ترسناک ترین مکان دنیا

ترسناک ترین مکان دنیا

همین که بدانید در مکانی 100،000 بدن در زیر سنگ قبرها دفن هستند، و اینکه به علت زیادی مرده ها بسیاری از آنها را در گورهای دسته جمعی عمیق دفن شده اند میتواند شما را بترساند. شما در پراگ هستید ، قلب اروپا.

این نخستین قبرستان یهودی در پراگ نیست، اما به جرات میتوان گفت قدیمی ترین در نوع خود می باشد. اولین و قدیمی ترین تاریخ دفن ذکر شده سال 1439 است و آخرین دفن در 1787 بود.

جالب است بدانید هر گاه که هشدارهای بهداشتی به علت شیوع بیماری ها در پراگ میدانند، دفن ها متوقف میشد و شروع به پاکسازی می کردند و بعد از وضعیت سفید بهداشتی دوباره شروع به دفن یهودیان می کردند.

در این قبرستان حدود 12000 سنگ قبر ایستاده وجود دارد ولی تخمن زده می شود که در زیر آنها حدود 100000 مرده وجود دارد. شما خود را در چنین فضایی تصور کنید. واقعا ترسناک و مخوف می باشد. سفارتخانه های یهودی در سراسر جهان دستور ممنوعیت تخریب این قبرستان ها را صادر کرده اند.

با توجه به اینکه پراگ مرکز یهودیان در اروپای شرقی بود، جای تعجب نیست که برخی از چهره های برجسته در تاریخ یهودی اینجا دفن شده اند. یهودا Loew Ben Bezalel، یک شخصیت مرکزی در افسانه گولم، در زیر یک سنگ بنای زیبا دفن شده که با شن و ماسه رنگارنگ با شیر تزئین شده است. اخترشناس دیوید گنز ستاره داوود نیز در ینجا دفن است.

در طول اشغال نازی ها در چکسلواکی، کنیسه های تاریخی و سایت های دیگر نابود شدند، به طور قطع میتوان گفت حذف آثار فیزیکی فرهنگ یهودیان از آنجا شروع شد. با این حال، قبرستان یهودی و هزاران مصنوعات که توسط موزه یهودی جمع آوری شده، این سرنوشت را از  تاریک به روشن تغییر داد.

امروزه بازدیدکنندگان میتوانند از طریق تورهای ارائه شده توسط موزه یهودی پراگ، به هزاران نفر که در گورستان یهودیان قدیم به خاک سپرده شده اند، ادای احترام کنند.

 

منبع : www.atlasobscura.com

کلمه‌های کلیدی: