مسجد حکیم اصفهان

مسجد حكيم اصفهان

شرح

مسجد حكيم اصفهان

وجود مساجد تاریخی با معماری منحصر به فرد و شهرت جهانی شماری از آنها، نصف جهان را به یكی از قطب های گردشگری مذهبی تبدیل كرده است كه باید از این ظرفیت كم نظیر بخش گردشگری در عرصه جهانی بهره بیشتری برد. مسجد حكيم اصفهان در فرهنگ اسلامی یك نهاد مقدس با كاركردهای متنوع است، این مكان در فراز و فرودهای تاریخ اسلام مانند آهنربا دل های مسلمانان را گرد هم می آورد و تا امروز به عنوان یك نهاد محوری هدایت كننده حركت ها و برنامه های مختلف است.

مسجد حكيم

در هر كوچه و گذر اصفهان مسجدی از روزگاران كهن بر جای مانده كه عمر برخی از آنها به اوایل قرون اسلامی بر می گردد، پیشینه بیشتر مساجد تاریخی اصفهان به دوران صفویه می رسد. مساجد بسیار زیبایی در دوران حکومت صفویه در اصفهان ساخته و یا تکمیل شدند که بدون اغراق هر کدام بـرای خود موزه‌ای از هنر کاشی کاری و گچ بری را به معرض نمایش می‌گذارند، مسجد حکیم از جمله این مسـاجد است که نگارستانی از هنر استادان معمار و کاشی کار را در خود جمع کرده است.

موقعیت مسجد حكيم اصفهان

این مسجد در انتهای بازار رنگرزان و به سال 1067 ق در دوران سلطنت شاه عباس دوم صفوی در محلـه قدیمی شهر اصفهان معروف به باب الدشت بنا شده و ساخت آن تا سال 1073 ق طول کشیده است. بانی مسجد، حکیم محمد داوود معروف به تقرب خان از پزشکان عهد شاه صفی و شاه عباس دوم صفوی است که چون مورد بـی مهری دربار صفوی قرار گرفت، راهی هندوستان شد و در آنجا موقعیت ممتازی یافت با کمک به اورنگ زیـب پادشاه وقت هندوستان در جنگ با برادرانش به عزت رسید و اموال بسیاری گرد آورد که بخشـی از اموالش را بـه اصفهان فرستاد و مسجد مذکور توسط همسرش زینب بیگم ساخته شد.

کاشی کاری مسجد حکیم

مسجد حکیم به سبب کاشی کاری‌های بی‌بدیل و زیبا و نیز کتیبه‌های نفیس نوشته شده به خطوط ثلث و نستعلیق و معقلی از مساجد مهم و معتبر اصفهان است. این مسجد در مکان مسـجد قـدیمی تـری از دوران دیلمیـان قـرن چهارم هجری به نام مسجد جوجی، مسجد جورجیر، مسجد جامع رنگرزان یـا مسجد صـاحب ابـن عباد ساخته شده است. مسجد حکیم از مساجد چهار ایوانه است. ایوان‌ها هر کدام در نوع تزئینات و کاشی کاری مختلف خود یگانـه بوده و راهروهای هر یک از این ایوان‌ها نیز تزئیناتی خاص خود از خط بنایی و کاشی کاری را دارا می‌باشند کـه زیبایی هر یک از ایوان‌های این مسجد در وصف نمی‌گنجد.

تزئینات کلی ایوان‌ها

تزئینات کلی ایوان‌ها را مـی تـوان در انواع رســمی بندی، گره معقلی ساده با کاشی فیروزه‌ای، گره هشت و زهره معقلی، سوسن‌ها، ترنج‌ها، شمسه‌ها و نیم شمسـه‌ها و ربع شمسه‌ها، کاشی هفت رنگ به نقش گل نو معقلی و غیره نام برد و کف آن‌ها نیز با آجرهای ختایی آجر چهار گوش 25 در 25 و‌گاه به صورت شطرنجی از کاشی فیروزه‌ای و سفید فرش شده‌اند و آنان را از کف تا بـه سقف تماشایی کرده است.

موقعیت هتل

دیدنی‌های نزدیک

هتل‌های نزدیک