موزه ی تاریخ طبیعی اصفهان

موزه تاریخ طبیعی اصفهان

شرح

موزه تاریخ طبیعی اصفهان | Natural History Museum of Isfahan

موزه تاریخ طبیعی در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۶۷در شهر اصفهان  به منظور نشان دادن نمونه هايی از آثار طبیعی اعم از بي جان و جان دار، در يكي از بناهاي باستاني عصر تيموريان به نام تالار تيموري، راه اندازی گردید. هدف اساسی از تاسیس موزه تاریخ طبیعی اصفهان ضمن بالا بردن سطح دانش و اطلاعات عمومی جامعه درباره عالم حیات و عظمت جهان آفرینش و قدرتمندی خالق یكتا ، حفظ میراث ارزنده طبیعی كشور از غارت و تخریب ، جبران كمبود وسایل كمك آموزشی ، حفظ سلامت جامعه از طریق ایجاد محیطی سالم و تفریحی ، فراهم آوردن زمینه های تحقیق در علوم طبیعی و كمك به افزایش جاذبه های توریستی كشور و شهر اصفهان می باشد .

جامعیت و تنوع نمونه ها در موزه

این موزه از نظر جامعیت و تنوع نمونه ها در زمینه های علوم طبیعی ، توجه خاص به جنبه های آموزشی و علمی آن در سطوح گوناگون آموزشی و دارا بودن مجموعه كم نظیر در پاره ای از بخشهای علوم زیستی بخصوص مجموعه اسفنجهای نواحی استرالیا صدف های اقیانوس كبیر و اطلس و سنگواره های ادوار گذشته در ایران منحصر و ویژگی خاصی را دارا می باشد .

تمامی آثار به نمایش درآمده در این موزه به همت و سرمايه شخصي دكتر جعفريان و در مدت ۳۷ سال از نقاط مختلف ايران و خارج از كشور گردآوري، خريداري، مبادله يا تهيه گرديده و در نهایت به صورت طبقه بندی شده در بخش های زیر در معرض دید عموم قرار داده شده است:

سالن راهنماي موزه برای ارائه نقشه ها و نمونه هاي هر سالن :

  • سالن جانوران بدون مهره شامل انواع تك سلولي ها، اسفنج ها، مرجان ها، خارپوستان، نرم تنان و بندپايان.
  • سالن گياه شناسي شامل انواع گياهان گلدار، بي گل، دارویي و صنعتي ايران، هر بار يوم و مقايسه آنها با نمونه هاي خارج از كشور و اثر برگ و ساقه درختان فسيل شده مربوط به دورانهاي گذشته اروپا و ايران.
  • سالن زمين شناسي شامل كليه مواد تشكيل دهنده پوسته جامد زمين ،كاني ها، كريستال ها، سنگ هاي معدني، رسوبي، آذرين و دگرگوني و ساخت هاي رسوبي دريایي و قاره اي سنگواره ها يا فسيل هاي دريائي دوران هاي گذشته از ۵۸۰ ميليون سال قبل تاكنون
  • سالن جغرافياي طبيعي و نقشه ها شامل نقشه هاي توپوگرافي و جغرافيایي، نقشه هاي برجسته شهري و طبيعي و زمين شناسي، نقشه هاي زمين شناسي و زمين ساختي ايران و …
  • سالن جانوران مهره دار شامل انواع ماهيان، دوزيستان، خزندگان، پرندگان و پستانداران.
  • سالن كمك آموزشي و ديدني هاي جهان خلقت شامل  وسايل كمك آموزشي در علوم زيست شناسي، زمين شناسي و جغرافياي طبيعي.

موقعیت هتل