تور آنتالیا 6 شب و 7 روزantaliya tour

 • تاریخ ارزانترین برگزاری ۱۶۶۴۰۰۰۰
 • مدت اقامت از ۷

شهرهای مورد بازدید

کشورهای مورد بازدید

خدمات تور

 • بلیط رفت و برگشت
 • تور لیدر فارسی زبان
 • ترانسفر بین شهری
 • اقامت در هتل
 • وعده غذایی
 • بیمه مسافرتی

جزئیات تور

 • شهر مبدأ: تهران
 • محل حرکت تور: امام خمینی
 • تاریخ ارزان‌ترین قیمت: ۱۶۶۴۰۰۰۰
 • مدت مرخصی: ۷
تاریخ برگزاری پنجشنبه / ۱۶ آذر ۱۴۰۲ ۷ تاریخ برگزاری جمعه / ۱۷ آذر ۱۴۰۲ ۷
کد تور: ayt
تاریخ اعتبار: پنجشنبه / ۱۶ آذر
پایان: چهارشنبه / ۲۲ آذر
کد تور: ayt01
تاریخ اعتبار: جمعه / ۱۷ آذر
پایان: پنجشنبه / ۲۳ آذر
LARA PALACE

اتاق دو تخته۱۶,۶۴۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۵,۳۲۰,۰۰۰ تومان
SENSETIVE PREMIUM

اتاق دو تخته۲۳,۸۶۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۳۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان
ROYAL TOWER LARA

اتاق دو تخته۲۳,۸۶۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۹,۹۱۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان
ORANGE COUNTY KEMER

اتاق دو تخته۲۴,۵۱۹,۹۹۹ تومان
اتاق یک تخته۳۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان
ORANGE COUNTY BELEK

اتاق دو تخته۲۴,۸۷۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۳۱,۵۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان
SEA LIFE FAMILIY

اتاق دو تخته۲۶,۸۸۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۳۵,۹۴۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان
ASTERIA KEREMLIN

اتاق دو تخته۲۷,۲۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۳۵,۹۶۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان
ASKA LARA

اتاق دو تخته۲۸,۳۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۳۵,۶۲۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان
LIMAK LARA

اتاق دو تخته۲۸,۵۶۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۳۵,۹۶۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۹,۳۸۰,۰۰۰ تومان
ADALYA ELITE

اتاق دو تخته۳۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۴۳,۶۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۲۰,۶۰۰,۰۰۰ تومان
CLUB SERA

اتاق دو تخته۳۳,۹۶۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۵۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۲۰,۶۰۰,۰۰۰ تومان
MIRACEL

اتاق دو تخته۳۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۴۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۲۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
TITANIC DLX LARA

اتاق دو تخته۳۶,۶۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۴۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۲۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
GRANADA LUX Belek

اتاق دو تخته۳۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۴۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
TITANIC MARDAN

اتاق دو تخته۴۳,۳۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۵۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۲۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
MAXX ROYAL

اتاق دو تخته۷۰,۵۴۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۹۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۳۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
LARA PALACE

اتاق دو تخته۱۶,۶۴۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۵,۳۲۰,۰۰۰ تومان
SENSETIVE PREMIUM

اتاق دو تخته۲۳,۸۶۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۳۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان
ROYAL TOWER LARA

اتاق دو تخته۲۳,۸۶۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۹,۹۱۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان
ORANGE COUNTY KEMER

اتاق دو تخته۲۴,۵۱۹,۹۹۹ تومان
اتاق یک تخته۳۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان
ORANGE COUNTY BELEK

اتاق دو تخته۲۴,۸۷۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۳۱,۵۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان
SEA LIFE FAMILIY

اتاق دو تخته۲۶,۸۸۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۳۵,۹۴۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان
ASTERIA KEREMLIN

اتاق دو تخته۲۷,۲۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۳۵,۹۶۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان
ASKA LARA

اتاق دو تخته۲۸,۳۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۳۵,۶۲۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان
LIMAK LARA

اتاق دو تخته۲۸,۵۶۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۳۵,۹۶۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۱۹,۳۸۰,۰۰۰ تومان
ADALYA ELITE

اتاق دو تخته۳۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۴۳,۶۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۲۰,۶۰۰,۰۰۰ تومان
CLUB SERA

اتاق دو تخته۳۳,۹۶۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۵۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۲۰,۶۰۰,۰۰۰ تومان
MIRACEL

اتاق دو تخته۳۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۴۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۲۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
TITANIC DLX LARA

اتاق دو تخته۳۶,۶۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۴۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۲۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
GRANADA LUX Belek

اتاق دو تخته۳۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۴۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
TITANIC MARDAN

اتاق دو تخته۴۳,۳۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۵۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۲۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
MAXX ROYAL

اتاق دو تخته۷۰,۵۴۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۹۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت۳۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

نرخ کودک 2 الی 6 سال 1290000 تومان بدون کمیسیون میباشد.
نرخ نوزاد 10000000 تومان بدون کمیسیون میباشد.