تقویم روزشمار چینی

بسیاری از کشورها در زمانی تقویم جامعی در دنیا وجود نداشته‌است، نیاز به وجود تقویم روزانه برای ثبت وقایع رسمی و تعطیلات حس میشده‌است. کشور چین هم به مانند یکی از این کشورها در دوران‌های مختلف دارای این تقویم بوده و مردم این کشور از آن استفاده میکردند. امروز با وجود تقویم‌های قبول شده از طرف کشورها که شامل تقویم میلادی، شمسی و قمری میباشد، دیگر آن روزشمارهای قدیمی کاربردی ندارند. به همین منظور مردم چین هنوز برای اجرای مراسم باستانی و تعطیلی‌های مهم کشور خود از تقویم روزشمار چینی استفاده می‌کنند اما برای کسب و کار و ارتباط با دنیا، تقویم‌های مرسوم حال حاضر کاربرد بیشتری دارند. با ایلیا گشت همراه باشید تا شما را با تقویم روزشمار چینی آشنا کنیم.

تقویم چینی

تاریخچه

تقویم چینی توسط بسیاری از سلسله‌های چین باستان بسط و توسعه یافته‌است ولی تقویم فعلی در سال ۱۰۴ قبل از میلاد در زمان امپراطوری وئو Wu از سلسلۀ هان Han تنظیم و تهیه گردید. این تقویم، تقویم تای چو Taichu نامیده شد و همان تقویم چینی است که امروزه ما از آن استفاده می‌کنیم.

 

 

حیوانات و اسامی سال ها

برای هرسال در تقویم چینی نام یک حیوان نهاده شده‌است، مثلا سال ۲۰۱۲  «سال اژدها» بود. سالها بر اساس نام ۱۲ حیوان، نام گذاری می‌شوند، هر ۱۲ سال دوباره این چرخه تکرار می‌شود. چینی‌ها براین باور بودند که شخصیت هر فردی، بسته به این که در چه سالی متولد شده باشد، دارای ویژگی‌های مربوط به حیوانی است که سال به نام او نام گذاری شده است. اسامی این حیوانات و مفهوم هریک از آن‌ها بدین قرار است:

سال موش: سالهای ۱۹۶۰، ۱۹۷۲، ۱۹۸۴، ۱۹۹۶ و ۲۰۰۸
ویژگی‌های شخصیتی : بامحبت و خوشرو، زیرک و حیله گر، بامزه ، باوفا
سازگار با متولدین سال های اژدها و میمون و ناسازگار با متولدین سال اسب

سال گاو: سالهای ۱۹۶۱، ۱۹۷۳، ۱۹۸۵، ۱۹۹۷، ۲۰۰۹
ویژگیهای شخصیتی: سخت کوش، جدی، صبور، مسئولیت پذیر
سازگار با متولدین سالهای مار و خروس و ناسازگار با متولدین سال گوسفند

سال ببر: سالهای ۱۹۶۲، ۱۹۷۴، ۱۹۸۶، ۱۹۹۸، ۲۰۱۰
ویژگیهای شخصیتی: پرخاشجو، شجاع، جاه طلب، پرشور و جدی
سازگار با متولدین سال های سگ و اسب و ناسازگار با متولدین سال میمون

سال خرگوش: سالهای ۱۹۶۳، ۱۹۷۵، ۱۹۸۷،۱۹۹۹، ۲۰۱۱
ویژگیهای شخصیتی: دوست داشتنی، خوش شانس، مهربان، حساس
سازگار با متولدین سال های گوسفند و خوک و ناسازگار با متولدین سال خروس

سال اژدها: سالهای ۱۹۶۴، ۱۹۷۶، ۱۹۸۸، ۲۰۰۰، ۲۰۱۲
ویژگیهای شخصیتی: خردمند، قدرتمند، پرانرژی، پرجذبه
سازگار با متولدین سال های میمون و موش و ناسازگار با متولدین سال سگ

سال مار: سالهای ۱۹۶۵، ۱۹۷۷، ۱۹۸۹، ۲۰۰۱، ۲۰۱۳
ویژگیهای شخصیتی: باهوش، حسود، تحلیلگر، سخاوتمند
سازگار با متولدین سال های خروس و گاو و ناسازگار با متولدین سال گراز

سال اسب: سالهای ۱۹۶۶، ۱۹۷۸،۱۹۹۰، ۲۰۰۲، ۲۰۱۴
ویژگیهای شخصیتی: اهل سفر، جذاب، کم حوصله، دوست داشتنی
سازگار با متولدین سال های ببر و سگ و ناسازگار با متولدین سال موش

سال گوسفند (بز): سالهای ۱۹۶۷، ۱۹۷۹،۱۹۹۱، ۲۰۰۳
ویژگیهای شخصیتی: خلاق، خجالتی، دلسوز، نگران
سازگار با متولدین سال های خرگوش و خوک و ناسازگار با متولدین سال میمون

سال میمون: سالهای ۱۹۶۸، ۱۹۸۰،۹۹۲۱، ۲۰۰۴
ویژگیهای شخصیتی: مبتکر، پرانرژی،موفق
سازگار با متولدین سال های اژدها و موش و ناسازگار با متولدین سال ببر

سال خروس: سالهای ۱۹۶۹، ۱۹۸۱،۹۹۳۱، ۲۰۰۵
ویژگیهای شخصیتی: درستکار، تمیز، کاری و اهل عمل، مغرور
سازگار با متولدین سال های مار و گاو و ناسازگار با متولدین سال سگ

سال سگ: سالهای ۲۰۰۶،۱۹۹۴،۱۹۸۲،۱۹۷۰،۱۹۵۸
ویژگیهای شخصیتی: وفادار، درستکار، حساس، دمدمی
سازگار با متولدین سال های ببرو سگ و ناسازگار با متولدین سال اژدها

سال گراز: سالهای ۲۰۰۷،۱۹۹۵،۱۹۸۳،۱۹۷۱،۱۹۵۹
ویژگیهای شخصیتی: باهوش، صمیمی ، کمال طلب، نجیب
سازگار با متولدین سال های خرگوش و گوسفند (بز) و ناسازگار با متولدین سال گراز

افسانه سال های چینی

براساس افسانه های کهن چینی ترتیب حیوانات در تقویم توسط یک مسابقه تعیین گردیده است. حیوانات برای عبور از عرض رودخانه با یکدیگر مسابقه دادند و ترتیب قرار گرفتنشان در تقویم براساس مقامی که در مسابقه به دست آوردند، تعیین شد. موش در مسابقه اول شد، چون سوار بر پشت گاو بود و در آخرین لحظه از پشت گاو پایین پرید و مسابقه را برد.

عناصر پنجگانه

برای هر سال یک عنصر وجود دارد. چوب، آتش، خاک، فلز و آب پنج عنصری هستند که طی هر سال می‌چرخند.

تعطیلات – هنوز هم تاریخ تعطیلات مهم چینی بر اساس تقویم چینی تعیین می‌شود. این تعطیلات عبارتند از سال نو چینی، جشنواره فانوس، جشنواره قایق اژدها، جشنواره دو هفتم (یعنی فستیوال روز هفتم از ماه هفتم تقویم چینی) Night of Sevens، جشنواره روح، جشنواره نیمه پاییز، جشنواره نقطه انقلاب زمستانی Winter Solstice Festival

نکات جالبی در خصوص تقویم چینی

گربه در مسابقه تقویم چینی سیزدهم شد. او هم مثل موش بر پشت گاو نشسته شده بود ولی موش او را به داخل آب هل داد و او نتوانست مقامی در مسابقه و به دنبال آن در تقویم به دست آورد. آغاز سال نو چینی در فاصله بین ۲۱ ژانویه و ۲۱ فوری هر سال واقع می‌شود. زیرا براساس گردش خورشید و ماه تعیین می گردد. تقویم دارای ۱۲ ماه قمری است و هر ماه قمری ازنیمه شب روزی که ماه تاریک می شود، آغاز می شود. وقتی ۱۲ حیوان یادشده با ۵ عنصری که ذکرشان رفت، ترکیب شوند تقویم چینی یک دوره ۶۰ ساله امتداد می‌یابد. هر ماه قمری ۲۹ یا ۳۰ روز است و هر چند سال یکبار یک ماه به ماه های معمول تقویم اضافه می‌شود تا  تقویم چینی با تقویم شمسی از لحاظ طول زمان برابر گردد.

کلمه‌های کلیدی: