در این روستا مردم دندان جلو ندارند

در  آفریقای جنوبی موضوعی است که مردم دندان جلو ندارند. برای درک ریشه های این فرآیند حذف دندان ها، لازم است که نگاهی به تاریخچه تبعیض نژادی در کشور آفریقای جنوبی بیاندازیم. چرا که اصلیت اکثریت افرادی که این کار را مرتکب می شوند، به منطقه کیپ فلتس (Cape Flats) بر می گردد. کیپ فلتس ناحیه ای در حومه شهر است که به کسانی اختصاص داده شده بود که توسط دولت آپارتاید تبعید می شدند.

مردم دندان جلو ندارند

بیشتر کسانی که در کیپ فلتس زندگی می کنند و کسانی که در پروسه حذف دندان های جلو شرکت می کنند، در دسته بندی نژای “رنگین ها” در دوره آپارتاید قرار می گرفتند. اگر چه این تقسیم بندی به وضوح ظالمانه و گیج کننده است ولی در واقع در آن زمان، دولت نژاد پرست آفریقای جنوبی خیل عظیمی از مردمش را در این تقسیم بندی قرار داده بود. امروزه بسیاری از بومیان آفریقای جنوبی ادعا می کنند که این دوران دوباره به کشورشان باز گشته است! به نظر می رسد که آن ها اصطلاح رنگین ها را پذیرفته اند و شاید به همین خاطر است که دندان های جلوییشان را می کشند.

مردم دندان جلو ندارند

با این حال، این عمل در میان این گروه به طور گسترده انجام نمی شود و فقط برخی از آن ها هنوز خودشان را به این حال و روز می اندازند. ولی همین تعداد اندک هم کافیست تا خیلی ها بخواهند بدانند که دلیل این کشیدن دندان ها چیست؟ با این حال، علی رغم تمامی مطالعات رسمی در این زمینه، تحقیقات میدانی و مردمی، مقالات بومی و اطلاعات افسانه ای آفریقا، هنوز هم دلیل این کار به درستی تعبیر نشده است. حتی کسانی که درباره مردم دندان جلو ندارند هم هر کدام دلیل متفاوتی را بیان می کردند.

مردم دندان جلو ندارند

یک افسانه شهری مشهور در کیپ تاون وجود دارد که می گوید کشیدن دندان های جلو در این شهر، از درون زندان های آن نشات گرفته است. جایی که رهبران گروه های تبهکار، دندان های جلوی زیر دستانشان را می کشیدند. اگرچه ممکن است این افسانه کمی به حقیقت نزدیک باشد ولی شاید بتوان ریشه این کار را در قرن ۱۷ میلادی جست و جو کرد. یعنی زمانی که بردگان برای مقابله با اربابانشان دندان های خود را می کشیدند، چرا که ارزش هر برده به سلامت دهان و دندانش بستگی داشت.

مردم دندان جلو ندارند

به نظر می رسد که امروزه ریشه های این کار فراموش شده است و این کار بیشتر به صورت یک رسم در آمده و شاید به خاطر مد باشد! خواننده رپ آفریقایی Isaac Mutant در سال ۲۰۱۲ در اینباره گفت که کشیدن دندان های جلو برای ارضای هواهای نفسانی، چیزی بیش از یک گرایش است و برای برخی به یک سبک زندگی تبدیل شده است! و همواره به عنوان بخشی از فرهنگ رنگین ها شناخته می شود.

مردم دندان جلو ندارند

مستندی درباره این موضوع با نام “Cape Town Passion Gap” در یوتیوب منتشر شده که از برخی از دلایل این کار پرده برداشته است. دلایل این کار در این مستند دلایلی متفاوتند، از جمله رسیدگی به ظاهر و مد و بهتر بوسیدن! برخی دلیل این کارشان را نمی دانند و بعضی دیگر این کار را می کنند تا به جای دندان های اصلیشان دندان مصنوعی کار بگذارند!

امروزه برای درک بهتر این عمل مطالعات بیشتری صورت گرفته است. طبق گزارش موسسه بهداشت دهان و دندان آفریقای جنوبی که با انجام مصاحبه با ۲۱۶۷ نفر از این مردم بدست آمده است، بیشتر دلایل از این قرار بود: لبخند بهتر، بوسیدن بهتر، روابط بهتر و سوت زدن بلندتر!

مردم دندان جلو ندارند

اگرچه مستندهایی از قبیل Cpae Town Passion Gap از این کار به عنوان یک تصمیم نادانسته و از روی شور ونشاط جوانی یاد می کند، ولی بسیاری از متخصصان بهداشت دهان و دندان و دندان پزشکان نسبت به این کار شدیدا هشدار داده اند. از بین بردن دندان های جلو، نه تنها غذا خوردن را مشکل می کند، بلکه ممکن است باعث ایجاد عفونت در بدن شخص شود. مخصوصا وقتی این کار توسط افرادی غیر متخصص انجام شود یا دندان طلا به جای آن کاشته شود. عفونت دندان ها، ممکن است به قسمت های دیگر بدن منتقل شود یا باعث ریختن تمامی دندان های فرد گردد.

علی رغم تمامی این هشدارها و اینکه اکثر دندان پزشک های رسمی این کار نمی کنند، باز هم هستند مردمی که دندان جلو ندارند. بسیاری از کارفرمایان هم از استخدام افرادی که دندان های جلویشان را می کشند خودداری می کنند. با این حال این عمل، در بین بسیاری از ماهی گیران رانندگان تاکسی، تبهکاران و حتی ستارگان ورزشی و خوانندگان مشاهده می شود.

منبع: theculturetrip.com

 

کلمه‌های کلیدی: