منطقه امپراتوری آلمان

با منطقه امپراتوری آلمان آشنا شوید

شرح

تاریخ امپراطوری آلمان

آلمان باستان

با منطقه امپراتوری آلمان آشنا شوید ژرمن‌ها در دوران باستان آمیزه ناهم گونه ای  از قبایل بودند که اروپا را در محدوده میان رودخانه‌های راین و ویستولا و میان رود دانوب و دریای شمال و دریای بالتیک اشغال کردند. رومی ها  برای شناسایی این اقوام القاب گرمانوس (به لاتین: germanus) را به کار می‌بردند (که مشتق شده از germen به معنی اولاد است) و در لاتین به معنای به وجود آمده از یک پدر و مادر است و شاید در اطلاق این نام به ژرمن‌ها سازمان خویشاوندی قبایل توتون مد نظر بوده‌است.

 با تصرف سرزمین گل (۵۱ قبل از میلاد) در غرب اروپا توسط ژولیوس سزار  جنگ‌هایی میان ژرمن‌ها و رومیان در کرانه‌های رود راین برای اولین بار انجام گردید . این جنگ‌ها در اول با پیروزی نیروهای رومی همراه بود ولی نیروهای رومی هرگز درصدد اشغال دایمی مناطق آنسوی رود راین نبودن و این رودخانه همواره از سوی رومیان به عنوان مرز ایده‌آل امپراتوری روم و ژرمن‌ها شناخته می‌شد.

با منطقه امپراتوری آلمان آشنا شوید

آلمان باستان

آلمان در سده‌های میانه

فرانک‌ها دیگر افرادی بودند که از گرمانیا به سوی غرب وارد شدند. فرانک‌ها با شکست  رومیان، در سرزمین گل، حکومتشان را پایه گذاری کردند، و به مسیحیت گرویدند و این سرزمین را پایگاه تاخت و تازهای پسینشان به سرزمین‌های خاوری و دل امپراتوری روم کردند.

در شمال دیگر قبایل ژرمن را فرمانبردار خود کردند و رفته رفته امپراتوری بزرگی را به هم آوردند که مهار همهٔ اروپای باختری مگر شبه جزیره ایبری را در دست داشت. اوج اقتدار امپراتوری فرانک ها در روزگار شارلمانی بود.

 

آلمان در سده‌های میانه

شکل‌گیری آلمان جدید

بعد از پیروزی بی نظیر جنگ فرانسه پروس ویلهلم در سال ۱۸۷۱، در فرانسه، به عنوان امپراتورِ (آلمانی: Kaiser) تاجگذاری کرد و بیس مارک هم به عنوان اولین صدراعظم  آلمان شناخته شد؛ بنابراین از همبستگی آلمان شمالی (۱۸۶۷–۱۸۷۱)، کشوری فدرال به نام امپراتوری آلمان به وجود آمد.

شکل‌گیری آلمان جدید

آلمان معاصر

یکی از مهمترین مشکلات آلمان پس از فروپاشی شوروی که هم اکنون  نیز ادامه دارد، فعالیت‌های نژاد پرستانه نئونازی‌ها است. در دهه‌های پس از یک‌پارچگی، مهم‌ترین سیاست داخلی دولت فدرال آلمان ، رونق دادن به اقتصاد  است. سیاستی که با هزینه کردن بودجه‌ای هنگفت، نتیجه ای نداشته‌است. در میدان سیاست خارجی نیز، سیاست اصلی آلمان پشتیبانی از هم‌گرایی اقتصادی و سیاسی اروپا است. آلمان به عنوان توانمندترین اقتصاد اروپا، پشتوانه اقتصاد اتحادیه اروپا است.

آلمان معاصر

موقعیت هتل

کشور: آلمان
شهر: برلین

دیدنی‌های نزدیک

هتل‌های نزدیک