گردهمایی مردگان در پاریس

پایتخت کشور فرانسه، شهر پاریس است که یکی از شهرهای پیشرفته جهان در زمینه‌ اقتصاد، فرهنگ، هنر، سیاست، مد و علم است. رودخانه سن این شهر را به دو نیم تقسیم کرده است. در زیر این شهر ۱۲ میلیون نفری، دنیایی تاریک و زیرزمینی باقی مانده که ۶ میلیون از ساکنان قبلی این شهر را در خود جای داده است. این مکان در واقع دخمه های پاریس با تلفظ انگلیسی Catacombs of Paris هستند، که شامل تونل هایی به طول چندصد کیلومتر می شوند و سراسر آن ها پر از استخوان مردگان است.

گردهمایی مردگان در پاریس

این تونل و دخمه ها در واقع معادن آهنگ آهنک بودند که در اطراف شهر قرار داشتند. از زمان روم باستان از این معادن و سنگ های آهنگ برای ساخت و ساز استفاده می شده است. اما بعد از نیمه ی دوم قرن هجدهم بود که معدن قدیمی (که اکنون از دیگر در وسط شهر قرار دارد) تغییر کاربری داد و پاریسی ها مردگان خود را به آنجا منتقل می‌کردند. در قرن ۱۸م،‌ گورستان های پاریس مانند Les Innocents  که در واقع بزرگترین گورستان این شهر است، خیلی پر و شلوغ شده بودند و تدفین های نامناسبی صورت میگرفت که برخی از قبرها حتی پوشیده نبودند، یا جسدهایی را خاک بیرون میزدند. بنابراین ساکنین اطراف این گورستان از تعفن ایجاد شده توسط اجساد این گورستان و بیماری های ایجاد شده شکایت کردند.

گردهمایی مردگان در پاریس

در سال ۱۷۶۳ لوئی پانزدهم دستور ممنوعیت تمامی تدافین در شهر را صادر کرد. ولی کلیسا با این امر موافق نبود و با دستور لوئی مخالف کرد. بنابرین، اتفاقی نیوفتاد. این شرایط تا سال ۱۷۸۰ ادامه داشت تا اینکه بارانی طولانی و شدید در پاریس بارید و در نتیجه ی آن دیواره ای از این گورستان فرو ریخت و جنازه های زیادی از خاک بیرون آمدند. در این زمان بود که مقامات مجیور بودند چاره ای بیندیشند.

گردهمایی مردگان در پاریس

در سال ۱۷۸۶ بود که پاریسی ها تصمیم گرفتند از این معادن به عنوان دخمه یا همان کاتابک استفاده کنند. جایی که امروزه آن را به عنوان دخمه مردگان پاریس می‌شناسیم. دو سال طول کشید تا تمامی استخوان های قبرستان اصلی پاریس را به این دخمه ها منتقل کنند. در طی ۲ دهه ی بعد، تمامی استخوان های اجساد گورستان های اطراف پاریس به این دخمه ها منتقل شدند. البته، بعد از انقلاب فرانسه، دفن اجساد افراد تازه فوت شده در این دخمه ها هم شروع شد.

گردهمایی مردگان در پاریس

در سال ۱۸۵۹، در طی دوران بازسازی پاریس توسط بارون اوسمان ، آخرین مرحله جابجایی استخوان های اجساد به این دخمه ها هم انجام شد و این کار در سال ۱۸۶۰ به پایان رسید. هفت سال بعد، این دخمه ها برای بازدید عموم باز شدند. در کل، این دخمه ها به طول بیش از ۳۰۰ کیلومتر در زیر شهر پاریس قرار دارند. اگرچه این دخمه ها امروزه برای بازدید عموم مردم باز هستند، اما فقط به قسمت های محدودی از این شبکه دخمه ها دسترسی خواهند داشت. از سال ۱۹۵۵، بازدید از سایر بخش های این دخمه ها غیرقانونی شده است.

گردهمایی مردگان در پاریس

 

کلمه‌های کلیدی: