موزه حشرات هایک میرزایانس تهران

موزه حشرات هایک میرزایانس تهران

شرح

موزه های جانور شناسی، گیاه شناسی و تاریخ طبیعی از مهم ترین ابزارهای مطالعات فونی و تکاملی موجودات زنده و انقراض یافته به شمار می آیند. بدون موزه حشرات هایک میرزایانس تهران ، شناسایی فون و فلور منطقه، پراکنش گونه ها، مطالعات اکولوژیک و بیو جغرافی، مطالعه روابط تکاملی و دیرین شناسی و به خصوص مطالعات مربوط به گونه های زیان آور کشاورزی بومی و وارداتی امکان پذیر نمی باشد.

حَشَره‌ها یا حشرات رده ای از بی مهرگان هستند که بزرگ‌ترین گروه را در میان گروه بند پایان به خود اختصاص می‌دهند. بندپایان جانورانی هستند که دارای استخوان بندی بیرونی بوده و اعضای آن‌ها به‌هم‌پیوسته‌اند. حشرات شش پا دارند و بیشتر آن‌ها دارای بال هستند. 

مرجع شناسایی و رده بندی حشرات

موزه حشرات هایک میرزایانس تهران وابسته به مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با بیش از چهار میلیون نمونه حشره، تنها مرجع رسمی شناسایی و رده بندی حشرات و غنی ترین موزه جانور شناسی ایران است. غنی‌ترین موزه‌ی جانورشناسی ایران و تنها مرجع شناسایی و رده‌بندی حشرات از ایران  و چند هزار حشره‌ی خاص به خصوص پروانه‌های بزرگ و زیبای نواحی گرمسیری جهان در آن وجود دارد، موزه‌ی حشرات هایک میرزایانس است.

تاریخ تاسیس موزه حشرات هایک میرزایانس تهران

موزه حشرات هایک میرزایانس تهران در سال 1324 به شکل آزمایشگاهی کوچک در وزارت کشاورزی تأسیس شد. در سال 1341 با تأسیس مؤسسه با نام “انستیتو بررسی آفات و بیماری های گیاهی” به این مؤسسه انتقال یافت و چندی بعد در بخش تحقیقات رده بندی حشرات متمرکز شد. در سال 1347 طرح ملی و مستمر “جمع آوری، بررسی و شناسایی فون حشرات ایران” تصویب شد که مأموریت های انجام شده در قالب این طرح باعث غنای موزه و دستاوردهای علمی بعدی آن شد. “موزه حشرات هایک میرزایانس تهران ” با همت مهندس هایک میرزایانس بنیانگذاری شد، که پس از درگذشت وی در سال1378، به پیشنهاد وزیر کشاورزی وقت، موزه به نام ایشان نامگذاری شد.

شادروان میرزایانس طی سال ها تلاش و کوشش پیگیر و خستگی ناپذیر خود به جمع آوری، بررسی و شناسایی فون حشرات ایران پرداخت و در این راه از کمک های بی دریغ همکارانش برخوردار بود. این موزه نزدیک به 4 میلیون نمونه از حشرات ایران و چند هزار نمونه از حشرات به ویژه پروانه های بزرگ و زیبای نواحی گرمسیری جهان را در خود جای داده است. تا کنون بین 20 تا 25 هزار گونه و زیر گونه از حشرات ایران موجود در موزه شناسایی شده است.

موزه هایک میرزایانس و بخش تحقیقات رده بندی حشرات هر ساله پذیرای شماری از دانشجویان علاقمند به حشره شناسی و تاکسونومی حشرات و نیز محل مراجعه محققان و کارشناسان حشره شناسی و استادان و دانشجویان دانشگاه ها و مراکز علمی و تحقیقاتی است.

موقعیت هتل

دیدنی‌های نزدیک

هتل‌های نزدیک