در هنگام آتش سوزی موتور هواپیما چه کنیم ؟

یکی از خطرات مسافرت هوایی ، همین موضوع آتش گرفتن موتور هواپیماست. البته خطرات دیگری هم سفرهای هوایی را تهدید میکند ولی همین موضوع شاید برای خیلی ها ترسناک و غیر قابل باور باشد. البته این موضوع دیگر موضوعی نادر تلقی می شود.

صنعت هواپیما سازی پیشرفت های گسترده ای داشته که تقریبا مشکلات در هواپیما را هنگام به صفر می رساند. موتور هواپیما بارها و بارها تست های مختلفی را پشت سر می گذارد. ولی باز هم شاید اتفاقی بیوفتد.

حال باید بدانیم که وقتی در هواپیما نشسته ایم و به یکباره متوجه آتش گرفتن یکی از موتورهای هوپیما میشویم، چه باید بکنیم؟

جالب است بدانید نتیجه بررسی های هواپیماهای حادثه دیده در سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۲ مشخص گردیده است که از ۲۵۰ سقوط هواپیما، فقط دلیل دو مورد از سقوطها ها آتش سوزی موتور هواپیما بوده است. همانگونه که گفته شد آتش سوزی موتور هواپیما اتفاق نادری است و اگر هم اتفاق بیوفتد خلبان کارهای زیادی میتواند برای مقابله با آتش سوزی انجام دهد.

خاموش کردن موتور هواپیما در حین آتش سوزی

اولین و مهم ترین کاری که خلبان باید انجام دهد خاموش کردن موتور هواپیما می باشد تا با نرسیدن سوخت به موتور، آتش گسترده تر نشود. مرحله بعدی استفاده از خاموش کننده هاست . اگر آتش فقط محدود به همان قسمت موتور باشد با این اقدامات آتش خاموش می شود.

عکس العمل مسافران برا دیدن موتور آتش گرفته

باید این را بدانید که هر اتفاقی در هواپیما رخ میدهد اولین اقدام مسافران باید رعایت خونسردی و عدم همهمه باشد. در این شرایط مسئولین و خلبان می توانند به اوضاع مسلط شوند و هواپیما را به سلامت بر زمین بنشانند. پس مهمترین کار مسافران حفظ خونسردی میباشد. بعد از حفظ خونسردی باید به دقت به حرفهای مسئول پرواز گوش داد تا شاید بتوانیم کمکی کنیم.

هواپیما با یک موتور هم میتواند پرواز کند

نکته خیلی جالب هواپیماهای امروزی این است که این پرندگان میتوانند با یک موتور پرواز کنند و حتی بدون موتور هم فرود سالمی داشته باشند. پس جای هیچ نگرانی نیست،  آسوده باشد.

منبع : www.telegraph.co.uk

 

کلمه‌های کلیدی: