موزه دریای پانونی میسکلک

موزه دریای پانونی میسکلک

شرح

موزه دریای پانونی میسکلکPannon tenger Múzeum” بزرگترین موزه تاریخ طبیعی در منطقه ی میسکلک ،مجارستان بشمار میرود . بهمراه موزه هرمان اتو از میسکلک ، مجموعه و نمایشگاه های جغرافیایی و تاریخ طبیعی است . دو نمایشگاه دائمی وی با عنوان “مسیرهای جنگلهای ماقبل تاریخ ، جنگل و عصر درخت سرو تنیس Bükkábrány” و “Minerals Carpathian” میباشند .

موزه دریای Pannonian

موزه دریای Pannonian جدیدترین محل  وسالن نمایشگاه ی  در مجموعه موزه هرمان اتو است . این نمایشگاه را می توان در دو طبقه عمیق در زیر زمین مشاهده کرد. بازدید کنندگان می توانند با چرخاندن “مسیرهای جنگلی” در یک محیط بازیگوش ، تاریخچه واقعی باتلاق های Bükkábrány 7 میلیون ساله را کشف کنند . ماجراهای جالب جغرافیایی قول می دهد بقایای حیوانات و گیاهان بدوی ، میمون معروف Rudibánya ، اسرار سرخپوشی مغناطیسی یا عملکرد آتشفشان ها را مطالعه کند.

نمایشگاه عنوان مسیرهای پیش از تاریخ – موزه دریای پانونی میسکلک

موضوع اصلی نمایشگاه با عنوان مسیرهای پیش از تاریخ ، سیلوهای باتلاقی در میسکلک است که حداقل در هفت میلیون سال قدمت در Bükkábrány یافت شده است ، که یکی از قدیمی ترین درختان در جهان است . گنجینه های دیرینه شناسی سایت Palaeological Rudabánya نیز در معرض نمایش گذاشته شده است .

نمایشگاه دائمی “Minerals Carpathian

نمایشگاه دائمی “Minerals Carpathian” از 19،000 مواد معدنی موجودی و صخره ، که ارائه یک کانی شناسی کامل از حوضه کارپات را مشاهده خواهید گرد . و همچنین بقایای 10 میلیون ساله Rudapithecus hungaricus anapithecus با نام مستعار Rudi  (میمون معروف جهان) نیز در این مکان یافت می شود .
موزه دریای Pannonian سیرهای باتلاقی 7.5 میلیون ساله از Bükkábrány ، تشکیل حوضه کارپات ، اکتشاف میمون رودومانیا و مواد معدنی کارپات را به نمایش می گذارد.

در جدیدترین نمایشگاه دائمی تاریخ زمین شناسی و طبیعی و دیرینه شناسی در ساختمان نمایشگاه دریا Pannon بیایید و سعی کنید همه چیز را در پی سفر تحقیقاتی که دچار سانحه شده است کشف کنید.

میتوان تنه ها ، تجهیزات ، نقشه ها و یادداشت های آنها را که برای سفر 185 میلیون ساله خود با خود بردند را کشف کنید . و همچنین مطمئن شوید که هرچه از دایناسورها می دانید ، اطلاعات جدید و جالبی که در آنجا خواهید دید .

موقعیت هتل

دیدنی‌های نزدیک