تور آنتالیا 6 شب و 7 روز

تور آنتالیا 6 شب و 7 روزantaliya tour

 • مدت اقامت از ۶ شب و ۷ روز
 • شروع قیمت از ۱۵,۹۹۵,۰۰۰ تومان

شهرهای مورد بازدید

کشورهای مورد بازدید

خدمات تور

 • بلیط رفت و برگشت
 • تور لیدر فارسی زبان
 • ترانسفر بین شهری
 • اقامت در هتل
 • وعده غذایی
 • بیمه مسافرتی

جزئیات تور

 • شهر مبدأ: تهران
 • محل حرکت تور: امام خمینی
 • مدت مرخصی: ۷
برگزار شده پنجشنبه / ۲۶ بهمن ۱۴۰۲ ۶ شب و ۷ روز برگزار شده پنجشنبه / ۳ اسفند ۱۴۰۲ ۶ شب و ۷ روز
کد تور: ayt
تاریخ اعتبار: پنجشنبه / ۲۶ بهمن
پایان: چهارشنبه / ۲ اسفند
کد تور: ayt01
تاریخ اعتبار: پنجشنبه / ۳ اسفند
پایان: چهارشنبه / ۹ اسفند
هتل لارا پالاس آنتالیا
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته۱۵,۹۹۵,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۱,۹۹۴,۹۹۹ تومان
هتل اورنج کانتی کمر آنتالیا
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۱۲ ساعته (ALL)

اتاق دو تخته۲۳,۶۹۵,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۹,۵۹۵,۰۰۰ تومان
هتل اورنج کانتی بلک آنتالیا
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۱۲ ساعته (ALL)

اتاق دو تخته۲۳,۷۹۵,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۹,۵۹۵,۰۰۰ تومان
لیست قیمت رزرو هتل سندر آنتالیا
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۱۲ ساعته (ALL)

اتاق دو تخته۲۴,۴۹۵,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۳۰,۴۹۵,۰۰۰ تومان
هتل رامادا ریزورت لارا آنتالیا
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته۲۵,۵۹۵,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۳۱,۹۹۴,۹۹۹ تومان
فرم رزیدنس کمر اند اسپا آنتالیا
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۱۲ ساعته (ALL)

اتاق دو تخته۲۸,۷۹۵,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۳۸,۵۹۵,۰۰۰ تومان
هتل استریا کرملین پالاس آنتالیا
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته۲۸,۹۹۵,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۳۷,۹۹۵,۰۰۰ تومان
هتل لیماک لیمرا آنتالیا
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۱۲ ساعته (ALL)

اتاق دو تخته۲۹,۴۹۵,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۳۷,۸۹۴,۹۹۹ تومان
هتل شروود اکسکلوسیو لارا انتالیا
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته۳۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۴۱,۹۹۴,۹۹۸ تومان
آی سی هتل گرین پالاس
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته۳۳,۳۹۵,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۴۳,۶۹۵,۰۰۰ تومان
دلفین بی ای گرند هتل آنتالیا
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته۳۵,۴۹۵,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۴۶,۷۹۴,۹۹۹ تومان
دلفین ایمپریال لارا آنتالیا
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته۳۵,۹۹۵,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۴۷,۴۹۵,۰۰۰ تومان
هتل کنکورد دلوکس ریزورت آنتالیا
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته۳۶,۹۹۵,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۵۵,۹۹۴,۹۹۹ تومان
ویاژ بلک
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته۳۸,۹۹۵,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۵۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان
هتل تایتانیک دلوکس لارا آنتالیا
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته۳۹,۲۹۵,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۵۳,۶۹۵,۰۰۰ تومان
هتل گرانادا لاکچری بلک آنتالیا
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته۳۹,۵۹۵,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۵۲,۹۹۵,۰۰۰ تومان
لند آو لجندز کینگدام
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۱۲ ساعته (ALL)

اتاق دو تخته۴۰,۵۹۵,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۵۳,۹۹۵,۰۰۰ تومان
رکسوس داون تان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۱۲ ساعته (ALL)

اتاق دو تخته۴۱,۴۹۵,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۶۱,۵۹۵,۰۰۰ تومان
سوسی لاکچری ریزورت
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته۴۱,۴۹۵,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۶۴,۳۹۵,۰۰۰ تومان
هتل تایتانیک مردان پالاس آنتالیا
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته۴۶,۳۹۵,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۶۳,۳۹۵,۰۰۰ تومان
تایتانیک دلوکس گلف بلک
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته۴۶,۷۹۵,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۶۵,۷۹۵,۰۰۰ تومان
رکسوس پریمیوم بلک
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته۴۷,۷۹۵,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۶۶,۹۹۵,۰۰۰ تومان
کالیستا لاکچری ریزورت
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته۵۱,۵۹۵,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۹۰,۹۹۵,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۶۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۹۲,۲۹۵,۰۰۰ تومان
هتل کولینان بلک
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته۶۵,۷۹۵,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۰۳,۹۹۵,۰۰۰ تومان
هتل مکس رویال گلف ریزورت
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته۷۲,۹۹۵,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان
هتل لارا پالاس آنتالیا
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته۱۵,۹۹۵,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۱,۹۹۴,۹۹۹ تومان
هتل اورنج کانتی کمر آنتالیا
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۱۲ ساعته (ALL)

اتاق دو تخته۲۳,۶۹۵,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۹,۵۹۵,۰۰۰ تومان
هتل اورنج کانتی بلک آنتالیا
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۱۲ ساعته (ALL)

اتاق دو تخته۲۳,۷۹۵,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۲۹,۵۹۵,۰۰۰ تومان
لیست قیمت رزرو هتل سندر آنتالیا
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۱۲ ساعته (ALL)

اتاق دو تخته۲۴,۴۹۵,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۳۰,۴۹۵,۰۰۰ تومان
هتل رامادا ریزورت لارا آنتالیا
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته۲۵,۵۹۵,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۳۱,۹۹۴,۹۹۹ تومان
فرم رزیدنس کمر اند اسپا آنتالیا
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۱۲ ساعته (ALL)

اتاق دو تخته۲۸,۷۹۵,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۳۸,۵۹۵,۰۰۰ تومان
هتل استریا کرملین پالاس آنتالیا
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته۲۸,۹۹۵,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۳۷,۹۹۵,۰۰۰ تومان
هتل لیماک لیمرا آنتالیا
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۱۲ ساعته (ALL)

اتاق دو تخته۲۹,۴۹۵,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۳۷,۸۹۴,۹۹۹ تومان
هتل شروود اکسکلوسیو لارا انتالیا
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته۳۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۴۱,۹۹۴,۹۹۸ تومان
آی سی هتل گرین پالاس
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته۳۳,۳۹۵,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۴۳,۶۹۵,۰۰۰ تومان
دلفین بی ای گرند هتل آنتالیا
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته۳۵,۴۹۵,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۴۶,۷۹۴,۹۹۹ تومان
دلفین ایمپریال لارا آنتالیا
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته۳۵,۹۹۵,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۴۷,۴۹۵,۰۰۰ تومان
هتل کنکورد دلوکس ریزورت آنتالیا
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته۳۶,۹۹۵,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۵۵,۹۹۴,۹۹۹ تومان
ویاژ بلک
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته۳۸,۹۹۵,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۵۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان
هتل تایتانیک دلوکس لارا آنتالیا
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته۳۹,۲۹۵,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۵۳,۶۹۵,۰۰۰ تومان
هتل گرانادا لاکچری بلک آنتالیا
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته۳۹,۵۹۵,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۵۲,۹۹۵,۰۰۰ تومان
لند آو لجندز کینگدام
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۱۲ ساعته (ALL)

اتاق دو تخته۴۰,۵۹۵,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۵۳,۹۹۵,۰۰۰ تومان
رکسوس داون تان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۱۲ ساعته (ALL)

اتاق دو تخته۴۱,۴۹۵,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۶۱,۵۹۵,۰۰۰ تومان
سوسی لاکچری ریزورت
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته۴۱,۴۹۵,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۶۴,۳۹۵,۰۰۰ تومان
هتل تایتانیک مردان پالاس آنتالیا
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته۴۶,۳۹۵,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۶۳,۳۹۵,۰۰۰ تومان
تایتانیک دلوکس گلف بلک
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته۴۶,۷۹۵,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۶۵,۷۹۵,۰۰۰ تومان
رکسوس پریمیوم بلک
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته۴۷,۷۹۵,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۶۶,۹۹۵,۰۰۰ تومان
کالیستا لاکچری ریزورت
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته۵۱,۵۹۵,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۹۰,۹۹۵,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته۶۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۹۲,۲۹۵,۰۰۰ تومان
هتل کولینان بلک
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته۶۵,۷۹۵,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۰۳,۹۹۵,۰۰۰ تومان
هتل مکس رویال گلف ریزورت
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته۷۲,۹۹۵,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته۱۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان

نرخ کودک 2 الی 6 سال 1290000 تومان بدون کمیسیون میباشد.
نرخ نوزاد 10000000 تومان بدون کمیسیون میباشد.