پلکان وسل نیویورک

پلکان وسل نیویورک

شرح

پلکان وسل نیویورک اخیراً در منطقه ی Hudson Yards نیویورک افتتاح شده است. این پلکان توسط « توماس هیترویک »،  معمار شناخته شده ی انگلیسی انجام شده است.

وی این مجسمه ی غول آسای شهری به شکل لانه ی زنبور را به عنوان فضای شهری در قلب نیویورک تعبیه کرده است. وی از طریق این پروژه، خوانش نوینی از فضاهای شهری اجتماع پذیر ارائه کرده است.

به عقیده ی وی، فضاهای شهری، به جای اینکه مسطح و منفعل باشند، می توانند سه بعدی و دارای قابلیت برقراری دیالوگ فعالانه با مردم باشند.

طراحی پلکان

مردم گاهی از ما می پرسند که این برای چیست؟ آیا این یک نظرگاه است؟ به کدام منظره باید نگاه کنیم؟ اما باید در نظر داشت که این یک مجسمه نیست؛ یک اثر هنری هم نیست؛ هرچند تا اندازه ای با این مفاهیم سر و کار دارد. در واقع اما طراحان این پلکان به این پروژه به عنوان یک مبلمان (شهری) نگریسته اند که کاربرد آن در طول زمان ممکن است ارتقاء و تکامل پیدا کند.

به طور کلی می توان اذعان کرد که استودیو Heatherwick، این پروژه را با هدف ایجاد فضای جمعی گسترش یافته در سه بعد و با الهام از دیواره های پلکانی تاریخی در رم و هندوستان در جهت ایجاد نوعی آمفی تئاتر طراحی کرده است. نتیجه ی این این عوامل، ایجاد حجمی مارپیچ و درهم تنیده از راهروهای باریک پلکانی در کنار پاگردهایی که آن ها را به یکدیگر متصل می سازد بوده است. همچنین به این دلیل که طراحان نمی خواستند این بنا، در تراز همکف مساحت زیادی اشغال کند، آن را به گونه ای طراحی نمودند که مدول عناصر آن، همزمان با افزایش ارتفاع بزرگتر شده و مساحت اشغال شده ی آن را در ترازهای بالاتر افزایش می دهند. در ذیل تعدادی از اسکیس ها و منابع الهام موثر در روند طراحی این پروژه را می بینیم.

وسل 15 مارس 2019  رسما افتتاح شد. این پروژه، مردم را به بازدید از این سازه ی پلکانی مارپیچ 46 متری در قلب نیویورک فرا می خواند.

بازدید کنندگان، از ساعت 12 ظهر به بعد و به طور رایگان امکان بازدید از این سازه را دارند. این اثر هنری، به طور کلی مشتمل بر تعدادی پاگرد و ردیف های پله ی مابین آن است.

مردم بر روی ردیف پله ها و پاگردهای این سازه ی پلکانی، امکان بازدید از مناظر اطراف، صحبت کردن، گفت و گو با دوستان و ایجاد تعامل اجتمعی با یکدیگر را خواهند داشت. این اثر هنری، به طور کلی مشتمل بر تعدادی پاگرد و ردیف های پله ی مابین آن است.

موقعیت هتل

دیدنی‌های نزدیک