سنگ نوشته آشوری ایلام

معرفی سنگ نوشته آشوری ایلام

شرح

سنگ نوشته آشوری ایلام

سنگ نوشته ها بخشی از تاریخ  کهن کشور ما هستند که با حکاکی و حجاری خاص خود روایتگر زندگی و حکومت گذشتگان هستند. استان ایلام با داشتن سنگ نوشته های متعدد از دورانهای مختلف تاریخی یکی از مناطق ویژه کشور از این لحاظ است که هر یک روایتگر بخشی از تاریخ کهن استان و دوره های دیگر است. یکی از مهم ترین آثار تاریخی استان ایلام ، سنگ نوشته آشوری  یا نقش برجسته گل‌گل است که در 8 کیلومتری شهر ملکشاهی و بر دیوار شرقی تنگه ی کوچکی که روستای گل گل در فاصله 25 کیلومتری شهر ایلام در دهانه آن استقرار یافته، قرار دارد. این سنگ نوشته مربوط به زمان آشور بانیپال؛ پادشاه مقتدر آشوری بوده و یادگاری از حمله و تصرف این منطقه توسط سلسله آشوری در هزاره های قبل از میلاد است.

شکل عمومی کتیبه

شکل عمومی کتیه یک مستطیل به ابعاد 135×90 سانتی متر است که در وسط آن نقش نیم رخ و تمام قد پادشاه آشوری به صورت برجسته قرار دارد که کلاهی مخروطی و ردایی بلند تا روی پاها بر تن دارد و شمشیری به نشانه قدرت، در دست دارد. در پشت سر این شخص تصویری از هلال ماه دیده می شود که به حمایت از پادشاه آشوری برخاسته و به او کمک نمودند تا در جنگ پیروز شده و قلمروی کاسی ها را فتح نمایند.

 این سنگ نوشته آشوری در سال 1973 میلادی توسط آقای واندنبرگ ترجمه شده است. متن کتیبه ابتدا به عمق متوسط 5/2 سانتی متر تراش خورده و طی آن نقش برجسته ی پادشاه را فراهم ساخته اند و سپس به نقر خطوط میخی آشوری در سطرهای افقی بر تمام سطح کتیبه و نقش برجسته پرداخته اند و هر سطر را با خطی کنده و افقی از سطر بعدی مجزا کرده اند.

اینکه این کتیبه مربوط به کدام پادشاه آشوری است به درستی معلوم نیست و عده ای آن را متعلق به آشور بانی پال که سرزمین ایلام قدیم را متصرف و در نهایت موجب انقراض آنها گردید دانسته و عده ای آن را مربوط به سارگن دوم پادشاه آشوری می دانند که وی نیز نواحی شمال غرب و قسمتهایی از غرب ایران تا دریاچه ارومیه را به تصرف درآورد.

آنچه از متن سنگ نوشته استناد می شود این است که آشوریها همواره چشم طمع به نواحی شرقی حکومت خود یعنی سرزمین ایلامیها داشته و هر زمان که زمینه فراهم می شد حمله را آغاز می کردند و این روند به صورت فرهنگ ستیزه گری به فرزندان شاهان منتقل می شد و چهره پادشاه آشوری که رو به سرزمین ایلام حکاکی و نقر شده خوی جنگجویی و طمع همیشگی آنان به این دیار را به نمایش می گذارد.

موقعیت هتل

کشور: ایران | Iran
شهر: ایلام

دیدنی‌های نزدیک