دره توپ های سنگی قزاقستان

دره توپهای سنگی یکی از جاذبه های گردشگری قزاقستان می باشد که کمتر کسی میداند چنین چیزی وجود دارد. در تورهای قزاقستان می توانید از لیدر محلی تور قزاقستان بخواهید شما را به دره توپ های سنگی ببرند.

در این دره‌ی شگفت‌انگیز تعداد بی‌شماری ساختار‌های سنگی گرد و بسیار شبیه به توپ دیده می‌شود که منطقه‌ی وسیعی از زمین‌های استپ را پوشانده‌اند. این سنگ‌های گرد، اندازه‌های متفاوتی دارند اما قطر اکثر این سنگ‌ها به ۳ الی ۴ متر می‌رسد.

تصور می‌شود که این توپ‌های سنگی، توده‌های فشرده‌ای بوده‌اند که از ته‌نشین شدن مواد معدنی و رسوبی بوجود آمده‌اند. سپس این توده‌های فشرده در اثر سخت شدن به این توپ‌های سنگی تبدیل شده‌اند.

این توده‌‌های رسوبی اغلب شکل کروی دارند و معمولا در سنگ‌ها و خاک‌های رسوبی شکل می‌گیرند. بر طبق نظریات زمین‌شناسی، مواد رسوبی در اطراف یک هسته‌ی مرکزی سخت انباشته شده و سپس طی فرآیندی فشرده شده و این توپ‌های سنگی را بوجود آورده است. در تور قزاقستان شما به اینجا می روید.

تصور می‌شود که این توپ‌های سنگی، توده‌های فشرده‌ای بوده‌اند که از ته‌نشین شدن مواد معدنی و رسوبی بوجود آمده‌اند. سپس این توده‌های فشرده در اثر سخت شدن به این توپ‌های سنگی تبدیل شده‌اند. این توده‌‌های رسوبی اغلب شکل کروی دارند و معمولا در سنگ‌ها و خاک‌های رسوبی شکل می‌گیرند.

بر طبق نظریات زمین‌شناسی، مواد رسوبی در اطراف یک هسته‌ی مرکزی سخت انباشته شده و سپس طی فرآیندی فشرده شده و این توپ‌های سنگی را بوجود آورده است.