تور 6شب و 7 روز

Antalya
کد تور: ayt
شروع: یکشنبه - ۱۱ مهر ۱۴۰۰
پایان: سه شنبه - ۳۰ آذر ۱۴۰۰
مدت سفر: ۷۹ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۳۰ آذر ۱۴۰۰
ظرفیت: نفر
هتل(ها)اتاق دو تختهاتاق یک تختهانتخاب
۱۴,۵۸۰,۰۰۰ تومان۱۵,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۱۵,۴۳۰,۰۰۰ تومان۱۷,۱۱۰,۰۰۰ تومان
۱۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۳۳۰,۰۰۰ تومان
۱۶,۷۷۰,۰۰۰ تومان۱۹,۱۳۰,۰۰۰ تومان
۱۸,۶۴۰,۰۰۰ تومان۲۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۱۸۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۲,۸۳۰,۰۰۰ تومان
۱۸,۷۹۰,۰۰۰ تومان۲۲,۱۶۰,۰۰۰ تومان
۱۹,۱۳۰,۰۰۰ تومان۲۲,۶۶۰,۰۰۰ تومان
۱۹,۶۳۰,۰۰۰ تومان۲۳,۴۲۰,۰۰۰ تومان
۱۹,۶۳۰,۰۰۰ تومان۲۳,۴۲۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۴۷۰,۰۰۰ تومان۲۴,۶۸۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۴۷۰,۰۰۰ تومان۲۷,۲۱۰,۰۰۰ تومان
۲۱,۳۲۰,۰۰۰ تومان۲۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱,۳۲۰,۰۰۰ تومان۲۵,۹۴۰,۰۰۰ تومان
۲۲,۱۶۰,۰۰۰ تومان۲۷,۲۱۰,۰۰۰ تومان
۲۲,۱۶۰,۰۰۰ تومان۲۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان۲۷,۷۱۰,۰۰۰ تومان
۲۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان۲۷,۷۱۰,۰۰۰ تومان
۲۳,۸۴۰,۰۰۰ تومان۲۹,۷۳۰,۰۰۰ تومان
۲۴,۶۸۰,۰۰۰ تومان۳۴,۱۵۰,۰۰۰ تومان
۲۵,۳۶۰,۰۰۰ تومان۳۵,۳۳۰,۰۰۰ تومان
۲۶,۳۷۰,۰۰۰ تومان۳۳,۵۲۰,۰۰۰ تومان
۳۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان۴۳,۶۲۰,۰۰۰ تومان
۳۳,۹۴۰,۰۰۰ تومان۵۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان
۴۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان۶۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان

جزییات تور

محل حرکت تور: تهران
درجه سختی: متوسط
مدت مرخصی: ۸
خدمات تور: بلیط رفت و برگشت ترانسفر فرودگاهی -۶شب اقامت در هتل -راهنمای فارسی زبان-بیمه مسافرتی
بلیط رفت و برگشت
تور لیدر فارسی زبان
ترانسفر بین شهری
اقامت در هتل
بیمه مسافرتی

کشورهای مورد بازدید:

شهرهای مورد بازدید:

Array
Array