باغ موزه قصر

باغ موزه قصر

شرح

باغ موزه قصر

باغ موزه قصر در وسعتی بالغ بر 24 هکتار امروز یکی از تفریح گاه های تهران است و قدمت بنای آن به سال  1177 ه.ش و سلطنت فتحعلیشاه برمی گردد. این کاخ یکی از قدیمی‌ترین قصرهای پادشاهان قاجار به شمار می‌آ ید که حتی در آثار سفرنامه نویسان نیز از آن نام برده شده است.

ژوبر

ژوبر فرستاده مخصوص ناپلئون بناپارت زمانیکه در دوره  فتحعلیشاه به این قصر رفته بود در مورد آن می‌نویسد: قصر قاجار بر فراز تپه‌ای واقع و بنایی است بسیار زیبا که با آجر ساخته شده و باغ بسیار بزرگی بر آن احاطه دارد. نهر آبی نیز از وسط باغ جاری است که پس از تشکیل حوض‌ها و فواره‌ها، در جایگاه زیردست گم می‌شود. عمارت قصر در نهایت جلال و شکوه تزئین شده و نقاشی‌هایی در کمال ظرافت و دقت در آن انجام شده ‌است که زینت افزای آن است. اعلیحضرت سه ماه اول سال ایرانی که با مارس و آوریل و مه سال ۱۸۰۶ مسیحی مطابقت داشت، در این قصر گذرانیدند.

دوره ناصرالدین شاه

این قصر در دوره ناصرالدین شاه جایگاه و شانیت خود را از دست می دهد اگرچه که اعتمادالسلطنه در این زمان نوشته است:

   … و دیگر اضافات عمده در قصر قاجار، نگارستان، دولت آباد و لاله زار و باغ موزه قصر است اگرچهاین باغات در دولت‌های پیش انشا شد، اما در عهد همایون متجاوز از سی هزار تومان درتغییر وضع و اضافات ابنیه آنها مصروف افتاده‌است….. پارسال که قزل قلعه خراب شده بود اسباب آنجا را حمل به قصر قاجار کرده بودند در بین راه که زیاده از دو سه هزارذرع نیست، هشت هزار

فشنگ تفنگ را دزدیده‌اند. تا امروز به شاه عرض نکرده بودند.

کاخ گلستان

به هر حال ناصرالدین شاه از این قصر خوشش نیامد و به کاخ گلستان رفت و ابتدا مدتی این قصر  نظامیان و در زمان مظفرالدین شاه هم ژاندامری در آن مستقر شدند و به مرور رو به ویرانی رفت تا اینکه سال 1284 در اثر بارندگی شدیدی در تهران بخش هایی از آن تخریب شد.

معمار روسی – باغ موزه قصر

در زمان پهلوی اول با همکاری یک معمار روسی این قصر به طور کل تخریب و ساختمان فعلی در آن برپا گشت.این ساختمان بنا به شرایط سیاسی زمان تبدیل به زندان شد ولی با توجه به پیشیه آن ، نامش را زندان قصر گذاشتند. این زندان اولین زندان متمرکز تهران بود و ذر آذر 1308افتتاح شد. این زندان حدود 192 اتاق شامل 96 اتاق 5 نفری و 96 اتاق انفرادی بود. علاوه بر این بخش درمانی آن دارای 6 اتاق 6نفره و 6 اتاق انفرادی می شد.

دو روز بعد از افتتاح زندان نخستین زندانی آن که کسی جز سازنده اش یعنی سرتیپ درگاهی نبود، به دستور رضاخان وارد آن شد. وی پس از آن جبس خانگی شد و هیچ وقت کار دولتی نرفت.

تا قبل از احداث اوین این زندان تنها زندان تهران بود که حتی بعد از انقلاب زندانی های غیرسیاسی را در آن نگه می داشتند.

با توسعه شهر زندان قصر در مرکز شهر موجب اعتراض مردم شد تا اینکه سال ۱۳۸۳ این زندان منحل و پس بازسازی تبدیل به باغ موزه قصر شد.

 

موقعیت هتل

دیدنی‌های نزدیک

هتل‌های نزدیک