تور ازمیر

تور ازمیر 6 شب و 7 روز

IZMIR TOUR
تاریخ‌های برگزاری:
کد تور: ADB-01
شروع: شنبه - ۲۲ مرداد ۱۴۰۱
پایان: یکشنبه - ۳۰ مرداد ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۲۱ مرداد ۱۴۰۱
کد تور: ADB-02
شروع: پنجشنبه - ۲۷ مرداد ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۴ شهریور ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۲۶ مرداد ۱۴۰۱
کد تور: ADB-03
شروع: شنبه - ۲۹ مرداد ۱۴۰۱
پایان: یکشنبه - ۶ شهریور ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۲۸ مرداد ۱۴۰۱
کد تور: ADB-04
شروع: پنجشنبه - ۳ شهریور ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۱۱ شهریور ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۲ شهریور ۱۴۰۱
کد تور: ADB-05
شروع: شنبه - ۵ شهریور ۱۴۰۱
پایان: یکشنبه - ۱۳ شهریور ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۴ شهریور ۱۴۰۱
کد تور: ADB-06
شروع: پنجشنبه - ۱۰ شهریور ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۱۸ شهریور ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۹ شهریور ۱۴۰۱
کد تور: ADB-07
شروع: شنبه - ۱۲ شهریور ۱۴۰۱
پایان: یکشنبه - ۲۰ شهریور ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۱۱ شهریور ۱۴۰۱
کد تور: ADB-08
شروع: پنجشنبه - ۱۷ شهریور ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۲۵ شهریور ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۱۶ شهریور ۱۴۰۱
کد تور: ADB-09
شروع: شنبه - ۱۹ شهریور ۱۴۰۱
پایان: یکشنبه - ۲۷ شهریور ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۱۸ شهریور ۱۴۰۱
کد تور: ADB-10
شروع: پنجشنبه - ۲۴ شهریور ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۱ مهر ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۲۳ شهریور ۱۴۰۱
کد تور: ADB-11
شروع: پنجشنبه - ۳۱ شهریور ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۸ مهر ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۳۰ شهریور ۱۴۰۱
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت انتخاب
LIFE CORNER
۱۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان۱۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
GRAND CORNER
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان۱۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
ISMIRA
۱۳,۹۶۰,۰۰۰ تومان۱۶,۲۹۰,۰۰۰ تومان۱۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان
KAYA PRESTIGE
۱۴,۵۵۰,۰۰۰ تومان۱۷,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان
BEST WESTERN PLUS KONAK
۱۶,۴۵۰,۰۰۰ تومان۲۰,۶۱۰,۰۰۰ تومان۱۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
PARK INN BY RADISSON
۱۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان۱۴,۴۷۰,۰۰۰ تومان
WYNDHAM GRAND IZMIR
۱۸,۲۵۰,۰۰۰ تومان۲۴,۱۷۰,۰۰۰ تومان۱۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان
MARRIOTT HOTEL IZMIR
۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲,۹۱۲,۰۰۰ تومان۱۵,۳۷۰,۰۰۰ تومان
SWISS
۲۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان۳۲,۳۱۰,۰۰۰ تومان۱۵,۲۴۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت انتخاب
LIFE CORNER
۱۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان۱۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
GRAND CORNER
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان۱۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
ISMIRA
۱۳,۹۶۰,۰۰۰ تومان۱۶,۲۹۰,۰۰۰ تومان۱۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان
KAYA PRESTIGE
۱۴,۵۵۰,۰۰۰ تومان۱۷,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان
BEST WESTERN PLUS KONAK
۱۶,۴۵۰,۰۰۰ تومان۲۰,۶۱۰,۰۰۰ تومان۱۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
PARK INN BY RADISSON
۱۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان۱۴,۴۷۰,۰۰۰ تومان
WYNDHAM GRAND IZMIR
۱۸,۲۵۰,۰۰۰ تومان۲۴,۱۷۰,۰۰۰ تومان۱۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان
MARRIOTT HOTEL IZMIR
۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲,۹۱۲,۰۰۰ تومان۱۵,۳۷۰,۰۰۰ تومان
SWISS
۲۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان۳۲,۳۱۰,۰۰۰ تومان۱۵,۲۴۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت انتخاب
LIFE CORNER
۱۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان۱۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
GRAND CORNER
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان۱۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
ISMIRA
۱۳,۹۶۰,۰۰۰ تومان۱۶,۲۹۰,۰۰۰ تومان۱۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان
KAYA PRESTIGE
۱۴,۵۵۰,۰۰۰ تومان۱۷,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان
BEST WESTERN PLUS KONAK
۱۶,۴۵۰,۰۰۰ تومان۲۰,۶۱۰,۰۰۰ تومان۱۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
PARK INN BY RADISSON
۱۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان۱۴,۴۷۰,۰۰۰ تومان
WYNDHAM GRAND IZMIR
۱۸,۲۵۰,۰۰۰ تومان۲۴,۱۷۰,۰۰۰ تومان۱۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان
MARRIOTT HOTEL IZMIR
۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲,۹۱۲,۰۰۰ تومان۱۵,۳۷۰,۰۰۰ تومان
SWISS
۲۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان۳۲,۳۱۰,۰۰۰ تومان۱۵,۲۴۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت انتخاب
LIFE CORNER
۱۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان۱۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
GRAND CORNER
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان۱۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
ISMIRA
۱۳,۹۶۰,۰۰۰ تومان۱۶,۲۹۰,۰۰۰ تومان۱۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان
KAYA PRESTIGE
۱۴,۵۵۰,۰۰۰ تومان۱۷,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان
BEST WESTERN PLUS KONAK
۱۶,۴۵۰,۰۰۰ تومان۲۰,۶۱۰,۰۰۰ تومان۱۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
PARK INN BY RADISSON
۱۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان۱۴,۴۷۰,۰۰۰ تومان
WYNDHAM GRAND IZMIR
۱۸,۲۵۰,۰۰۰ تومان۲۴,۱۷۰,۰۰۰ تومان۱۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان
MARRIOTT HOTEL IZMIR
۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲,۹۱۲,۰۰۰ تومان۱۵,۳۷۰,۰۰۰ تومان
SWISS
۲۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان۳۲,۳۱۰,۰۰۰ تومان۱۵,۲۴۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت انتخاب
LIFE CORNER
۱۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان۱۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
GRAND CORNER
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان۱۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
ISMIRA
۱۳,۹۶۰,۰۰۰ تومان۱۶,۲۹۰,۰۰۰ تومان۱۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان
KAYA PRESTIGE
۱۴,۵۵۰,۰۰۰ تومان۱۷,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان
BEST WESTERN PLUS KONAK
۱۶,۴۵۰,۰۰۰ تومان۲۰,۶۱۰,۰۰۰ تومان۱۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
PARK INN BY RADISSON
۱۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان۱۴,۴۷۰,۰۰۰ تومان
WYNDHAM GRAND IZMIR
۱۸,۲۵۰,۰۰۰ تومان۲۴,۱۷۰,۰۰۰ تومان۱۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان
MARRIOTT HOTEL IZMIR
۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲,۹۱۲,۰۰۰ تومان۱۵,۳۷۰,۰۰۰ تومان
SWISS
۲۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان۳۲,۳۱۰,۰۰۰ تومان۱۵,۲۴۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت انتخاب
LIFE CORNER
۱۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان۱۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
GRAND CORNER
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان۱۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
ISMIRA
۱۳,۹۶۰,۰۰۰ تومان۱۶,۲۹۰,۰۰۰ تومان۱۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان
KAYA PRESTIGE
۱۴,۵۵۰,۰۰۰ تومان۱۷,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان
BEST WESTERN PLUS KONAK
۱۶,۴۵۰,۰۰۰ تومان۲۰,۶۱۰,۰۰۰ تومان۱۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
PARK INN BY RADISSON
۱۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان۱۴,۴۷۰,۰۰۰ تومان
WYNDHAM GRAND IZMIR
۱۸,۲۵۰,۰۰۰ تومان۲۴,۱۷۰,۰۰۰ تومان۱۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان
MARRIOTT HOTEL IZMIR
۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲,۹۱۲,۰۰۰ تومان۱۵,۳۷۰,۰۰۰ تومان
SWISS
۲۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان۳۲,۳۱۰,۰۰۰ تومان۱۵,۲۴۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت انتخاب
LIFE CORNER
۱۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان۱۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
GRAND CORNER
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان۱۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
ISMIRA
۱۳,۹۶۰,۰۰۰ تومان۱۶,۲۹۰,۰۰۰ تومان۱۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان
KAYA PRESTIGE
۱۴,۵۵۰,۰۰۰ تومان۱۷,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان
BEST WESTERN PLUS KONAK
۱۶,۴۵۰,۰۰۰ تومان۲۰,۶۱۰,۰۰۰ تومان۱۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
PARK INN BY RADISSON
۱۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان۱۴,۴۷۰,۰۰۰ تومان
WYNDHAM GRAND IZMIR
۱۸,۲۵۰,۰۰۰ تومان۲۴,۱۷۰,۰۰۰ تومان۱۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان
MARRIOTT HOTEL IZMIR
۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲,۹۱۲,۰۰۰ تومان۱۵,۳۷۰,۰۰۰ تومان
SWISS
۲۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان۳۲,۳۱۰,۰۰۰ تومان۱۵,۲۴۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت انتخاب
LIFE CORNER
۱۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان۱۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
GRAND CORNER
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان۱۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
ISMIRA
۱۳,۹۶۰,۰۰۰ تومان۱۶,۲۹۰,۰۰۰ تومان۱۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان
KAYA PRESTIGE
۱۴,۵۵۰,۰۰۰ تومان۱۷,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان
BEST WESTERN PLUS KONAK
۱۶,۴۵۰,۰۰۰ تومان۲۰,۶۱۰,۰۰۰ تومان۱۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
PARK INN BY RADISSON
۱۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان۱۴,۴۷۰,۰۰۰ تومان
WYNDHAM GRAND IZMIR
۱۸,۲۵۰,۰۰۰ تومان۲۴,۱۷۰,۰۰۰ تومان۱۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان
MARRIOTT HOTEL IZMIR
۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲,۹۱۲,۰۰۰ تومان۱۵,۳۷۰,۰۰۰ تومان
SWISS
۲۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان۳۲,۳۱۰,۰۰۰ تومان۱۵,۲۴۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت انتخاب
LIFE CORNER
۱۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان۱۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
GRAND CORNER
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان۱۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
ISMIRA
۱۳,۹۶۰,۰۰۰ تومان۱۶,۲۹۰,۰۰۰ تومان۱۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان
KAYA PRESTIGE
۱۴,۵۵۰,۰۰۰ تومان۱۷,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان
BEST WESTERN PLUS KONAK
۱۶,۴۵۰,۰۰۰ تومان۲۰,۶۱۰,۰۰۰ تومان۱۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
PARK INN BY RADISSON
۱۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان۱۴,۴۷۰,۰۰۰ تومان
WYNDHAM GRAND IZMIR
۱۸,۲۵۰,۰۰۰ تومان۲۴,۱۷۰,۰۰۰ تومان۱۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان
MARRIOTT HOTEL IZMIR
۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲,۹۱۲,۰۰۰ تومان۱۵,۳۷۰,۰۰۰ تومان
SWISS
۲۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان۳۲,۳۱۰,۰۰۰ تومان۱۵,۲۴۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت انتخاب
LIFE CORNER
۱۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان۱۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
GRAND CORNER
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان۱۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
ISMIRA
۱۳,۹۶۰,۰۰۰ تومان۱۶,۲۹۰,۰۰۰ تومان۱۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان
KAYA PRESTIGE
۱۴,۵۵۰,۰۰۰ تومان۱۷,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان
BEST WESTERN PLUS KONAK
۱۶,۴۵۰,۰۰۰ تومان۲۰,۶۱۰,۰۰۰ تومان۱۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
PARK INN BY RADISSON
۱۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان۱۴,۴۷۰,۰۰۰ تومان
WYNDHAM GRAND IZMIR
۱۸,۲۵۰,۰۰۰ تومان۲۴,۱۷۰,۰۰۰ تومان۱۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان
MARRIOTT HOTEL IZMIR
۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲,۹۱۲,۰۰۰ تومان۱۵,۳۷۰,۰۰۰ تومان
SWISS
۲۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان۳۲,۳۱۰,۰۰۰ تومان۱۵,۲۴۰,۰۰۰ تومان

بلیط رفت و برگشت+ ترانسفر فرودگاهی+ اقامت در هتل با صبحانه + بیمه مسافرتی + لیدر فارسی زبان

جزییات تور

محل حرکت تور: تهران
خدمات تور: بلیط رفت و برگشت فرودگاه ازمیر (مستقیم) | ۶ شب و ۷ روز اقامت در هتل طبق سرویس هتل | ترانسفر فرودگاهی | لیدر فارسی زبان | پوشش بیمه مسافرتی

درباره تور

بلیط رفت و برگشت
ترانسفر به فرودگاه
ترانسفر به هتل
تور لیدر فارسی زبان
اقامت در هتل
بیمه مسافرتی

کشورهای مورد بازدید:

شهرهای مورد بازدید: