با توجه به نوسانات نرخ ارز و بلیط لطفا جهت کانفرم بودن نرخ نهایی با کارشناس مربوطه چک گردد.

تور آنتالیا 6 شب و 7 روز(پرواز خارجی)

ANTALIYA TOUR
کد تور: AYT-01
شروع: پنجشنبه - ۲۵ اسفند ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۲ فروردین ۱۴۰۲
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۲۴ اسفند ۱۴۰۱
کد تور: AYT-02
شروع: جمعه - ۲۶ اسفند ۱۴۰۱
پایان: پنجشنبه - ۳ فروردین ۱۴۰۲
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۲۵ اسفند ۱۴۰۱
کد تور: AYT-03
شروع: شنبه - ۲۷ اسفند ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۴ فروردین ۱۴۰۲
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۲۶ اسفند ۱۴۰۱
کد تور: AYT-04
شروع: یکشنبه - ۲۸ اسفند ۱۴۰۱
پایان: شنبه - ۵ فروردین ۱۴۰۲
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: شنبه - ۲۷ اسفند ۱۴۰۱
کد تور: AYT-05
شروع: دوشنبه - ۲۹ اسفند ۱۴۰۱
پایان: یکشنبه - ۶ فروردین ۱۴۰۲
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: یکشنبه - ۲۸ اسفند ۱۴۰۱
کد تور: AYT-06
شروع: سه شنبه - ۱ فروردین ۱۴۰۲
پایان: دوشنبه - ۷ فروردین ۱۴۰۲
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۲۹ اسفند ۱۴۰۱
کد تور: AYT-07
شروع: چهارشنبه - ۲ فروردین ۱۴۰۲
پایان: سه شنبه - ۸ فروردین ۱۴۰۲
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۱ فروردین ۱۴۰۲
کد تور: AYT-08
شروع: پنجشنبه - ۳ فروردین ۱۴۰۲
پایان: چهارشنبه - ۹ فروردین ۱۴۰۲
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۲ فروردین ۱۴۰۲
کد تور: AYT-09
شروع: جمعه - ۴ فروردین ۱۴۰۲
پایان: پنجشنبه - ۱۰ فروردین ۱۴۰۲
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۳ فروردین ۱۴۰۲
کد تور: AYT-10
شروع: شنبه - ۵ فروردین ۱۴۰۲
پایان: جمعه - ۱۱ فروردین ۱۴۰۲
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۴ فروردین ۱۴۰۲
کد تور: AYT-11
شروع: یکشنبه - ۶ فروردین ۱۴۰۲
پایان: شنبه - ۱۲ فروردین ۱۴۰۲
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: شنبه - ۵ فروردین ۱۴۰۲
کد تور: AYT-12
شروع: دوشنبه - ۷ فروردین ۱۴۰۲
پایان: یکشنبه - ۱۳ فروردین ۱۴۰۲
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: یکشنبه - ۶ فروردین ۱۴۰۲
کد تور: AYT-13
شروع: سه شنبه - ۸ فروردین ۱۴۰۲
پایان: دوشنبه - ۱۴ فروردین ۱۴۰۲
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۷ فروردین ۱۴۰۲
کد تور: AYT-14
شروع: چهارشنبه - ۹ فروردین ۱۴۰۲
پایان: سه شنبه - ۱۵ فروردین ۱۴۰۲
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۸ فروردین ۱۴۰۲
کد تور: AYT-15
شروع: پنجشنبه - ۱۰ فروردین ۱۴۰۲
پایان: چهارشنبه - ۱۶ فروردین ۱۴۰۲
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۹ فروردین ۱۴۰۲
کد تور: AYT-16
شروع: جمعه - ۱۱ فروردین ۱۴۰۲
پایان: پنجشنبه - ۱۷ فروردین ۱۴۰۲
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۱۰ فروردین ۱۴۰۲

جزییات تور

محل حرکت تور: تهران
خدمات تور: بلیط رفت و برگشت با پرواز ترک٫ ترانسفر فرودگاهی ٫۶ شب و ۷ روز اقامت در هتل٫ لیدر فارسی زبان٫ بیمه مسافرتی با پوشش کرونا(زیر ۶۰ سال)

درباره تور

بلیط رفت و برگشت
ترانسفر به فرودگاه
ترانسفر به هتل
تور لیدر فارسی زبان
اقامت در هتل
وعده غذایی
بیمه مسافرتی

کشورهای مورد بازدید:

شهرهای مورد بازدید:

گالری تصاویر