - ۱ آبان ۱۴۰۱
کد تور: EVN-03
شروع: سه شنبه - ۳ آبان ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۶ آبان ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۲ آبان ۱۴۰۱
کد تور: EVN-04
شروع: چهارشنبه - ۴ آبان ۱۴۰۱
پایان: شنبه - ۷ آبان ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۳ آبان ۱۴۰۱
کد تور: EVN-05
شروع: پنجشنبه - ۵ آبان ۱۴۰۱
پایان: یکشنبه - ۸ آبان ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۴ آبان ۱۴۰۱
کد تور: EVN-06
شروع: جمعه - ۶ آبان ۱۴۰۱
پایان: دوشنبه - ۹ آبان ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۵ آبان ۱۴۰۱
کد تور: EVN-07
شروع: شنبه - ۷ آبان ۱۴۰۱
پایان: سه شنبه - ۱۰ آبان ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۶ آبان ۱۴۰۱
کد تور: EVN-08
شروع: یکشنبه - ۸ آبان ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۱۱ آبان ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: شنبه - ۷ آبان ۱۴۰۱
کد تور: EVN-09
شروع: دوشنبه - ۹ آبان ۱۴۰۱
پایان: پنجشنبه - ۱۲ آبان ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: یکشنبه - ۸ آبان ۱۴۰۱
کد تور: EVN-10
شروع: سه شنبه - ۱۰ آبان ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۱۳ آبان ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۹ آبان ۱۴۰۱
کد تور: EVN-11
شروع: چهارشنبه - ۱۱ آبان ۱۴۰۱
پایان: شنبه - ۱۴ آبان ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۱۰ آبان ۱۴۰۱
کد تور: EVN-12
شروع: پنجشنبه - ۱۲ آبان ۱۴۰۱
پایان: یکشنبه - ۱۵ آبان ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۱۱ آبان ۱۴۰۱
کد تور: EVN-13
شروع: جمعه - ۱۳ آبان ۱۴۰۱
پایان: دوشنبه - ۱۶ آبان ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۱۲ آبان ۱۴۰۱
کد تور: EVN-14
شروع: شنبه - ۱۴ آبان ۱۴۰۱
پایان: سه شنبه - ۱۷ آبان ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۱۳ آبان ۱۴۰۱
کد تور: EVN-15
شروع: یکشنبه - ۱۵ آبان ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۱۸ آبان ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: شنبه - ۱۴ آبان ۱۴۰۱
کد تور: EVN-16
شروع: دوشنبه - ۱۶ آبان ۱۴۰۱
پایان: پنجشنبه - ۱۹ آبان ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: یکشنبه - ۱۵ آبان ۱۴۰۱
کد تور: EVN-17
شروع: سه شنبه - ۱۷ آبان ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۲۰ آبان ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۱۶ آبان ۱۴۰۱
کد تور: EVN-18
شروع: چهارشنبه - ۱۸ آبان ۱۴۰۱
پایان: شنبه - ۲۱ آبان ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۱۷ آبان ۱۴۰۱
کد تور: EVN-19
شروع: پنجشنبه - ۱۹ آبان ۱۴۰۱
پایان: یکشنبه - ۲۲ آبان ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۱۸ آبان ۱۴۰۱
کد تور: EVN-20
شروع: جمعه - ۲۰ آبان ۱۴۰۱
پایان: دوشنبه - ۲۳ آبان ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۱۹ آبان ۱۴۰۱
کد تور: EVN-21
شروع: شنبه - ۲۱ آبان ۱۴۰۱
پایان: سه شنبه - ۲۴ آبان ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۲۰ آبان ۱۴۰۱
کد تور: EVN-22
شروع: یکشنبه - ۲۲ آبان ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۲۵ آبان ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: شنبه - ۲۱ آبان ۱۴۰۱
کد تور: EVN-23
شروع: دوشنبه - ۲۳ آبان ۱۴۰۱
پایان: پنجشنبه - ۲۶ آبان ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: یکشنبه - ۲۲ آبان ۱۴۰۱
کد تور: EVN-24
شروع: سه شنبه - ۲۴ آبان ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۲۷ آبان ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۲۳ آبان ۱۴۰۱
کد تور: EVN-25
شروع: چهارشنبه - ۲۵ آبان ۱۴۰۱
پایان: شنبه - ۲۸ آبان ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۲۴ آبان ۱۴۰۱
کد تور: EVN-26
شروع: پنجشنبه - ۲۶ آبان ۱۴۰۱
پایان: یکشنبه - ۲۹ آبان ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۲۵ آبان ۱۴۰۱
کد تور: EVN-27
شروع: جمعه - ۲۷ آبان ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۳۰ آذر ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳۳ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۲۶ آبان ۱۴۰۱
کد تور: EVN-28
شروع: شنبه - ۲۸ آبان ۱۴۰۱
پایان: سه شنبه - ۱ آذر ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۲۷ آبان ۱۴۰۱
کد تور: EVN-29
شروع: یکشنبه - ۲۹ آبان ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۲ آذر ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: شنبه - ۲۸ آبان ۱۴۰۱
کد تور: EVN-30
شروع: دوشنبه - ۳۰ آبان ۱۴۰۱
پایان: پنجشنبه - ۳ آذر ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: یکشنبه - ۲۹ آبان ۱۴۰۱

جزییات تور

محل حرکت تور: تهران
درجه سختی: سبک
خدمات تور: بلیط رفت و برگشت - ترانسفر فرودگاهی - اقامت با صبحانه - ۱سیم کارت بابت هر اتاق - بیمه مسافرتی - لیدر فارسی زبان

درباره تور

بلیط رفت و برگشت
ترانسفر به فرودگاه
ترانسفر به هتل
سیم‌کارت
تور لیدر فارسی زبان
اقامت در هتل
بیمه مسافرتی

کشورهای مورد بازدید:

شهرهای مورد بازدید: