برج جمجمه صربستان

شرح

برج جمجمه صربستان از نامش پیداست که یک جاذبه تاریخی عادی نیست بلکه جایی است که در آن تاریخ، در چهره جمجمه های به کار رفته به نمایش آمده است. پس اگر از جمله افرادی هستید که از دیدن اسکلت و جمجمه واقعی انسان ترس دارید شاید این برج مکان مناسبی نباشد که به آن علاقه نشان دهید چون داستان آن نیز به اندازه تصویرش دردناک و وحشتناک است.

برج جمجمه در سال 1809 توسط یک ژنرال ترک به نام هورشی پاشا در شهر نیس (Nis) صربستان بنا شد. سال 1809 نقطه عطفی در رشد و استقلال مردم این کشور محسوب میشود و آنها نمیخواستند زیر سلطه عثمانی ها باشند. بنابراین اولین قیام آنها بر علیه عثمانی ها در همان سال صورت گرفت. سربازان شورشی صربستان با 36000 سرباز ترک در شهر جنوبی نیش مواجه شدند. با توجه به اینکه تعداد سربازان ترک خیلی بیشتر از آنها بود اما به جای فرار کردن یا تسلیم شدن به مبارزه پرداختند. گر چه شورشی های صربستان در این جنگ شکست خوردند اما عثمانی ها نیز تعداد زیادی از سربازان خود را در این جنگ از دست دادند.

پس از این جنگ ، فرمانده ترک ها هورشی پاشا تصمیم می گیرد تا برای جلوگیری از شورش های دوباره ایی که ممکن است صرب ها انجام دهند کاری ترسناک انجام دهد تا برای تمام مردم این کشور درس عبرتی باشد. او دستور می دهد سر سربازان کشته شده صرب را از بدن جدا کنند و به عنوان نماد پیروزی ارتش ترک به استانبول بفرستند. سپس از جمجمه های آنها برجی در شهر نیش ساخت تا با این کار به مابقی شورشی های صربستان بفهماند که چه سرنوشتی انتظارشان را می کشد.

به طور کل 952 جمجمه در ساخت این برج به کار رفت. جمجمه ها در 56 ردیف و در هر ردیف 17 عدد در هر سوی برج قرار گرفته بوند و سر فرمانده شورشی ها نیز در بالاترین نقطه برج قرار گرفته بود. اگرچه در ابتدا این کار زخم روانی عمیقی در شورشی های صرب ها ایجاد کرد اما در نهایت به نتیجه ای که می خواستند نرسیدند چرا که صربستانی ها یکبار دیگر در سال 1815 شورش کردند و این بار توانستند جنگ را با موفقیت به پایان برسانند و استقلال خود را در سال 1830 بدست بیاورند.

خیلی سریع پس از این پیروزی ، جمجمه های سربازان به خانواده هایشان بازگردانده شد تا آنها را در مراسمی مناسب که حقشان میباشد دفن کنند. امروزه 58 جمجمه در این برج باقی مانده است. اما این برج همچنان پابرجا است و آن را خراب نکردند بلکه از آن بعنوان نماد شجاعت ملی و رنج هایی که مردم این کشور تحمل کرده اند در تاریخ یاد میشود.

موقعیت هتل

کشور: صربستان
شهر: نیش | Niš

دیدنی‌های نزدیک